Akaryakıtta Vergi Kaybını Bitirecek Formül KDV Yerine ÖTV

Yeminli Mali Müşavir Ali ÇAKMAKCI üzerindeki ağır vergi yükü nedeniyle ülkemizin en büyük vergi kaçakçılığı, haksız vergi iadelerinin ve sahte belge ticaretinin kaynağı olagelen milyarlarda dolarlık işlem hacmine sahip akaryakıt sektörüne ilişkin önemli bir projeyi bizimle paylaştı.

YMM Ali ÇAKMAKCI, akaryakıt sektörünün kendine has yapısı nedeniyle ağır bir vergi yükü taşıdığını, bu nedenle sektörde vergi kaybı yaratacak işlemlerin önemli düzeyde kişisel veya müşterek zenginleşmeye yol açtığını söyledi. Akaryakıt sektörü kayıtdışı satış yoluyla ve sahte belge üreten bir sektör olarak ekonomiye ciddi tahribatlar vermektedir. Kayıtdışı satılan mallara ilişkin sahte içerikli faturaların dağıtım zincirinin üst kademeleri ve nihayetinde müteahhit veya KDV iadesi talebinde bulunan diğer mükelleflere kadar zincir şeklinde gittiğini ifade eden Ali ÇAKMAKCI, sektörde haksız vergi iadeleri ile kayıtdışı satışları önleminin etkili bir formülüne değindi.

YMM Ali ÇAKMAKCI, Tüpraş veya ithalat kanalıyla millileşerek dağıtım zincirine giren akaryakıt için KDV oranının %18 den %1’e indirilmesi gerektiğini, Hazine açısından en azından %17 KDV kadar vergi kaybının istenmediği ortamda ise, bu kaybı telafi edecek kadar bir oranda “ÖTV oranı artışının” yapılmasının gerektiğini söyledi. Bu durumda, KDV artık mükellefler için indirim hesaplarından çıkartılarak tüm sektörde ÖTV olarak malın maliyet bedeline dahil edileceğinden tüm dağıtıcı ve bayiler kar marjını bu yeni maliyeti dikkate alarak tüketicilere kadar yansıtacaklardır. Buna göre, tüketicilerin zaten ödedikleri bedelde değişiklik olmayacak, akaryakıtın KDV iadesi gibi, kayıtdışı satış gibi amaçlarla kullanılma olasılığı neredeyse biterek gündemden düşecektir. Bu konuya belki KDV indirim hakları ortadan kalktığı için müteahhit gibi toptan alım yapan bazı mükellef grupları itiraz etse dahi; sektörde köklü, net, risksiz, etkili kesin bir çözüme ihtiyaç bulunduğu kesindir.

Ayrıca, küçük sermayeli ve hacimli bazı dağıtım şirketleri malı teslim ettikten sonra ortadan kaybolmakta, dolayısıyla vergi incelemelerinde malın kaynağına kadar inilememekte, zincirin sonraki safhaları ile KDV iadesi alan mükellefler KDV indirim ve iadesinde ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. Bu kapsamda düzgün mükellefler bile yasal açıdan çok ağır şekilde hak kayıplarına uğramaktadırlar.

YMM Ali ÇAKMAKCI’ya göre 5015 sayılı Kanun ile tüm dağıtım şirketlerinin, bayilerin ve depoların mal hareketlerinin denetleyici kurum EPDK başta olmak üzere pek çok denetim organı tarafından sistematik bir biçimde denetlenmesine, otomasyon ve anlık bildirimler de olmasına karşın etkili bir çözüm üretilemediğini, ürün üzerindeki ağır vergi yükleri nedeniyle vergi kaçırma cazibesinin büyük olduğunu ifade etti. Kendine özel kaçakçılık mevzuatı bulunması nedeniyle kaçak ürünü zaten vergi tedbirleriyle engellemek mümkün değildir.

ÇAKMAKCI, KDV oranı değişmese dahi tam tevkifat uygulanarak malın KDV tutarının satıcı dağıtıcı olan mükelleflere önce bir vergi incelemesi sonucunda iadesi de gündeme gelerek KDV serbest bırakılabilir, ama inceleme sürecinin uzunluğu sisteme zarar verebilir dedi.

YMM Ali ÇAKMAKCI sistem üzerinde köklü değişiklikler yapmadığımız sürece vergi kayıp ve kaçağının artacağını ifade etti.