16 Şirketin 2017/2. Çeyrek Bilanço Değerlendirmeleri / Ziraat Yatırım – (10.08.2017)

Ziraat Yatırım bugünkü sabah stratejisi raporunda 16 Şirketin 2017/2. çeyrek bilançolarını  değerlendirdi:

Adel Kalemcilik (ADEL, Sınırlı Negatif): Şirketin 2Ç2017 net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,9 oranında azalarak 12,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 oranında azalan şirketin brüt karı da %8,8 oranında azalarak 43,5mn TL’ye gerilemiştir.  Bunlara ilaveten operasyonel giderler de %2,4 oranında artmış ve faaliyet karı da %20 oranında azalarak 21,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman giderleri de 5mn TL’den 6,05mn TL’ye yükselmiş ve karı baskılamıştır. Böylece net dönem karı %30,9’luk gerilemeyle 12,2mn TL olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin ilk yarı karı 34,1mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,6 oranında artış kaydetmiştir.

Alkim Kağıt (ALKA, Sınırlı Negatif): Alkim Kağıt’ın 2Ç2017 net dönem karı 4,4mn TL olmuş ve 2016 ikinci çeyrekteki 5,8mn TL’lik net karın altında gerçekleşerek görece olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Alkim Kağıt’ın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,3 oranında artarak 63,9mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %51,5 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar sadece %1,6 oranında artarak 9,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 5,7 puan düşüşle %14,6’ya gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %34,6 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 4,1mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 10,1mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 0,1 puan artarak %15,9’a ulaşmıştır. Finansman tarafında 4,7mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 5,6mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 4,4mn TL olmuştur. Net kat marjı 5,9 puan düşüşle %7 seviyesine gerilemiştir. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı 12,6mn TL olmuştur. 2016’nın ilk 6 ayındaki net dönem karı 7,8mn TL idi.

Doğtaş Kelebek Mobilya (DGKLB, Pozitif): Şirket 2017 yılının ikinci çeyreğinde 6,4mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Şirket 2Ç2016’da 2,3mn TL zarar kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri ilk çeyrekte %45,7 oranında artarak 146,4mn TL’ye yükselirken, brüt karı ise %49,5’lik artışla 55,8mn TL’ye ulaşmıştır. Buna ilaveten operasyonel giderler %16,7 oranında artmış ve buna bağlı olarak da faaliyet karı 4,6mn TL’den 19,8mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan finansman giderleri 7,6mn TL’den 11,8mn TL’ye yükselmiş ve kar artışını baskılamıştır. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı 5,2mn TL olmuştur. 2016’nın ilk 6 ayındaki net dönem zararı 7mn TL idi.

Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri “AL”, Sınırlı Pozitif): Emlak Konut GYO’nun 2Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre  %33 oranında azalarak 306,1mn TL’ye gerilemiş ancak hem piyasa beklentisi olan 237mn TL’nin, hem de bizim beklentimiz olan 215mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri beklentimizin altında kalmasına karşın, tahminimizdeki sapmada esas faaliyetlerden diğer gelirlerin beklentimizin üzerinde gelmesi önemli bir etken olmuştur. Şirket’in brüt karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 oranında gerileyerek 2Ç2017’de 347,6mn TL olmuştur. Diğer yandan, ikinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ufak çaplı bir düşüşle 625,8mn TL olmuştur.

Vakıfbank (VAKBN, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Vakıfbank’ın 2017 yılının ikinci çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %26,8 oranında gerileyerek 896,7mn TL olmuş; ancak hem bizim beklentimiz olan 816mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 835mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada diğer faaliyet gelirlerinin beklentimizden yüksek, karşılık giderlerinin ise beklentimizin altında gelmesi etkili olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız…

Vestel Elektronik (VESTL, Sınırlı Pozitif): Vestel Elektronik 2017 yılının ikinci çeyreğinde 93,9mn TL ana ortaklık karı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 68,9mn TL ana ortaklık karı açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri bir önceki yılın ilk çeyreğine göre %23,3 oranında artarak 2Ç2017’de 2.958mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar ise %16,1 artışla 621,7mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 1,3 puan gerileyerek %21 olarak gerçeklemiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %12,7 olmuştur. Diğer faaliyetlerden geçen sene 2. çeyrekteki giderin aksine 125,9mn TL’lik gelir kaydedilmiştir. Faaliyet karı da bu sebeple 2Ç2016’ya göre 4 katına çıkarak 280mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet karı marjı da 6,5 puan artışla %9,5 olmuş ve olumlu bir görüntü çizmiştir. Öte yandan finansman tarafında 196,5mn TL’lik gider yazılması kar artışını sınırlandırmıştır. Şirket 2Ç2016’da finansmandan 3mn TL net gelir yazmıştı. 14,4mn TL’lik vergi geliri sonrasında ana ortaklık net dönem karı geçen seneye göre %36,4 artarak 93,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net kar marjı is 0,3 puan iyileşme ile %3,2 seviyesine yükselmiştir. 2. Çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 132,3mn TL olmuştur. 2016’nın ilk 6 ayındaki ana ortaklık net dönem karı 176,4mn TL idi.

