13 Şirketin 2017/2. Çeyrek Bilanço Değerlendirmeleri / Ziraat Yatırım – (15.08.2017)

Ziraat Yatırım bugünkü sabah stratejisi raporunda 13 Şirketin 2017/2. çeyrek bilançolarını  değerlendirdi:

Aksa Akrilik (AKSA, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %56 oranında artarak 83,6mn TL’ye yükselmiştir.  Şirket’in brüt karı aynı dönemler itibariyle %4 oranında artarak 124,2mn TL olmuştur. Geçen yıl 11,2mn TL net finansal gider yazan Şirket, bu çeyrekte 14,2mn TL net finansal gelir kaydetmiştir. Diğer yandan, ikinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın  aynı dönemine göre %85 oranında artarak 153,9mn TL olmuştur.

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS, Pozitif): Şirket’in 2Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %50,4 oranında artarak 216,4mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Piyasa beklentisi 198mn TL, bizim beklentimiz ise 211mn TL idi. BİM’in satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %25 oranında artarak 6.213mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %24,2 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %28,8 oranında artarak 1.054mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,5 puan artışla %17’ye yükselmiştir. BİM’in operasyonel giderleri aynı dönemde %24 oranında artmış ve 792,7mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 3,4mn TL gelir kaydedilmesi ardından faaliyet karı %42,6 yükselişle 264,4mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 0,5 puan artarak %4,3’e ulaşmıştır. Finansman tarafında 7,7mn TL’lik gelir kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 275mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 216,4mn TL olmuştur. Net kat marjı 0,6 puan artışla %3,5 olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı ise bir önceki yılın  aynı dönemine göre %35,4 oranında artarak 414,3mn TL olmuştur.

Borusan Mannesman (BRSAN, Pozitif): Şirket 2017 yılının ikinci çeyreğinde karını bir önceki yılın aynı dönemine göre %102,7 artırarak 101,7mn TL ana ortaklık karı kaydetmiştir. Brüt kar %43,5 artışla 150mn TL’yi gösterirken, faaliyet karı, görece düşük artış kaydeden operasyonel giderler ve esas faaliyetlerden diğer gelirlerden kaydedilen 11,7mn TL’lik gelir eşliğinde, %71 artışla 112,4mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerden gelirler 2Ç2046’daki 11mn TL’den 26,4mn TL’ye yükselmiştir. Öte yandan finansman giderleri 2Ç2016’daki 14,5mn TL’den 2Ç2017’de 25,8mn TL’ye yükselmiştir. Böylelikle vergi öncesi kar 112,9mn TL olmuştur. 2016’nın aynı dönemindeki vergi öncesi kar 62,2mn TL idi. 11,2mn TL’lik vergi gideri sonrasında net kar 101,7mn TL’yi göstermiştir. Bu kar içinde 13bin TL’lik kontrol gücü olmayan paylara bağlı zarar olması sebebiyle ana ortaklık payına düşen kar 101,71mn TL’dir. Güçlü 2. çeyrek sonuçlarıyla beraber Borusan Mannesman’ın 6 aylık ana ortaklık karı 119,2mn TL olmuştur. 2016’nın ilk 6 ayındaki kar 67,4mn TL idi.

İndeks Bilgisayar (INDES, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 oranında artarak 10,3mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %20 oranında artarak 42,3mn TL olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın  aynı dönemine göre %37 oranında artarak 29,4mn TL olmuştur.

Logo Yazılım (LOGO, Nötr): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 oranında azalarak 13,1mn TL’ye gerilemiştir. Diğer yandan, Şirket’in brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %67 oranında artarak 60mn TL olmuştur. Karın gerilemesinde 14,6mn TL artan Araştırma Giderleri ile 7,1mn TL artan Genel Yönetim ve Pazarlama giderleri etkili olmuştur. Operasyonel giderler bir önceki çeyreğe göre %100,7 oranında artarak 43,3mn TL’ye ulaşmış ve karı baskılamıştır. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 oranında azalarak 23,6mn TL olmuştur.

