2022 Mart Kira Artış Oranı

Bilindiği gibi kira sözleşmelerinin yenilendiği ayda çoğunlukla kira bedelini enflasyona karşı korumak için kira bedelinde bir artış uygulanır. Ancak konut ve işyerlerinde kira artışı yapılırken farklı yasal düzenlemeler vardır. Konutlarda kira artış oranına yasal bir sınır getirilmişken, işyerlerinde kira artış oranı serbest bırakılmış ve kiracı ile kiralayanın kendi aralarında yapacağı sözleşmeye göre belirlenmesine izin verilmiştir.

Konutlar için kira artış oranı kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahiptir. Örneğin kira artışı Temmuz ayında yapılacaksa TÜİK’in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Haziran ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

2022 Mart Kira Artış Oranı

Bu bilgiler ve açıklanan TÜİK verileri ışığında 2022 Mart ayı için kira artış oranları aşağıda belirtilen şekilde olacaktır.

Konutlar için 2022 Mart kira artış oranı: %25,98
İşyerleri için 2022 Mart kira artış oranı;
Sözleşmede kira artışı için Yİ-ÜFE endeksi kullanılmışsa: %56,83
Sözleşmede kira artışı için TÜFE endeksi kullanılmışsa: %25,98
Sözleşmede kira artışı için TÜFE ve Yİ-ÜFE endeksi ortalaması kullanılmışsa: %41,41