Akbank Hisse Yorumu / Yapı Kredi Yatırım – (16.01.2023)

Güçlü özkaynak karlılığı & cazip çarpanlar

Öneri AL
Kapanış Fiyatı TL16.55
Hedef Fiyat TL28.00
Potansiyel Getiri 69%

Akbank için 12 aylık hedef fiyatımızı 28TL olarak yukarı yönlü revize ediyoruz ve AL tavsiyemizi yineliyoruz (önceki hedef fiyat 23.8TL). Hedef fiyatımızı arttırmamızda beklentilerimizden daha olumlu gelişen operasyonel sonuçlar etken oldu. 12 aylık hedef fiyatımız %69 getiri potansiyeline işaret etmektedir. Akbank güncel 2023 tahminlerimize göre 0.5x PD/DD ve 2.2x F/K oranları ile işlem görmektedir.

Güçlü sermaye oranları: Akbank’ın sermaye yeterlilik ve çekirdek sermaye oranları sırasıyla BDDK esneklikleri hariç %20.6 ve %15.7 seviyesinde ve bu seviyeler rakiplerinin oldukça üzerinde. Bu sayede bankanın önümüzdeki dönemde rakiplerine göre daha yüksek temettü ödeme potansiyeli var. Banka için 2022 net karından yaklaşık %7 temettü verimliliği tahmin ediyoruz.

İhtiyatlı karşılık ayrılması sayesinde güçlü rezervler: Banka 2022’de takipteki krediler toplam karşılık oranını %118 seviyesine yükseltti. Ayrıca toplam serbest karşılık stoğu 1.4 milyar’a ulaştı.

TÜFE’ye endeksli tahvil portföyünden 2023’te daha sınırlı katkı: Akbank, bankalar arasında en yüksek TÜFE’ye endeksli tahvile sahip bankalardan biri (toplam varlıkların yaklaşık %10’u). 2023’te TÜFE’de beklediğimiz düşüş nedeniyle TÜFE’ye endeksli tahvil portföyünden daha sınırlı katkı öngörüyoruz.

Çarpanlar cazip: Akbank güncel 2023 tahminlerimize göre 0.5x PD/DD ve 2.2x F/K oranları ile işlem görmektedir. Özkaynak karlılığının 2023’te %24 olmasını tahmin ediyoruz (2022T: %52). %27 özkaynak maliyeti varsayımımıza göre bankanın PD/DD çarpanının 0.8x/0.9x seviyesinde makul olarak değerlendiriyoruz.

Riskler: i) Ekonomik büyümede beklentiden fazla yavaşlama, ii) enflasyon muhasebesi iii) Karlılığı olumsuz etkileyebilecek düzenlemeler.

Kaynak: Yapı Kredi Yatırım