Afyon Çimento 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (31.10.2022)

3Ç22 Finansal Analiz

Şirket’in net kârı 3Ç22 döneminde önceki çeyreğe göre fazla değişmemesine karşın yıllık bazda %505 artışla 85,4mn TL olmuştur. Hâsılat çeyreklik %16, yıllık %325 artarak 417,2mn TL seviyesine yükselmiştir. Maliyetlerin bir önceki çeyreğe göre oransal olarak hâsılatın bir miktar üzerinde artmasına karşın yıllık bazda hâsılat artışının oldukça gerisinde kalması olumludur. Ancak yıllık bazda enerji giderlerindeki artış dikkat çekicidir. Brüt satış kârı çeyreklik olarak sınırlı artmasına karşın yıllık bazda %562 artarak iyi performans göstermiştir. Faaliyet giderlerinin de hâsılatın altında artmasıyla birlikte net faaliyet kârında gözlemlenen güçlü performansı olumlu bulmaktayız.

Esas faaliyet kârı (EFK) ve FAVÖK’te pozitif görünüm korunmuştur. FAVÖK çeyreklik olarak hafifçe artmasına karşın yıllık bazda %424 artışla 123,2mn TL seviyesine yükselmiştir. Net finansman gideri önceki çeyreğe göre gerilese de kârlılığı sınırlı ölçüde baskılamıştır. Söz konusu döneme ortaya çıkan 24,6mn TL tutarındaki ertelenmiş vergi gideri de kârlılık üzerinde baskı oluşturmuştur.

Kâr marjlarında önceki çeyreğe göre sınırlı bir düşüş olmasına karşın yüksek seviyeler korunmuştur. Ayrıca, bir önceki yılın aynı dönemine göre belirgin bir yükseliş olduğu gözlemlenmektedir. 3Ç22 döneminde net kâr yıllık bazda 3,4 puan artarak %20,5 olmuştur. FAVÖK marjı 5,6 puan artışla %29,5, EFK marjı 12,5 puan artışla %28 olmuştur.

2022/06 döneminde 103,1mn TL net borçlu olan şirketin 2022/09 itibarıyla net nakit pozisyonu fazla vermiştir. Hazır değerlerde artış olmuş likidite oranlarında pozitif yönde değişim gözlemlenmiştir. Aynı dönemde yabancı para cinsinden varlıklarındaki belirgin artışın etkisiyle net döviz fazlası vermiştir. Döviz kuru riski duyarlılık analizi USD/TRY ve EUR/TRY kurlarında %10 yükselişin net kâr üzerindeki etkisinin sınırlı pozitif olacağını işaret etmiştir. Şirket’in 3Ç22 finansallarını sınırlı pozitif olarak değerlendirmekteyiz.

Kaynak: Piramit Menkul