2018’de Cari Açık Ne Olur?

Cari Denge: Açık ve portföy finansmanı birlikte arttı

• Büyümeyenin ön plana alınması ile birlikte artan ithalat ve küresel emtia fiyatlarının yükselişi 2017 yılı içerisinde cari işlemler hesabındaki açığın genişlemesinde ana unsurlar olarak takip edildi.
• Ocak-Ekim döneminde 35.2 milyar USD düzeyinde açık veren hesap, 12 ay kümülatif hesaplamada ise 41.9 milyar USD açık seviyesine ulaştı.
• Açığın belirgin bir şekilde genişlemesinde ithalat faktörü öne çıkarken, parasal olmayan altın işlemleri hesabının nette 7.8 milyar USD açık vermesi itici güç olarak şekillendi.
• 2016 yılında yaşanan olumsuzlukların ardından toparlanma gösteren ve dengeye olumlu yönde katkısını artırarak sunan seyahat dengesi kalemi ise 12 ay kümülatif dönemde 17.4 milyar USD fazla verdi. Söz konusu rakam Ekim 2016
döneminde 13.9 milyar USD fazla vermişti.
• 2018 yılında turizm gelirleri açısından olumlu katkıda bulunulması sürecinin devamını beklemekle birlikte, petrol fiyatlarındaki yükselişin ‘ılımlı’ düzeyde devam etmesi düşüncesine paralel 42 milyar USD açık verilmesini bekliyoruz. GSYH’ya oran olarak ise açık rakamının %4.5 olacağını hesaplıyoruz.

Rapor için tıklayın.
Denizbank / Deniz Yatırım Araştırma