6 Şirketin 2017/2. Çeyrek Bilanço Değerlendirmeleri / Ziraat Yatırım – (11.08.2017)

Ziraat Yatırım bugünkü sabah stratejisi raporunda 6 Şirketin 2017/2. çeyrek bilançolarını  değerlendirdi:

Türk Hava Yolları (THYAO, Öneri “AL”, Pozitif): Türk Hava Yolları’nın 2. çeyrek net dönem zararı 194mn TL ile hem piyasa beklentisi olan 460mn TL’nin hem de bizim beklentimiz olan 414mn TL’nin oldukça altında gerçekleşmiş ve olumlu bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gelen diğer faaliyet gelirleri ve yatırım gelirleri etkili olmuştur. Türk Hava Yolları’nın 2Ç2017 satış gelirleri %32,3 artışla 9.364mn TL’ye yükselirken, brüt kar %187,4 artarak 1.848mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 10,6 puan artışla %19,7’yi göstermiştir. Operasyonel giderler sadece %5,9 artışla 1.317mn TL olmuş ve karlılığı desteklemiştir. Diğer faaliyetlerden de 172mn TL gelir kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı 703mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde 576mn TL faaliyet zararı kaydedilmişti. Yatırım faaliyetlerinden 283mn TL gelir, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 87mn TL gelir yazılmıştır. Şirketin finansman öncesi karı 1.073mn TL olmuştur. Geçen sene 2. çeyrekte finansman öncesi zarar 470mn TL idi. Türk Hava Yollarının ikinci çeyrekte zarara geçmesinin sebebi olan finansman tarafında ise USD’nin EUR karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak 1.361mn TL’lik çok yüksek gider kaydedilmiştir. Vergi öncesi zarar 288mn TL ile 2Ç2016’daki 816mn TL’lik zararın oldukça altında gerçekleşmiştir. İlgili döneme ilişkin vergi geliri 94mn TL olmuştur. Tüm bunların etkisiyle net dönem zararı 2016 ikinci çeyreğe göre 462mn TL azalarak 194mn TL olmuştur. İkinci çeyrek sonuçlarıyla birlikte THY’nin 6 aylık zararı 1.615mn TL ile 2016’nın aynı dönemindeki 1.894mn TL’lik zararın 279mn TL altındadır. Şirketin 6 aylık yolcu sayısı 30,3mn yolcu ile geçen sene aynı dönemdeki yolcu sayısının %0,7 üzerinde gerçekleşmiştir. THY yıl sonu beklentilerinde değişikliğe gitmemiştir. Türk Hava Yolları’nın 2017 yılı ciro öngörüsü 10,1 milyar USD, FAVKÖK marjı beklentisi %17-19 arasındadır. Şirketin 2016 yılı cirosu 9,8 milyar USD, FAVKÖK marjı ise %16,6 idi.

Şirket ayrıca Temmuz ayı trafik verilerini yayınlamıştır. Temmuz 2016 dönemindeki 5,8mn olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının Temmuz ayında %24,3 artışla 7,2mn olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %26,8, dış hatlarda %22,5 oranındadır. Yolcu doluluk oranı da Temmuz 2017 döneminde 10,5 puanlık artış ile %83,8 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 10,7 puanlık artış göstermiştir.

Migros (MGROS, Sınırlı Negatif): Migros’un 2017 yılı 2. çeyrek ana ortaklık zararı 117,5mn TL ile piyasanın 90mn TL olan zarar beklentisinin bir miktar üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin zararının geçen seneye kıyasla artmasındaki sebep operasyonel giderler ile finansman giderlerindeki artıştır. Satış gelirleri Kipa’nın da 3 aylık katkısıyla %47,1 oranında artan Migros’un ikinci çeyrek brüt karı %43 artışla 1.015mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %48,4 artışla 925,1mn TL’ye yükselmiş ve neredeyse tüm brüt karı eritmiştir. 67,9mn TL’lik diğer faaliyet giderleri sonrasında faaliyet karı %53,3 gerilemeyle 21,6mn TL’yi göstermiştir. Faaliyet kar marjı ise 1,2 puan gerilemeyle %0,6 olarak hesaplanmaktadır. Migros’un FAVÖK’ü 2Ç2016’daki 149mn TL’den 2Ç2017’de 193mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı %5,6’dan %4,9’a gerilemiştir. Yatırım faaliyetlerinden 2,8mn TL gider kaydeden şirketin finansman öncesi karı 18,8mn TL’yi göstermiştir. Finansman tarafında ise 134,9mn TL gider kaydeden Migros’un vergi öncesi zararı 116,1mn TL’ye ulaşmıştır. 3,3mn TL vergi gideri yazan şirketin ana ortaklık zararı 117,5mn TL’ye yükselmiş ve olumsuz bir görüntü çizmiştir. Şirket geçen sene ikinci çeyrekte 36,3mn TL zarar açıklamıştı. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı 789,5mn TL olmuştur. 2016’nın ilk 6 ayındaki net dönem zararı 62,1mn TL idi. Şirket geçen çeyrekte 1,1 milyar TL’lik yatırım faaliyetlerinden gelir yazmıştı. Migros 2. Çeyrek sonuçlarının ardından 2017 beklentilerinde değişikliğe gitmiştir. Şirketin 2017 yılında yeni mağaza hedefi 120-150 adetten 180 ve üstü olacak şekilde, konsolide (Kipa’nın 10 aylık sonuçlarını içerecek şekilde) satış büyüme hedefi %30-35’den %35 üstüne revize edilmiştir. Konsolide FAVÖK marjı beklentisi olan %5-5,5 aralığı ise aynı kalmıştır.

Petkim (PETKM, Öneri “EKLE”, Nötr): Petkim’in 2Ç2017 ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,3 oranında artarak 302,5mn TL’ye yükselmiş, ancak hem bizim beklentimiz olan 312mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 314mn TL’nin hafif altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada finansman giderlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirketin satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,1 oranında artarak 1.836mn TL’ye yükselirken, brüt kar da %68’lik artışla 448,1mn TL’ye yükselmiştir. Böylece brüt kar marjı da %22,7’den %24,4’e çıkmıştır. Şirketin operasyonel giderleri %47,9 oranında artarken, diğer faaliyetlerden elde edilen gelirler 4,4mn TL’den 12,4mn TL’ye yükselmiş ve karlılığı desteklemiştir. Böylece, şirketin faaliyet karı 2Ç2017’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %74,6 oranında artarak 391,1mn TL’ye ulaşmıştır. Diğer taraftan finansman tarafında 2Ç2016’da kaydedilen 34,1mn TL’lik gelire karşın 2Ç2017’de 45,8mn TL gider kaydedilmesi karın daha yüksek artış kaydetmesine engellemiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Petkim’in ilk yarı ana ortaklık net dönem karı 662,7mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %77,5 oranında artarak iyi bir görüntü sergilemiştir.

Anadolu Isuzu (ASUZU, Sınırlı Negatif): Anadolu Isuzu, 2017 yılının ikinci çeyreğinde yüksek finansman giderine bağlı olarak 4,5mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Şirketin 2Ç2017 satış gelirleri 2Ç2016’ya göre %5,3 artışla 186,9mn TL olurken, satışların maliyeti %10 artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %18,4 düşüşle 24,3mn TL olmuştur. Şirketin faaliyet karı 4,3mn TL olmuş ve geçen seneki 6,1mn TL’lik faaliyet zararının tersi yönünde gerçekleşmiştir. 2Ç2016’da 5,1mn TL finansman gideri kaydeden ASUZU, 2Ç2017’de 10,8mn TL finansman gideri yazmıştır. 2,2mn TL’lik vergi geliri kaydeden şirketin 2 çeyrek net dönem zararı 4,5mn TL olmuştur. 2Ç2016’daki net zarar 7,9mn TL idi. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem zararı 19mn TL olmuştur. 2016’nın ilk 6 ayındaki net dönem zararı 10mn TL idi.

Deva Holding (DEVA, Nötr): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 oranında azalarak 19,6mn TL’ye gerilemiştir. İkinci çeyrekte satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,5 oranında artarak 199,9mn TL’ye ulaşan Şirket’in brüt karı aynı dönemler itibariyle %8 oranında artarak 85,6mn TL olmuştur. Buna ilaveten operasyonel giderler de %25,7 oranında artarak karı baskılamıştır. İkinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1 oranında azalarak 40,5mn TL olmuştur.

Ulusoy Elektrik (ULUSE, Pozitif): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı 21,5mn TL ile bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 6,1mn ana ortaklık karının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri %98 oranında artarak 99,5mn TL’ye ulaşanŞirket’in brüt karı da 32,4mn TL gerçekleşerek yine geçen yılın aynı döneminde elde edilen 11,1mn TL’lik brüt karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık karı 30,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 9,4mn TL idi.

Raporun tamamı için tıklayın.