Beşiktaş Futbol (BJKAS, Pozitif): Şirket, 01.06.2016 ile başlayıp 31.05.2017’de biten yıllık mali dönemde 4,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 58,7mn TL’lik ana ortaklık net dönem zararına göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Son çeyrekte kaydedilen ana ortaklık net dönem karı 1,7mn TL olurken, bir önceki yılın aynı döneminde 10,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti.

Galatasaray Sportif (GSRAY, Negatif): Şirket, 01.06.2016 ile başlayıp 31.05.2017’de biten yıllık mali dönemde 297,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde ana ortaklık net dönem zararı 79,7mn TL idi. Son çeyrekte kaydedilen ana ortaklık net dönem zararı 57,1mn TL olurken, bir önceki yılın aynı döneminde zarar 23mn TL idi.

Fenerbahçe Futbol (FENER, Sınırlı Negatif): Şirket, 01.06.2016 ile başlayıp 31.05.2017’de biten yıllık mali dönemde 148,3mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde ana ortaklık net dönem zararı 116,5mn TL idi. Son çeyrekte kaydedilen ana ortaklık net dönem zararı 34,9mn TL olurken, bir önceki yılın aynı döneminde zarar 41mn TL idi.

Ege Gübre (EGGUB, Nötr): Ege Gübre’nin 2017 yılı 2. çeyrek net dönem karı 4,7mn TL ile 2016 2. çeyrekte kaydedilen 3,2mn TL’nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Brüt kardaki azalmaya rağmen, diğer faaliyetlerden gelir kaydedilmesi sebebiyle net dönem karı 2016’nın aynı döneminin 1,5mn TL üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 2Ç2017 brüt karı %10,8 düşüşle 12,7mn TL olurken, faaliyet karı ise 7,4mn TL ile 2Ç2016’nın %70,1 üzerinde gerçekleşmiştir. Finansman tarafında ise 1,5mn TL gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 2017 yılının ikinci çeyrek net dönem karı 4,7mn TL olmuştur. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı 13,5mn TL olmuştur. 2016’nın ilk 6 ayındaki net dönem karı 12,2mn TL idi.

Ege Seramik (EGSER, Pozitif): Şirket’in net dönem karı 2Ç2017’de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %26,9 artarak 12,2mn TL olmuştur.  Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %40,2 artarak ikinci çeyrekte 32,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte 2017 yılı 6 aylık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,1 oranında artarak 24,3mn TL’ye yükselmiştir.

Kiler GYO (KLGYO, Pozitif): Kiler GYO’nun 2Ç2017’deki net dönem karı 36,3mn TL ile geçen yılın aynı çeyreğindeki 6,1mn TL karın üzerinde gerçekleşmiştir. Brüt kar da 2Ç2017’de 13,2mn TL gerçekleşerek geçen yılın aynı çeyreğine göre 10,1mn TL artış kaydetmiştir. Diğer yandan, ikinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 251,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 12,8mn TL kar açıklamıştır.

Batısöke Çimento (BSOKE, Negatif): Şirket 2Ç2017’de 3,4mn TL zarar açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 4,5mn TL kar açıklamıştır. Şirket aynı zamanda 0,4mn TL brüt zarar yazmıştır. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 12,9mn TL brüt kar elde edilmişti. Öte taraftan, ikinci çeyrekte kaydedilen zarar sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net zararı 23mn TL olmuştur.  Şirket geçen yılın aynı döneminde 8,3mn TL kar açıklamıştı.

Denizli Cam (DENCM, Nötr): Şirket 2Ç2017’de 1,9mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki zarar 2mn TL idi. Diğer yandan, 2017 yılının ilk yarısındaki zarar geçen yılın aynı dönemine göre 0,8mn TL artarak 3,6mn TL’ye yükselmiştir.

Federal Mogul İzmit Piston (FMIZP, Nötr): İzmit Piston’un 2Ç2017 net dönem karı 4,7mn TL olmuş ve 2016 ikinci çeyrekteki 4,2mn TL’lik net karın %11,6 üzerinde gerçekleşmiştir. İzmit Piston’un satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,6 oranında artarak 18,5mn TL’ye yükselirken brüt kar %14,6 oranında artarak 5,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,1 puan düşüşle %30,8’e gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %4,6 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 400bin TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 4,3mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 3,4 puan azalarak %23,3’e gerilemiştir. Vergi öncesi net kar 5,6mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 4,7mn TL olmuştur. Net kar marjı 1,6 puan düşüşle %25,1 seviyesine gerilemiştir. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı 8,4mn TL olmuştur. 2016’nın ilk 6 ayındaki net dönem karı 8,1mn TL idi.

Kent Gıda (KENT, Pozitif): Kent Gıda’nın 2Ç2017 net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemindeki 4,2mn TL’den 14,8mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit kalan şirketin brüt karı ise %14,2 oranında artarak 65,5mn TL’ye yükselmiştir.  Bunlara ilaveten operasyonel giderler %17,8 oranında düşmüş ve faaliyet karı da 8mn TL’den 25,4mn TL’ye yükselmiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin ilk yarı net dönem karı 21,5mn TL’ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 2,3mn TL net dönem karı kaydetmişti.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN