9 Şirketin 2017/1. Çeyrek Bilanço Değerlendirmeleri / Ziraat Yatırım – (08.05.2017)

Ziraat Yatırım bugünkü sabah stratejisi raporunda 9 Şirketin 2017/1. Çeyrek bilançolarını  değerlendirdi:

Türk Hava Yolları (THYAO, Sınırlı Negatif): Türk Hava Yolları’nın 1. çeyrek net dönem zararı 1,4 milyar TL ile piyasanın zarar beklentisi olan 1,2 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşmiş ve olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Bizim beklentimiz ise şirketin 884mn TL zarar açıklaması yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gelen finansman giderleri etkili olmuştur. Türk Hava Yolları’nın 1Ç2017 satış gelirleri %13,7 artışla 7.310mn TL’ye yükselirken, brüt kar %16,1 artarak 403mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 0,1 puan artışla %5,5’i göstermiştir. Şirketin ilk çeyrek yolcu sayısı 13mn yolcu ile geçen sene aynı dönemdeki yolcu sayısının %8 altında gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %2,9 artışla 1.204mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 137mn TL gelir kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet zararı 664mn TL olmuştur. Geçen seneki faaliyet zararı 630mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden 100mn TL gelir, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 9mn TL gider yazılmıştır. Şirketin finansman öncesi zararı 573mn TL olmuştur. Türk Hava Yollarının ilk çeyrek performansının ana belirleyicisi olan finansman tarafında ise 1.143mn TL’lik çok yüksek gider kaydedilmiştir. İlgili döneme ilişkin vergi geliri 295mn TL olmuştur. Tüm bunların etkisiyle net dönem zararı 2016 ilk çeyreğe göre 183mn TL artarak 1.421mn TL olmuştur. Türk Hava Yolları’nın 2017 yılı ciro öngörüsü 10,1 milyar USD, FAVKÖK marjı beklentisi %17-19 arasındadır. Şirketin 2016 yılı cirosu 9,8 milyar USD, FAVKÖK marjı ise %16,6 idi.

Ak Enerji (AKENR, Negatif): Şirket 2017 yılının ilk çeyreğinde 151,8mn TL net dönem zararı kaydetmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 53mn TL’lik net dönem karına göre olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri %15,9 oranında artan şirketin brüt karı ise %48 oranında azalarak 21mn TL’ye gerilemiştir. Şirket ilk çeyrekte 19,7mn TL faaliyet zararı kaydetmiştir. Buna ilaveten finansman giderleri 1Ç2016’daki 40,4mn TL’den 155,9mn TL’ye yükselmiş ve kaydedilen yüksek zararda ana etken olmuştur.

Akiş GYO (AKSGY, Sınırlı Pozitif): Akiş GYO 1Ç2017’de 203,1mn TL kar açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 3,3mn TL kar açıklamıştı. Brüt kar da 2017 yılının ilk çeyreğinde 48,5mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 12mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in Saf GYO’ ile birleşmesi sonrasından Akasya AVM’den elde edilen 40,5mn TL kira gelirleri, toplam satış gelirlerinin 47,8mn TL artmasına neden olmuş; bu da brüt ve net karın yüksek çıkmasında etkili olmuştur.

Boyner Perakende (BOYP, Sınırlı Negatif): Boyner Perakende’nin 1Ç2017 ana ortaklık net dönem zararı 123,5mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 156,4mn TL’lik net zararın altında gerçekleşmiştir. Boyner Perakende’nin satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 oranında artarak 876,9mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %5,3 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %3,2 oranında artarak 330mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,5 puan düşüşle %37,6’ya gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %3 oranında azalmış ve 352,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 4,1mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet zararı 15,5mn TL’ye ulaşmıştır. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet zararı 39,4mn TL idi. Şirketin zararının artmasının ana sebebi olan finansman tarafında 104,9mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 120,7mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da 123,3mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen zarar ise 123,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Çimsa (CIMSA, Öneri “EKLE”, Nötr): Çimsa’nın 1Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %51 oranında azalarak 31,4mn TL’ye gerilemiştir. Piyasa beklentisi 26mn TL kar, bizim beklentimiz ise 46mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada beklentimizin üzerinde artış kaydeden maliyetlerden kaynaklanmıştır. Şirket’in satış gelirleri 1Ç2017’de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2 oranında azalırken, maliyetler %9 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak da brüt karlılık 1Ç2017’de 57,2mn TL gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre %27 oranında azalmıştır. Şirket’in net kar ve brüt kar marjı sırasıyla %13 ve %23 olmuştur. Geçen yılın ilk çeyerğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %19 ve %31 idi.

Erbosan Boru (ERBOS, Pozitif): Erbosan Boru’nun 1Ç2017 net dönem karı 14,1mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 4,9mn TL’lik net karın oldukça üzerinde gerçekleşerek olumlu bir görüntü sergilemiştir. Erbosan Boru’nun satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %25 oranında artarak 84,2mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %15,2 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %85,1 oranında artarak 17,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 6,8 puan artışla %20,9’a yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %10,1 oranında artmış ve 3,9mn TL olmuştur. Faaliyet karı 2,3 kat artarak 13,8mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet karı marjı 7,3 puan iyileşerek %16,4 olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 3,1mn TL’lik gelir kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 16,8mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 2,8mn TL’lik vergi gideri sonrası net dönem karı da 14,1mn TL olmuştur. Net kat marjı 9,4 puan artışla %16,7’yi göstermiştir.

Hürriyet Gazetecilik (HURGZ, Sınırlı Negatif): Hürriyet Gazetecilik’in 1Ç2017 ana ortaklık net dönem zararı 19,5mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 18,4mn TL’lik net zararın hafif üstünde gerçekleşmiştir. Hürriyet Gazetecilik’in satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında azalarak 131,4mn TL’ye gerilerken brüt kar %9,9 oranında düşerek 52,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 2,2 puan düşüşle %39,8’e gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %2,6 oranında azalmış ve 57,6mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 2,3mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet zararı 7,7mn TL’yi göstermiştir. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet zararı 12,2mn TL idi. Finansman tarafında da 11,6mn TL gider kaydedilmesi sonucu vergi öncesi zarar 17,3mn TL’ye yükselmiştir. 2,8mn TL vergi gideri yazan Hürriyet’in net dönem zararı 20,1mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen zarar ise 19,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Netaş Telekomünikasyon (NETAS, Nötr): Netaş’ın 1Ç2017 net dönem karı 778bin TL olmuş ve geçen sene aynı çeyrekteki 1,8mn TL’lik zararın aksi yönünde gerçekleşmiştir. Şirketin kar etmesindeki ana etken ertelenmiş vergi geliridir. Vergi öncesi zarar 7mn TL olmuştur. Netaş’ın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,9 oranında azalarak 167,9mn TL’ye gerilerken brüt kar %21,9 oranında düşerek 17,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,5 puan düşüşle %10,5’e gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %11,6 oranında artmış ve 20,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 1,9mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet zararı 4,5mn TL’yi göstermiştir. 2016 ilk çeyrek faaliyet karı 8,6mn TL idi. Finansman tarafında 2,6mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Geçen seneki finansman gideri 21mn TL idi. Finansman giderindeki azalmanın olumlu etkisiyle de vergi öncesi net zarar 7mn TL seviyesinde gerçekleşirken, yüksek vergi geliri net dönem karını 778bin TL’ye taşımıştır.

Ulusoy Elektrik (ULUSE, Pozitif): Ulusoy Elektrik’in 1Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı 9,5mn TL olarak gerçekeleşmiş ve bir önceki yılın aynı çeyreğinde elde edilen 3,1mn TL ana ortaklık karının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Brüt kar da aynı dönemler itibariye yaklaşık 2,2 katına çıkarak 1Ç2017’de 15,4mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in satış gerirleri %91 oranında artarak 1Ç2017’de 67,2mn TL’ye ulaşırken, bu artışa yurtiçi satışlar %115 oranında artarak önemli bir etken olmuştur. Yurtdışı satışlar ise %49 oranında artmıştır. Şirket’in 1Ç2017’deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %14 ve %23 olmuştur.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN