Akbank 2020 12 Aylık Bilanço Analizi / Dinamik Menkul – (3.02.2021)

Güçlü sermaye yeterlik rasyosu ve beklenenin üzerinde açıklanan net kar rakamı ile Akbank’ın 2021 yılında sektör ortalaması üzerinde bir getiri bekliyor ve bu durumun hisse performansına olumlu etki edeceğini düşünüyoruz…

Hisse Fiyatı, TL 6,55
Hedef Hisse Fiyatı, TL 9,10
Yükselme Potansiyeli 39%

– Akbank 4Ç20 konsolide olmayan finansallarında bir önceki döneme göre %21.4, geçen yılın aynı dönemine göre %39 artış ile 1,848 milyon TL net kar açıkladı. Bu dönemde özsermaye karlılığı %12.1 oldu. Açıklanan net kar 1,647 milyon TL olan ortalama piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. 2020 tüm yıl kar rakamı ise yıllık bazda %16 artış ile 6,267 milyon TL olarak gerçekleşirken, özsermaye karlılığı ise %10.9 oldu.

– Akbank için önerimiz AL hedef fiyatımız ise 9.10 TL’dir. 2021 tahminlerimize göre 0.50x F/DD ve 4.86x F/K çarpanları ile işlem gören Akbank’ı güçlü sermaye oranları (SYR:%21.8 ve Çekirdek SYR:%18.8), yüksek karşılık oranları (Grup 2 ve 3 krediler için sırasıyla %16.4 ve % 62.4) ve %82.3 gibi düşük bir seviyede bulunan mevduatın krediye dönüşüm oranı nedeniyle beğeniyoruz. Güçlü finansal yapısı ve geniş likidite imkanları nedeniyle Akbank’ın 2021 yılında sektör ortalamasına göre daha hızlı bir kredi büyümesi yakalayabileceğini tahmin ediyoruz.

– TL krediler 4Ç20’de %5.7 artmıştır. Bireysel ve kurumsal kredilerdeki büyümenin daha ön planda olduğu göze çarpıyor. Bireysel tarafta düşük baz etkisi ile taşıt kredieri %52 gibi yüksek hızlı bir çeyreksel büyüme kaydederken, kredi kartı kredileri de %12 artmıştır. Kurumsal TL kredilerdeki %5.2’lik çeyreksel artış da dikkat çekicidir. Taksitli ticari TL kredilerde ise büyüme ise diğer segmentlere kıyasla daha düşük kalmıştır. Döviz kredilerinde ise yıl genelinde olduğu şekilde %4.2 kadar bir çeyreksel daralma var, bu da yıllık daralmayı %9.9’a getirmiştir.

– Mevduatın krediye dönüşüm oranı 2020 sonunda %82.3 seviyesindedir. Toplamda mevduatın krediye dönüşüm oranı %82.3 ile oldukça düşük bir seviyededir (TL tarafta %144). Güçlü SYR ile birlikte değerlendirildiğinde 2021 yılında Akbank’ın sektörün üzerinde bir kredi büyüme oranı yakalayabileceğini düşünüyoruz. TL mevduat faiz oranlarındaki yükselişe bağlı olarak vadesiz mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı bir önceki döneme göre 90 baz puan kadar gerileyerek %32.3 olmuştur. 2021 içerisinde sınırlı da olsa gerilemenin devam edebileceği görüşündeyiz.

Net faiz marjında daralma sadece 10 bps ile sınırlı…

– Artan fonlama maliyetlerine rağmen net faiz marjındaki daralma 10 bps ile sınırlı kalmıştır. TL mevduat ve swap dönemsel net faiz marjı üzerine olumsuz etki yaparken, TÜFE’ye endeksli bonolar bu olumsuz etkiyi önemli ölçüde hafifletmiştir. Bunun yanısıra TL kredilerin de yukarı yönlü fiyatlaması ile birlikte marj açısından zor bir çeyrek olmasına rağmen daralmanın 10 bps ile sınırlı kalmasına imkan sağlamıştır. 2021 yılının ilk çeyreği ve genelde ilk yarı yıl boyunca marj baskının sürmesini bekliyoruz. Yılın ikinci yarısında ise gerek kredilerin katkısı gerekse de fonlama maliyetlerindeki gerileme ile marjın toparlanmasını ve tüm yıl için 25 baz puan daralma olabileceğini düşünüyoruz.

– Takipteki kredi oranı 40 bps artış ile %6.8 seviyesinde. Grup 2 kredilerden takibe alınan kredilere bağlı olarak takipteki kredi oranı bir önceki döneme göre 40 bps kadar artarken, Grup 2 kredilerin toplam krediler içerisindeki oranı 230 bps kadar gerileyerek %10.4 olarak gerçekleşmiştir. Yeniden yapılandırılan kredierin oranı ise 110 bps daralma ile % 7.5 olmuştur. Herhangi bir aktiften silme/takipten satış olmadığı varsayımı altında takipteki kredi oranının 2021 yılında 50 bps kadar artmasını öngörüyoruz. Banka önemli ölçüde karşılık ayırmış olduğu için 2020 yılında %2.7 olarak hesapladığımız kredi risk maliyeti oranının ise 40 bps kadar azalarak %2.3 seviyesinde olmasını öngörüyoruz.

– Ücret ve komisyon gelirleri 2021 karlılığına olumlu katkı sağlayacaktır. Bankacılık hizmet gelirleri regülasyon değişikliği ve pandemi etkisi ile 2020 yılında %16.6 daralmıştır. 2021’de benzer oranda artış olabileceği görüşündeyiz. Faaliyet giderlerinin de 2020’ye kıyasla daha düşük bir oranda artış göstermesini beklediğimiz için net faiz dışı gelirlerin 2021 yılında karlılığa olumlu katkısı olacağını düşünüyoruz.

Kaynak: Dinamik Menkul