ABD Büyüme Verileri / 2022 1. Çeyrek

ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1.6 küçüldü

ABD ekonomisinin ilk çeyreğe ilişkin daralma verisi yüzde 1.5’ten yüzde 1.6’ya revize edildi.

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre ABD ekonomisi ilk çeyrekte yıllıklandırılmış olarak yüzde 1.6 küçüldü. Önceki tahmin yüzde 1.5 daralmaydı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yüzde 1.5 daralmaydı.

GSYH fiyat endeksi yıllık yüzde 8.1’den 8.2’ye revize edildi. Önceki çeyrekte yüzde 2.5 artan ve ekonominin yaklaşık üçte ikisini oluşturan kişisel tüketim harcamaları ilk çeyrekte yıllık yüzde 1.8 arttı. Önceki tahmin yüzde 3.1’di.

ABD ekonomisi 2020’in ikinci çeyreğinden beri ilk kez daraldı. Ekonomi 2021’in son çeyreğinde yüzde 6.9’luk güçlü büyüme kaydetmişti.

Ülkede enflasyon 40 yılın zirvesinde seyrederken Tüketici Güveni de düşüyor ancak ekonomik daralmanın resesyon işareti olmadığı ifade ediliyor.

ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1.5 daraldı

ABD ekonomisinin ilk çeyreğe ilişkin daralma verisi yüzde 1.4’ten yüzde 1.5’e revize edildi.

ABD ekonomisi yılın ilk 3 ayında tüketici ve şirketlerin harcamalarını artırmasına rağmen tahminlerden fazla daraldı.

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre ilk çeyreğe ilişkin büyüme verisi yıllıklandırılmış bazda yüzde 1.4 daralmadan yüzde 1.5 daralmaya revize edildi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini ekonomik daralmanın yüzde 1.3 olması yönündeydi. Kişisel tüketim harcamaları yüzde 2.7’den yüzde 3.1’e yukarı yönde revize edildi. Beklenti yüzde 2.8’di.

Ekonomi böylece pandeminin başladığı 2020 yılının 2. çeyreğinden beri ilk kez daraldı.

Dış ticaret açığının genişlemesi ve ithalatın artması ekonomik daralmada etkili oldu.

Kaynak: Bloomberg HT