2016 / Mart Bütçe Rakamları / Oyak Yatırım

Bütçe performansı İlk çeyrekte güçlü.

Maliye Bakanlığı, Mart ayı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, 2015 Mart’ta 6.8 milyar TL açık veren bütçe, Mart 2016’da da 6.6 milyar TL açık verdi. 2015 Mart’ta 655 milyon TL faiz dışı açık veren bütçe, 2016 Mart’ta ise 160 milyon TL faiz dışı fazla verdi. Mart’ta vergi gelirleri %14 artışla 31 milyar TL oldu.

2016 1Ç’de ise bütçe 46 milyon TL fazla verdi. 1Ç15’de bütçe TL 5.4 milyar açık vermişti. 2016 1Ç’de faiz dışı fazla ise 16.5 milyar TL oldu. Yılın ilk çeyreğinde faiz dışı fazlada geçen senenin aynı dönemine göre 3.9 milyar liralık iyileşme oldu.

Gelirler tarafında, özelleştirmeden aktarılan miktar Ocak-Mart döneminde 6.1 milyar TL’dir. Ayrıca, vergi gelirlerinde de yıllık reel bazda %4 artış görülmektedir. KDV, ÖTV ve ithalat vergilerinde yıllık reel artış görülürken, kurumlar vergisi performansı ise göreceli olarak zayıf seyretmiştir.

Harcamalar tarafında, 1Ç16’da faiz-dışı giderler yıllık reel bazda %6 artış göstermiştir. Burada, SGK’na transferlerdeki %40 yıllık reel artış başlıca etkendir. Ayrıca, personel harcamalarında da yıllık reel artış %10’a ulaşmıştır. Faiz gideri ise 2016 1Ç’de geçen yıla göre düşmüş ve toplam bütçe harcamalarındaki artışın sınırlı kalmasını sağlamıştır.
Bu durumda, 1Ç16’da bütçe, 1Ç15’e kıyasla seçim vaatlerinin de etkisiyle artan faiz-dışı harcamalara karşın daha güçlü performans sergilemiştir.

OYAK Yatırım Araştırma