ABD Büyüme Verileri / 2020 3. Çeyrek

ABD’de koronavirüs salgının etkilerinin güçlü şekilde hissedildiği ve ekonomik açıdan en kötü çeyrek olarak kaydedilen 2. çeyreği takiben ülkede 3. çeyrekte ekonomi yıllık bazda yüzde 33,1 ile rekor büyüme kaydetti

ABD ekonomisi, üçüncü çeyrekte şimdiye kadarki en hızlı büyümesini gerçekleştirdi. Ülkede 3. çeyrekte gayri safi yurtiçi hasıla yıllık bazda yüzde 33,1 oranında arttı.

3. çeyrekte ABD ekonomisindeki büyümede, kişisel tüketim harcamaları, özel stok yatırımları, ihracat ve sabit yatırımlardaki artışın, federal hükümet harcamaları ile yerel hükümet harcamalarındaki düşüşle kısmen dengelenmesi etkili oldu. Aynı dönemde ithalat da artış gösterdi. Ayrıca, Koronavirüs Yardım, Kurtarma ve Ekonomik Güvenlik Yasası’nın (CARES Act) sona ermesi büyüme verilerinde etkili oldu.

ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5 oranında gerilemesinin ardından Şubat ayından bu yana teknik resesyon içerisindeydi. Ülkede milli gelirin yüzde 32’lik bir artış gerçekleştirmesi beklenirken, açıklanan veriler tahminlerin üzerinde geldi. İkinci Dünya Savaşı sonrası bir önceki rekoru, 1950’nin ilk çeyreğindeki yüzde 16,7’lik artıştı.

Kaynak: Bloomberg HT