Akbank 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (27.10.2022)

“Akbank’ın 3Ç2022’deki Net Dönem Karı 17,1 Milyar TL ile Beklentilerin Biraz Üzerinde Gerçekleşti…”

Öneri : “AL”
Kapanış Fiyatı: 15,78 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 22,90TL

Akbank’ın 3Ç2022’deki net dönem karı çeyreksel %30,2, yıllık %431,6 oranında artarak 17.066mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 16.453mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 16.658mn TL’nin biraz üzerinde gerçekleşmiştir. Net faiz gelirlerinin beklentimizden yüksek gerçekleşmesi tahminimizdeki sapmada önemli bir etken olmuştur.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında Akbank’ın 2022 yılı Ocak – Eylül dönemi net dönem karı 38.223mn TL’ye ulaşmıştır. Banka, geçen yılın aynı döneminde 7.343mn TL kar açıklamıştı.

Çeyreksel bazda, kredi mevduat makasındaki artışın yanı sıra %65 ile değerlenen (Önceki %50 TÜFE) yaklaşık 99 milyar TL’lik TÜFE endeksli tahvillerden elde edilen gelirin ek 4,65 milyar TL’lik katkısı, net faiz gelirlerinin %31 oranında artarak 21,3 milyar TL’ye çıkmasına önemli bir destek sağlamıştır. Net ücret ve komisyon gelirleri de ekonomideki ivme yavaşlasa da üçüncü çeyrekte %18,9 oranında artmış ve 2,7 milyar TL’ye çıkmıştır. Bununla birlikte, swap maliyetlerindeki hafif artış (83mn TL artışla 3Ç22’de 1,79 milyar TL’ye) ve LYY (Türk Telekom) hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna devri sonrası koruma gelirinin oluşmaması ile ticari karda %36,8 oranında düşüş yaşanmış ve bu kalemden elde edilen gelir 3,2 milyar TL olmuştur. Yine LYY kaynaklı karşılık giderinin olmaması nedeniyle toplam karşılıklarda %62,9’luk düşüş (toplam karşılıklar 1,5 milyar TL)  yaşanmıştır. Öte yandan, operasyonel giderler bu çeyrekte %26,7 oranında artarak 1,7 milyar TL’ye çıkarken, iştirak gelirleri %8,4 oranında yükselmiş ve 0,8milyar TL olmuştur.

Banka’nın sermaye yeterlilik rasyosu, 198 baz puan artarak 2022 yılının üçüncü çeyreğinde BDDK geçici düzenlemeleri dahil %23,54 olarak gerçekleşmiştir.

Akbank hedef hisse fiyatını, tahminlerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar ile piyasa çarpanında yaptığımız güncellemeye bağlı olarak 16,70TL’den 22,90TL‘ye yükseltiyoruz. Akbank hisseleri güncellenmiş hedef hisse fiyatına göre %31,1 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle Akbank için daha önceki “AL” önerimizi koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım