18 Şirketin 2016 2. Çeyrek Bilanço Değerlendirmesi / Ziraat Yatırım (22.08.2016)

Ziraat Yatırım Menkul Değerler Araştırma Departmanı 18 şirketin bilançosunu değerlendirdi:

Ayen Enerji (AYEN, Pozitif): Ayen Enerji’nin 2.çeyrek ana ortaklık net dönem karı 18,3mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 4,9mn TL’lik zarar rakamına göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri %43 oranında artan şirketin brüt karı da %40,5 oranında artarak 32,9mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan faaliyet gelirleri ise diğer faaliyetlerden 1,2mn TL gider kaydedilmesiyle %19,9 oranında artmış ve 28,2mn TL olmuştur. Buna ilaveten finansman giderleri 34mn TL’den 6,8mn TL’ye gerilemiş ve şirketin zarardan kara geçmesinde ana etken olmuştur. İkinci çeyrek yüksek kar rakamı ile birlikte Ayen Enerji’nin Ocak- Haziran dönemi karı 21,3mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine kaydedilen 1,7mn TL’lik net kar rakamına göre iyi bir görüntü sergilemiştir.

Türk Hava Yolları (THYAO, Sınırlı Negatif): Türk Hava Yolları’nın 2Ç216 net zararı 656mn TL olmuştur. Piyasanın net zarar beklentisi 685mn TL, bizim beklentimiz ise 594mn TL zarar açıklanması yönündeydi. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde 661mn TL net kar açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri Avrupa ve Orta Doğu gelirlerindeki düşüşler sebebiyle 2015 2. çeyreğe göre sadece %3,4 artış kaydetmiştir. Satışların maliyeti ise düşük doluluk oranlarına bağlı olarak hasılat artışından daha yüksek %13,7 oranında yükselmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, brüt kar %45,9 gerilemeyle 643mn TL, brüt kar marjı ise 8,3 puanlık düşüşle %9,1 olmuştur. Operasyonel giderler, brüt kar ve 25mn TL’lik diğer faaliyet gelirlerini eritmiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler de geçen çeyrek ortalamalarının altında gerçekleşmiştir. Finansman tarafında da geçen senenin aynı döneminde kaydedilen net 268mn TL’lik gelirin aksine 2Ç2016’da Japon yeni ve Euro açık pozisyonuna bağlı olarak 346mn TL gider kaydedilmiş ve tüm bunların etkisiyle THY birinci çeyrekte olduğu gibi yine zarar açıklamıştır. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte, Türk Hava Yolları’nın Ocak-Haziran dönemi net zararı 1.894mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 1.035mn TL net kara göre zayıf bir performans kaydetmiştir. Türkiye’nin güneydoğusunda oluşan istikrarsız jeopolitik ortam, devam eden terör olayları ve artan güvenlik kaygısı nedeniyle havayolu yolcu trafiği olumsuz etkilenmiştir. Yüzde 15’e yakın kapasite artışının gerçekleştirildiği bir dönemde zayıf seyreden trafik, doluluk oranlarının gerilemesine ve birim gelirlerin baskılanmasına neden olmuştur.

Şirketin 2. çeyrek finansalları ardından, 2016 yılı beklentilerini revize etmiştir. 2016 yılında toplam 63,4mn yolcu taşınması ve 9,5 milyar dolar satış geliri hedeflenmektedir. (Eskisi 72,4mn yolcu ve 12.2 milyar dolar satış geliri) Yolcu doluluk oranının %72-74 aralığında olması beklenmektedir. (Eskisi %78 doluluk oranı) EBITDAR marjı beklentisi %12-14 aralığındadır. (Eskisi %20-22 EBITDAR marjı beklentisi)

Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s şirketin uzun vadeli kredi notunu Ba2 seviyesinden Ba3 seviyesine çekmiş ve negatif görünümünü teyit etmiştir. Bu değişiklik ile birlikte şirketin 2015 yılında ihraç etmiş olduğu Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları’nın notları da revize edilmiş, USD ve JPY cinsi Class A kredi sertifikalarımızın notu A3’den Baa1’e, JPY cinsi Class B kredi sertifikamızın notu ise Baa3’den Ba1’e çekilmiş, ilgili sertifikaların da negatif görünümleri teyit edilmiştir.

Bimeks (BMEKS, Sınırlı Negatif): Bimeks 2Ç2016’da 2,6mn TL zarar kaydetmiştir. Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğindeki zarar 192bin TL idi. Brüt kar ise 2016 yılının ikinci, çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6 oranında azalarak 62,7mn TL olarak gerçekleşmesine rağmen brüt kar marjı %18,3’e yükselmiştir. Şirketin finansman geliri ise yine aynı çeyrek itibariyle 7,5mn TL azalmıştır. İkinci çeyrek rakamları ile birlikte şirketin Ocak – Haziran 2016 dönemindeki net dönem zararı 2mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 2,4mn kar elde edilmişti.

Çelebi Hava (CLEBI, Sınırlı Negatif): Çelebi’nin 2Ç2016 ana ortaklık karı geçen sene aynı döneme göre %66 gerilemeyle 5,5mn olmuştur. Brüt kar %21,5 düşüşle 41,7mn TL, faaliyet karı %62,6 düşüşle 11,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan şirketin finansman giderleri %61,3 azalarak 4,8mn TL olmuştur. İkinci çeyrek rakamları ile birlikte şirketin Ocak – Haziran 2016 dönemindeki net dönem karı 10,3mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 20,8mn TL kar elde edilmişti.

