22 Şirketin 2017/1. Çeyrek Bilanço Değerlendirmeleri / Ziraat Yatırım – (10.05.2017)

Ziraat Yatırım bugünkü sabah stratejisi raporunda 22 Şirketin 2017/1. Çeyrek bilançolarını  değerlendirdi:

Aksa Enerji (AKSEN, Nötr): Şirket 1Ç2017’de 83,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamış ancak bu zarar piyasa beklentisi olan 157mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Şirket 1Ç2016’da 10mn TL ana ortaklık karı açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,7 oranında artarken, brüt kar ise %65,9 oranında azalarak 25,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet karı da 70,6mn TL’den 18,3mn TL’ye gerilemiştir. Diğer taraftan yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,3mn TL’den 22,8mn TL’ye yükselmiş ve olumlu katkı sağlamıştır. Finansman giderlerinin 61,5mn TL’den 139,7mn TL’ye çıkması kaydedilen zararda ana etken olmuştur.

Alarko Holding (ALARK, Nötr): Şirketin 2017 yılı ilk çeyrek karı 17,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 124,1mn TL’nin oldukça altında kalmıştır. Kardaki bu sert düşüşte 1Ç2016’da bağlı ortaklıkta yapılan arsa satışına istinaden kaydedilen 127,3mn TL’lik satış geliri ana etken olmuştur. Holding’in satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %65,9 oranında artarken, nrtü kar ise 7,7mn TL’den 23,3mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderlerdeki düşük artış ve diğer faaliyetlerden 1Ç2016’daki 4,5mn TL’lik gidere karşın, 1Ç2017’de 23,5mn TL’lik gelir kaydedilmesinin etkisiyle Holding 1Ç2017’de 25,8mn TL faaliyet karı elde etmiştir. Diğer taraftan yatırım faaliyetlerinden gelirler 1Ç2016’da arsa satışına bağlı kaydedilen 131mn TL’den 6mn TL’ye gerilemiş ve buna bağlı olarak da ana ortaklık karı 17,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Alkim Kimya (ALKIM, Pozitif): Şirket’in 1Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %61,6 oranında artarak 13,9mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin karının artmasının temel sebebi marjlarda iyileşme ve finansman geliri kaydedilmesidir. Alkim Kimya’nın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,5 oranında artarak 86,1mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %7,6 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %33,9 oranında artarak 26,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 4,4 puan artışla %30,4’e yükselmiştir. Alkim Kimya’nın operasyonel giderleri aynı dönemde %17,6 oranında artmış ve 10,7mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 2,5mn TL gider kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %22,9 yükselişle 13mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 1 puan artarak %15,1’e ulaşmıştır. Finansman tarafında 4,9mn TL’lik gelir kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 17,9mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 15,6mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen net kar ise 13,9mn TL’dir. Net kat marjı 4,7 puan artışla %16,2 olmuştur.

Anadolu Isuzu (ASUZU, Negatif): Anadolu Isuzu, 2017 yılının ilk çeyreğinde brüt kardaki gerileme ve yüksek finansman giderine bağlı olarak 14,5mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Şirketin 1Ç2017 satış gelirleri 1Ç2016’ya göre %17,8 gerilemeyle 164,1mn TL olurken, satışların maliyeti %18,7 azalmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %13,2 düşüşle 26,6mn TL olmuştur. Şirketin faaliyet zararı 1,6mn TL olmuş ve olumsuz bir görüntü çizmiştir. 1Ç2016’da 4,9mn TL finansman gideri kaydeden ASUZU, 1Ç2017’de 17,9mn TL finansman gideri yazmıştır. 5mn TL’lik vergi geliri kaydeden şirketin 1. çeyrek net dönem zararı 14,5mn TL olmuştur. 1Ç2016’daki net zarar 2,1mn TL idi.

Borusan Mannesman (BRSAN, Nötr): Şirket 2017 yılının ilk çeyreğinde karını %2,2 artırarak 17,7mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Brüt kar ve faaliyet karındaki gerilemeye rağmen azalan vergi gideri şirketin karındaki hafif yükselişin ana sebebi olmuştur. Brüt kar %1,5 gerilemeyle 78mn TL’yi gösterirken, faaliyet karı %4,5 gerilemeyle 40,9mn TL olmuştur. 18,4mn TL’lik finansman gideri sonrasında vergi öncesi kar %20,6 düşüşle 22,5mn TL’yi göstermiştir. 1Ç2016’daki 11,1mn TL’lik vergi gideri yerine 1Ç2017’de 4,8mn TL vergi gideri kaydedilmesi şirketin net karının 17,8mn TL olarak gerçekleşmesini sağlamıştır. Ana ortaklığın payına düşen net kar ise 17,7mn TL’dir. Net kat marjı 0,2 puan gerilemeyle %2,2 olmuştur.

Bursa Çimento (BUCIM, Sınırlı Negatif): Şirket’in 1Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %29 oranında azalarak 13,4mn TL’ye gerilemiştir. Diğer yandan, 1Ç2017’deki Brüt kar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 oranında artarak 39mn TL’ye yükselmiştir. Finansman giderlerindeki 4,2mn TL’lik artış karın düşmesinde etkili olmuştur.

Doğan Holding (DOHOL, Sınırlı Negatif): 2017 yılının ilk çeyreğinde Holding 80,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 30,3mn TL’lik ana ortaklık net dönem zararına göre olumsuz bir görüntü sergilemiştir.

Enka İnşaat (ENKAI, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Enka İnşaat’ın ana ortaklı net dönem karı 2017 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,9 oranında artarak 625,6mn TL’ye ulaşmış ve hem bizim beklentimiz olan 519mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 523mn TL’nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada mühendislik ve inşaat grubu karlılığın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Enka’nın toplam satış gelirleri 1Ç2017’de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %8 oranında azalarak 2.445mn TL’ye gerilemiştir. Bu düşüşte mühendislik ve inşaat grubu gelirlerindeki azalma etkili olmuştur. Diğer taraftan brüt kar ise satış maliyetlerindeki daha yüksek düşüşün etkisiyle sadece %2,8 oranında gerileyerek 589,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.  Operasyonel giderler ise aynı dönemde %4 oranında azalırken, faaliyet karı da %5 oranında gerileyerek 491,6mn TL’ye inmiştir.  Diğer taraftan yatırım faaliyetlerinden gelirler 146,4mn TL’den 385,2mn TL’ye yükselmiş ve vergi öncesi karın %28’lik artışla 842,5mn TL’ye ulaşmasını sağlamıştır. Vergi giderinin ardından şirketin ana ortaklık net dönem karı artışı ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,9 olarak gerçekleşmiştir.

Enka İnşaat’ın kalan iş miktarı, Aralık ayı sonunda 2,33 milyar dolardan 2,25 milyar dolara gerilemiştir.

Halkbank (HALKB, Öneri “AL”, Sınırlı Pozitif): Halkbank’ın net dönem karı 2017 yılının ilk çeyreğinde 1.219mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 1.137mn TL hem de piyasa beklentisi olan 1.025mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiş ve olumlu bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada, net ücret ve komisyon gelirlerinin beklentimizin üzerinde, karşılık giderlerinin ise beklentimizin altında gerçekleşmesi etkili olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız…

Halk GYO (HLGYO, Nötr): Halk GYO’nun 1Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında azalarak 11mn TL olurken, brüt kar rakamı %12 oranında artarak 17,8mn TL’ye yükselmiştir. Net karın düşmesinde 3,5mn TL artan genel yönetim giderleri etkili olmuştur. Şirket’in satış gelirleri ise %12 oranında artarak 21,7mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirlerinin %61’i kira gelirlerinden oluşmaktadır. Son olarak, Şirket’in 1Ç2017’deki net kar marjı %51 ile geçen yılın ilk çeyreğindeki %60’ın altında kalırken, brüt kar marjı değişmeyerek %82 olarak gerçekleşmiştir.

İndeks Bilgisayar (INDES, Pozitif): İndeks Bilgisayar’ın 1Ç2017 yılı karı 2016’nın aynı dönemindeki 12,1mn TL’den 19,1mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar %12,8 artışla 41,2mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet karı ise %16,4 artışla 26,6mn TL’yi göstermiştir. Brüt kar ve faaliyet kar marjları 0,3’er puan artışla %4,2 ve %2,7’ye yükselmiştir. Finansman tarafında ise 362bin TL gelir kaydedilmiş ve vergi öncesi kar 26,7mn TL ile 1Ç2016’ya göre %54,4 yükselmiştir. 5,4mn TL’lik vergi gideri sonrasında dönem karı 21,3mn TL olurken, bu rakamın 2,1mn TL’si kontrol gücü olmayan paylara ilişkin olduğu için, ana ortaklık karı 19,1mn TL’yi göstermiştir. Net kar marjı 0,7 puan artışla %2 olmuştur.

İzmir Demir Çelik (IZMDC, Nötr): İzmir Demir Çelik’in 2017 yılı son çeyrek ana ortaklık zararı 2,6mn TL olmuştur. 1Ç2016’daki ana ortaklık karı 31,4mn TL idi. Şirketin zarar etmesindeki ana etken yüksek finansman gideri kaydetmesidir. Satış gelirleri %38,7 oranında artan Şirketin brüt karı 1Ç2017’de %49,6 artarak 54,9mn TL’ye yükselmiştir. 26mn TL’lik faaliyet karı ise, diğer faaliyet giderlerindeki artış sebebiyle geçen seneye göre %32,9 daha düşük seyretmiştir. Öte yandan, yatırım faaliyetlerinden 10,2mn TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı 36,2mn TL ile 1Ç2016’nın %8,3 altında gerçekleşmiştir. Finansman tarafında ise 47,5mn TL gider kaydedilmiş ve vergi öncesi zarar 11,3mn TL olmuştur. 5,8mn TL’lik vergi gideri sonrasında net zarar 5,5mn TL olmuştur. Bu zararın 2,9mn TL’si kontrol gücü olmayan paylara bağlı olması sebebiyle ana ortaklığa düşen zarar 2,6mn TL’dir.

Koç Holding (KCHOL, Pozitif): Holding’in ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %118 oranında artarak 1.124,5mn TL’ye yükselmiş ve piyasa beklentisi olan 910mn TL’nin de üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Holding’in hem finans hem de sanayi alanındaki şirketlerinde ilk çeyrekte çok iyi performans kaydedilmesi bu yüksek kar artışını sağlamıştır.

Klimasan Klima (KLMSN, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 1Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %46 oranında artarak 15,8mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, brüt kar %18 oranında gerileyerek 16,6mn TL olmuştur. Finansman giderlerindeki 13,4mn TL’lik artışa karşın yatırım faaliyetlerinden 29,9mn TL’lik gelir artışı Şirket karının artmasında önemli bir etken olmuştur. Şirketin satış gelirleri de ilk çeyrekte %17,6 oranında gerilemiştir.

Migros (MGROS, Pozitif): Migros’un 2017 yılı 1. çeyrek ana ortaklık karı 970mn TL ile piyasanın 150mn TL olan zarar beklentisinin tersi yönünde gerçekleşmiştir. Şirketin zarardan kara geçmesindeki ana sebep 1,1 milyar TL’lik yatırım faaliyetlerden elde ettiği gelirdir. Bu tutar hariç tutulduğun şirketin zararı 161mn TL olacaktı. Satış gelirleri %29,1 oranında artan Migros’un ilk çeyrek brüt karı %23,9 artışla 817,3mn TL olurken, faaliyet karı %31,2 düşüşle 31,2mn TL’ye gerilemiş ve kısmen olumsuz bir görüntü çizmiştir. Migros’un FAVÖK’ü 1Ç2016’daki 147,5mn TL’den 1Ç2017’de 155,8mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı %6,1’den %5’e gerilemiştir. Yatırım faaliyetlerinden 1,068mn TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı 1.099mn TL’ye sıçramıştır. Finansman tarafında ise 185,3mn TL gider kaydeden Migros’un vergi öncesi karı 913,9mn TL’yi göstermiştir. 7,9mn TL vergi gideri yazan şirketin ana ortaklık karı 970mn TL’ye yükselmiş ve olumlu bir görüntü çizmiştir. Şirket geçen sene ilk çeyrekte 25,8mn TL zarar açıklamıştı. Migros 2017 beklentilerinde değişikliğe gitmemiştir. Şirketin 2017 yılında yeni mağaza hedefi 120-150 adet olup, konsolide (Kipa’nın 10 aylık sonuçlarını içerecek şekilde) satış büyüme hedefi %30-35 arasındadır. Konsolide FAVÖK marjı ise %5-5,5 arasında beklenmektedir.

Sabancı Holding (SAHOL, Öneri “AL”, Nötr): Sabancı Holding’in 2017 yılı 1. çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 oranında artarak 669,4mn TL’ye yükselmiş ve bizim beklentimiz olan 726mn TL’nin biraz altında, piyasa beklentisi olan 634mn TL’nin ise üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada çimento grubu karlılığının beklentimizin altında kalması etkili olmuştur. Holding’in aynı dönemde net dönem karında artış %22,5 olurken, ana ortaklık payına düşen kardaki artış ise %4,5 ile sınırlı kalmıştır.

Ülker Bisküvi (ULKER, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 1Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,5 oranında artarak 98,7mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin karının artmasının temel sebebi marjlarda iyileşme ve yatırım faaliyetleri gelirlerindeki artıştır. Ülker Bisküvi’nin satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 oranında artarak 1.232mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %18,6 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %20 oranında artarak 303,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,2 puan artışla %24,6’ya yükselmiştir. Ülker Bisküvi’nin operasyonel giderleri aynı dönemde %16,9 oranında artmış ve 152,6mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 9mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %29,8 yükselişle 159,5mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 1 puan artarak %15,1’e ulaşmıştır. Yatırım faaliyetlerinden 108,4mn TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı 268mn TL’ye yükselmiştir. Finansman tarafında 129,2mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 138,7mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 112,3mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen net kar ise 98,7mn TL’dir. Net kat marjı 0,4 puan gerilemeyle %8 olmuştur.

TOFAŞ (TOASO, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): TOFAŞ’ın 1. çeyrek net dönem karı 262,4mn TL ile bizim beklentimiz olan 279mn TL’nin hafif altında, 250mn TL olan piyasa beklentisinin ise bir miktar üzerinde gerçekleşmiştir. TOFAŞ’ın 1Ç2016’daki net dönem karı 240,5mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 1Ç2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %50,9 oranında artmış ve 4.098mn TL olmuştur. Satışların maliyeti, gelirlerdeki artışın biraz üzerinde, %51,9 oranında artmış ve 3,705mn TL’yi göstermiştir. Finans sektörü faaliyetlerindeki gelirler 26,9mn TL ile brüt karı desteklemiştir. Brüt kar marjı ise 0,9 puan gerileme ile %10,3 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %15,6 olmuştur. Diğer faaliyetlerden 55,3mn TL gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde, ilk çeyrek faaliyet karı %44,7 artışla 217,6mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı ise 0,2 puan düşüşle %5,3 olmuştur. Finansman tarafında ise 13mn TL gelir yazılmıştır. 1Ç2017 vergi geliri 31,8mn TL ile geçen seneki aynı dönemdeki 67,1mn TL’lik vergi gelirinin altında gerçekleşmiştir.  Vergi gelirlerindeki düşüş net karı olumsuz etkilemiş ve net kar marjı 2,5 puan düşüşle %6,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. 1. çeyrek sonuçlarının ardından şirket 2017 yılsonu beklentilerini revize etmiştir. Buna göre daha önce 430-440bin adet bandında olan üretim beklentisi 400-440bin adete, 330-340bin adet olan ihracat beklentisi 300-330bin adete, 110-115bin adet olan yurtiçi satış beklentisi ise 110-120bin adet olarak belirtilmiştir. Şirketin yurtiçi hafif araç pazar öngörüsü 870-880bin adetten, 880-900bin adete yükseltilmiştir. 150-200mn Euro arasında gerçekleşmesi öngörülen yatırım harcamaları ise aynı kalmıştır.

Alcatel (ALCTL, Sınırlı Negatif): Alcatel 1Ç2017’de 1,1mn TL zarar kaydetmiştir. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 4,5mn TL kar elde etmişti. Brüt kar ise 1Ç2017’de 10,9mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %17 oranında gerilemiştir. Diğer yandan, finansman giderleri 1,4mn TL artarken, finansman gelirleri 2,1mn TL azalarak zarar kaydedilmesinde etken olmuşlardır.

Çuhadaroğlu Metal (CUSAN, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 1Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın ilk çeyreğine göre %14 oranında artarak 4,3mn TL olurken, brüt kar %2 oranında gerileyerek 8,8mn TL olmuştur. Şirketin satış gelirleri ise aynı dönemde %20,6 oranında artarak 53,2mn TL’ye yükselmiştir.

Datagate Bilgisayar (DGATE, Sınırlı Pozitif): Datagate Bilgisayar’ın 2017 1. çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,6 artarak 5,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar %23,6 artışla 10,3mn TL olurken, brüt kar marjı 0,5 puan iyileşmeyle %2,8 olmuştur. Faaliyet karı %17 yükselerek 6mn TL’yi göstermiştir. Faaliyet marjı 0,7 puan iyileşerek %1,7 olmuştur. 565bin TL’lik finansman geliri kaydedilmiş ve vergi öncesi kar 6,6mn TL ile geçen sene aynı çeyreğe göre %19,1 yükselmiştir. 1,3mn TL’lik vergi gideri sonrasında dönem karı 5,3mn TL olmuştur. Net kar marjı 0,5 puan artışla %1,5 olmuştur.

ORGE Enerji (ORGE, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2017 yılı ilk çeyrek karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,6 oranında artarak 7,6mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri %11 oranında artan şirketin brüt karı ise %18 oranında artarak 9,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet karındaki artış da %17,8 olarak gerçekleşirken, finansman gelirlerinin katkısıyla net dönem karındaki artış %39,6’ya ulaşmıştır.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN