Acıbadem Sağlık Hizmetleri Şirket Haberleri – (23.12.2011)

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle:

Mehmet Ali Aydınlar, Hatice Seher Aydınlar (“Aydınlar”), Almond Holding Cooperatie UA, Integrated Healthcare Holdings Sdn. Bhd. (“IHH”), bir Khazanah Nasional Berhad iştiraki olan Bagan Lalang Ventures Sdn. Bhd. (“Bagan Lalang”) ve Acıbadem Sağlık Yatırımları Holding A.Ş. (“ASYH” ve/veya “Şirket”) arasında ve 23.12.2011 tarihinde, Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin (“Acıbadem Sağlık”) dolaylı yönetim kontrolüne sahip olan ASYH’ın çoğunluk hissesinin satışına ilişkin bir sözleşme (“Hisse Devir Sözleşmesi”) Singapur’da imzalanmıştır.

Hisse Devir Sözleşmesi, Almond Holding Cooperatie UA ve Aydınlar ailesi tarafından ASYH’nin %75 hissesinin IHH ve Bagan Lalang’a satılması ve devredilmesini düzenlemektedir.

Halihazırda ASYH’nin 668.000.000 TL olan sermayesi, %50 oranında Aydınlar ailesi ve %50 oranında Almond Holding Cooperatie U.A. tarafından paylaşılmaktadır. İşlem sonrasında ASYH’nin ortaklık yapısı %60 IHH, %25 Aydınlar ailesi ve %15 Bagan Lalang olarak değişecektir. Almond Holding Cooperatie UA’nın ise şirkette payı kalmayacaktır.

Yine işlem dahilinde, Satış bedeli kısmen nakit, kısmen de yeni ihraç edilecek IHH hisselerinden oluşacak olup, Aydınlar ailesi ASYH’deki %10 hissesini nakit karsiligi devredecek olup %15 hissesine karsilik takas yoluyla IHH hissesi alarak bahsi geçen şirkette hissedar olacaktir. Mehmet Ali Aydınlar ASYH ve Acıbadem Sağlık’ı yönetim kurulu başkanı ve CEO  olarak yönetmeye devam edecek olup ayni zamanda  IHH’de yönetim kurulu uyesi olacaktir.

Kapanış işlemine, konu ASYH’nin devir bedeli,, Şirket’in 100% bağlı iştiraki Almond Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 4.249.973 adet A Grubu ve 87.719.149 adet B Grubu Acıbadem Sağlık hisselerinin beher A Grubu hisse için 87.48 ABD Doları (163.60 TL) ve beher B Grubu hisse için 13.67 ABD Doları (25.56 TL) olarak belirlenen değerleri dikkate alınarak hesaplanacaktır. İlgili beher hisseler için belirlenen değerler tarafların karşılıklı görüşmeleri ve pazarlık usulü ile tespit edilmiş olup, Acıbadem Sağlık hisselerinin sermaye değeri sirketin tamami (100.000.000 adet hisse) icin 1,680,519,163 ABD Doları’na (3,142,906,939 TL) denk gelmektedir.

Devir işleminin kapanışını takiben Acıbadem Sağlık hisselerinin sermaye değeri, 31 Aralık 2011 tarihli bağımsız denetim raporunda oluşacak kesin ve gerçekleşmiş rakamlar doğrultusunda ayarlamaya tabi tutulacaktır.

Devir işleminin kapanışına ve ayarlamaya tabi devir bedellerinin nakit ödemeye tabi kısımları ABD Doları cinsinden yapılacak olup, ödemelerin ABD Doları’na çevrilmesinde kullanılacak kur 1.8702 TL/ABD Doları olarak belirlenmiştir. Anlaşma şartları dahilinde, 31.12.2012 iş günü kapanış tarihli Bloomberg ekranda belirlenecek olan TL/ABD Doları kurunun 1.8702 – 1.6500 TL/ABD Doları bandında olması halinde, anlaşmanın sadece nakit ödemeye tabi kısmı üzerinden, Aydınlar ve Almond Holding Cooperatie UA’ye kur ayarlamasına yönelik ek bir ödeme daha yapılacaktır.

Hisse devir işleminin tamamlanarak Hisse Devir Sözleşmesi’nin ifası çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak izinler gibi muhtelif ön koşulların gerçekleşmesine tabi kılınmıştır.

ASYH’de meydana gelecek olan hisse devir işlemlerinin gerçekleşmesi sonucu Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nda mevzuat gereği çağrı yükümlülüğü doğması durumunda, Şirketimizdeki azınlık hisseleri için çağrı yapılması gündeme gelecektir.

Alıcı şirketler IHH ve Khazanah Nasional Berhad faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi, 14 Aralık 2011 tarihli özel durum açıklamamızda yer almistir.  İşlemin tarafı Bagan Lalang, bir Khazanah Nasional Berhad iştirakidir.

Devralan ve devreden şirketler arasında herhangi bir sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmamaktadır

İşleme konu ASYH şirketinin işlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiştir:

İşlem Öncesi ve Sonrası
Ortaklık Yapısı                                           Devir Öncesi             Devir Sonrası

Aydınlar Ailesi                                                  50%                       25%
Almond Holding Cooperatie UA                          50%                         0%
IHH                                                                   0%                       60%
Bagan Lalang                                                     0%                       15%

Toplam                                                         100%                     100%

İşleme konu Acıbadem Sağlık ve Almond Holding A.Ş’in ortaklık yapısında ise doğrudan herhangi bir değişim meydana gelmeyecektir.

Bank of America Merrill Lynch ve Goldman Sachs bu işlem süresince Abraaj Capital ve Aydınlar Ailesine finansal danışmanlık hizmeti vermiştir.

Saygılarımızla,

Kaynak: http://www.kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=180611

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir