2021 6 Aylık Şirket Karları / Vakıf Yatırım – (4.08.2021)

Açıklanan Kârlar (2Ç21)

Ekteki tablolarda 2021 yılının 2.çeyreğinde açıklanan bilançolar yer almaktadır. Tabloda şirketlerin açıkladıkları Net Kar ve FVAÖK kalemlerinin bir önceki yılın aynı dönemine, konsensüs tahminlerine ve Vakıf Yatırım tahminlerine göre değişim ve farkları görülebilir. Şirket bilançolarının açıklanmadan önceki hisse performansları, bu bilançoların ne derece fiyatlara dahil olduğuna ilişkin fikir verebilir. En son açıklanan bilançolar renklendirilmiştir. Konsolide olmayan sonuçların son açıklanma tarihi 9 Ağustos, konsolide sonuçların son gönderim tarihi ise 19 Ağustos olarak takip edilecek.

Rapor için tıklayın.

Kaynak: Vakıf Yatırım