Pegasus (PGSUS, Pozitif): Pegasus’un 2017 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık karı 160,7mn TL ile piyasanın 123mn TL olan kar beklentisinden daha yüksek gelmiş ve olumlu bir görüntü çizmiştir. 2Ç2016’daki ana ortaklık zararı 13,6mn TL idi. Satış gelirleri %53,4 artışla 1.223mn TL, satışların maliyeti ise ciro artışından daha düşük %31,8 artışla 1.091mn TL olmuştur. Brüt kar ise 132,7mn TL’yi göstermiştir. Şirket geçen sene aynı çeyrekte 29,7mn TL brüt zarar açıklamıştı. Operasyonel giderlerdeki artış sadece %10,5 olmuş ve düşük artış faaliyet karı oluşumunu olumlu etkilemiştir. Öte yandan esas faaliyetlerden geçen seneki 33,1mn TL’lik gelirin aksine 2017 2. Çeyrekte 6,6mn TL’lik gider yazılmıştır. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı 34,6mn TL olmuştur. 2Ç2016’daki faaliyet zararı 79,5mn TL idi. Yatırım faaliyetlerden gelirlerde 2Ç2016’daki 9,7mn TL’den 2Ç2017’de 115,2mn TL’ye sıçramış ve oldukça olumlu bir görüntü sergilemiştir. Finansman öncesi faaliyet karı 151,2mn TL’ye ulaşmıştır. Pegasus bu çeyrekte 34mn TL’lik finansman geliri yazmış ve vergi öncesi karını 185,2mn TL’ye yükseltmiştir. Geçen sene aynı çeyrekteki vergi öncesi zarar 72,1mn TL idi. 25,1mn TL’lik vergi gideri sonrasında net kar 160,1mn TL olmuştur. Bu kar içinde 564bin TL’lik kontrol gücü olmayan paylara bağlı zarar olması sebebiyle ana ortaklık payına düşen kar 160,7mn TL’dir. Güçlü 2. çeyrek sonuçlarına rağmen, Pegasus’un ilk çeyrekte kaydetmiş olduğu yüksek zarar sebebiyle Şirket 2017 yılının ilk yarısında 42,6mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. 2016’nın ilk 6 ayındaki zarar 203,8mn TL idi. İlk 6 aylık sonuçlara göre Pegasus’un yolcu doluluk oranı 5,9 puan artışla %82,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı ise %12,5 artışla 12,6mn olmuştur.

Ek olarak Pegasus Temmuz ayı yolcu verilerini açıklamıştır. Temmuz ayında Şirket’in yolcu sayısı %22,4 oranında artarak 2,72 milyon olurken, yolcu doluluk oranı da %79,1’den 86,6’ya yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Şirket’in Ocak-Temmuz dönemi yolcu sayısı da %14,1’lik artışla 15,35 milyona ulaşırken, doluluk oranı da geçen yılın aynı dönemindeki %77’den %83,2’ye yükselmiştir.

Akenerji (AKENR, Sınırlı Negatif): Ak Enerji 2Ç2017’de 22,5mn TL net dönem zararı kaydetmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 84,5mn TL’lik net dönem zararına göre zararını azaltmıştır. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,4 oranında artarak 410,5mn TL’ye çıkan şirketin brüt karı ise satış maliyetlerindeki daha yüksek artışa bağlı olarak %37,5 oranında azalmış ve 11,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da %6’dan %2,9’a gerilemiştir. Buna ilaveten şirket faaliyetlerden 2Ç2016’daki 28,4mn TL’lik gelire karşın, 2Ç2017’de 9mn TL gider kaydetmiş ve faaliyet zararı 10,9mn TL olmuştur.  Diğer taraftan, şirket bir önceki yılki 100mn TL’lik finansman giderine karşın bu çeyrek 24,6mn TL finansman geliri kaydetmiş ve vergi öncesi karı 12,8mn TL olmuştur. Ancak 35,4mn TL’lik vergi giderinin etkisiyle şirket 22,5mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. İkinci çeyrekteki zarar rakamıyla birlikte, Ak Enerji’nin ilk altı aydaki net dönem zararı 174,3mn TL’ye ulaşmıştır. Geçen yılın aynı döneminde şirket 31,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

Borusan Yatırım (BRYAT, Pozitif): Şirket’in 2Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %101,5 oranında artarak 19,5mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar ise 2Ç2017’de 7,8mn TL gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre %358,9 oranında artmıştır. Şirketin 6 aylık net karı geçen senenin aynı dönemine göre %32,2 artmış ve 49,3mn TL’yi göstermiştir.

Avivasa Emeklilik (AVISA, Pozitif): Şirket’in Ocak – Temmuz 2017 dönemine ait prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %58 oranında artarak toplam 266,6mn  TL olarak gerçekleşmiştir. Temmuz ayındaki prim üretimi ise bir önceki yılına aynı ayına göre %14 oranında artarak 35,5mn TL’ye yükselmiştir.

Datagate (DGATE, Pozitif): Şirket’in 1Ç2017’deki net dönem karı bir yılın aynı dönemine göre %90 oranında artarak 6,6mn TL’ye yükselmiştir.  Şirket’in brüt karı da aynı dönemler itibariyle %79 oranında artarak 13,1mn TL olmuştur. Diğer yandan, ikinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %50 oranında artarak 11,9mn TL olmuştur.

Kristal Kola (KRSTL, Nötr): Şirketin 2Ç2017 net dönem karı 2016 ikinci çeyreğe göre %0,4 artışla 2,2mn TL olmuştur. Brüt kar %10,1 düşüşle 4mn TL olurken, faaliyet karı %28,6 artışla 3,4mn TL’yi göstermiştir. Faaliyet karındaki artışın sebebi operasyonel giderlerin 2Ç2016’daki 2,1mn TL’den 2Ç2017’de 1,6mn TL gerilemesi ve 1mn TL’lik esas faaliyetlerden diğer gelir kaydedilmesi etkili olmuştur. 692bin TL’lik finansman gideri ve 484bin TL’lik vergi gideri sonrası şirket 2,2mn TL’lik net kar açıklamıştır. 2. çeyrek sonuçlarıyla beraber Kristal Kola’nın 6 aylık net dönem karı 2016’nın aynı dönemindeki 2,6mn TL’den 2,4mn TL’ye gerilemiş ve nötr bir görüntü sergilemiştir.

Penguen Gıda (PENGD, Negatif): Şirketin 2Ç2017 ana ortaklık net dönem zararı 2,7mn TL ile 2Ç2016’daki 632bin TL’lik zararın üzerinde gerçekleşmiştir. Brüt kar %0,6 düşüşle 3,4mn TL olmuştur. Şirketin 2017 1. çeyrekte de zarar açıklamasına bağlı olarak 6 aylık zarar 7,3mn TL’ye yükselmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki zarar 2,9mn TL idi.

Tukaş Gıda (TUKAS, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2Ç2017 net dönem karı 2016 ikinci çeyreğe göre %133 artışla 3,7mn TL olmuştur. Brüt kar %31,1 artışla 12,7mn TL olurken, faaliyet karı %41,8 artışla 7,2mn TL’yi göstermiştir. 4,3mn TL’lik finansman gideri ve 700bin TL’lik vergi gideri sonrası şirket 3,7mn TL’lik net kar yazmıştır. Olumlu 2. çeyrek sonuçlarıyla beraber Tukaş’ın 6 aylık net dönem karı 2016’nın aynı dönemindeki 3,3mn TL’den 6A2017’de 8,7mn TL’ye yükselmiş ve güçlü bir görüntü sergilemiştir.

Raporun tamamı için tıklayın.

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN