ABD Büyüme Verileri / 2022 2. Çeyrek

ABD 2. çeyrekte yüzde 0,6 daraldı

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 daraldı, önceki tahmin yüzde 0,9 daralmaydı. Yukarı yönde revize edilen veri, ekonomideki daralmanın ‘ılımlı’ olduğunu gösterdi.
ABD ekonomisinin Nisan-Haziran dönemine ilişkin GSYH verisi revize edildi. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre ekonomi bu dönemde yüzde 0,6 daraldı. Önceki tahmin yüzde 0,9’du.

Tüketici harcamalarındaki güçlü seyir verinin yukarı yönde revize edilmesinde etkili oldu. Tüketici harcamaları yüzde 1’den yüzde 1,5’e revize edildi.

Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6 küçülmüştü. Daha az bilinen ve üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen toplam geliri ölçen gayri safi yurtiçi gelirler ise bu dönemde yüzde 1,4 arttı, ilk çeyrekte artış yüzde 1,8 olmuştu.

Teorik olarak gayri safi yurt içi hasıla ve gayri safi yurtiçi gelirler genelde eşit seviyelerde olurken bu kez arada büyük fark olduğu görülüyor.

GSYH fiyat endeksi 2. çeyrekte yüzde 8,4, PCE fiyat endeksi yüzde 7,1 arttı. Ekonomistler yılın üçüncü çeyrekte büyümenin toparlanmasını beklese de Fed’in enflasyonu düşürmek için agresif faiz artışlarına devam etmesiyle ekonomide resesyon endişeleri devam ediyor.

Kaynak: Bloomberg HT