Göltaş Çimento (GOLTS, Nötr): Şirketin 2Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre önemli bir değişim göstermeyerek 14,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %10 oranında azalarak 2Ç2016’da 38,2mn TL olurken, brüt kar marjı 2Ç2015’teki %33,3 seviyesinden 2Ç2016’da %35,9’a yükselmiştir.  İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte şirketin Ocak – Haziran 2016 dönemindeki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,5 oranında azalarak 27,7mn TL olmuştur.

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Pozitif): Eczacıbaşı İlaç’ın 2.çeyrek ana ortaklık net dönem karı 76mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 18,3mn TL’lik net kar rakamına göre oldukça iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri %26 oranında artan şirketin brüt karı ise %42,5 oranında artarak 89,5mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet karı da %35 oranında artan şirket, yatırım faaliyetlerinden 59,9mn TL gelir elde etmiş ve bu durum yüksek kar rakamının ana nedeni olmuştur. İkinci çeyrek yüksek kar rakamı ile birlikte Eczacıbaşı İlaç’ın Ocak- Haziran dönemi karı 111,7mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine kaydedilen 50,6mn TL’lik net kar rakamına göre iyi bir görüntü sergilemiştir.

Eczacıbaşı Yatırım Holding (ECZYT, Pozitif): Eczacıbaşı Yatırım Holding’in 2Ç2016 ana ortaklık karı geçen sene aynı döneme göre neredeyse 2 katına çıkarak 60,8mn olmuştur. Şirket 473bin TL’lik brüt zarar kaydetmesine karşın, temettü gelirlerindeki artış sebebiyle diğer faaliyet geliri kaydetmiş ve faaliyet karını %86 artışla 47,3mn TL’ye yükseltmiştir. Buna ek olarak, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırım gelirleri de 2015 2. çeyrekteki 3,9mn TL’den 2016 2. Çeyrekte 14,2mn TL’ye yükselmiş ve net karı desteklemiştir. İkinci çeyrek rakamları ile birlikte şirketin Ocak – Haziran 2016 dönemindeki net dönem karı 93,6mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 29,9mn TL kar elde edilmişti.

İndeks Bilgisayar (INDES, Sınırlı Pozitif): İndeks Bilgisayar’ın 2016 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık karı geçen sene aynı döneme göre %25,3 artışla 9,3mn TL olmuştur. Artışın sebebi finansman ve operasyonel giderlerindeki azalmadır. Brüt kar %4 gerilemeyle 35,4mn TL, faaliyet karı da buna paralel %4,9 gerilemeyle 20,6mn TL olmuştur. Finansmandan geçen sene 9,6mn TL gider kaydedilmişken bu sene 2. çeyrekte 5,8mn TL gider kaydedilmiştir. 2. çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık karı %18,8 artışla 21,4mn TL’ye yükselmiştir.

Konya Çimento (KONYA, Sınırlı Negatif): Şirketin 2Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,9 oranında azalmış ve 12,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %5,4 oranında azalarak 2Ç2016’da 19,2mn TL olurken, brüt kar marjı 2Ç2015’teki %20,2 seviyesinden 2Ç2016’da %23,7’ye yükselmiştir. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte şirketin Ocak – Haziran 2016 dönemindeki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,4 oranında azalarak 15,5mn TL olmuştur.

Marshall Boya (MRSHL, Pozitif): Marshall’ın 2.çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %81 oranında artmış ve 8,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Kardaki bu yüksek artışta bir önceki yılın aynı döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen 2,2mn TL’lik gider rakamına karşın 2016 yılının ikinci çeyreğinde 2,5mn TL gelir elde edilmesi etkili olmuştur. İkinci çeyrek yüksek kar rakamı ile birlikte Ocak- Haziran dönemi karı 3,1mn TL olmuş ve bir önceki yılın aynı dönemine kaydedilen 686bin TL’lik net kar rakamına göre iyi bir görüntü sergilemiştir.

Nuh Çimento (NUHCM, Nötr): Şirketin 2Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,8 oranında azalmış ve 71,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %4,5 oranında artarak 2Ç2016’da 113mn TL olurken, brüt kar marjı 2Ç2015’teki %38,3 seviyesinden 2Ç2016’da %39,9’a yükselmiştir. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte şirketin Ocak – Haziran 2016 dönemindeki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 oranında artarak 117,1mn TL olmuştur.

Odaş Elektrik Üretim (ODAS, Sınırlı Negatif): Odaş 2016 yılının ikinci çeyreğinde 1,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 625bin TL net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri %3 oranında azalan şirketin brüt karı ise %46,8 oranında artarak 16,1mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet karı da %18,9 oranında artan şirketin net finansman giderleri 8,3mn TL’den 12,8mn TL’ye yükselmiş ve şirketin bu çeyrek zarar açıklamasında ana etken olmuştur. İkinci çeyrek zarar rakamı ile birlikte Odaş’ın Ocak- Haziran dönemi karı 8,9mn TL olmuş ve yine de bir önceki yılın aynı dönemine kaydedilen 914bin TL’lik net kar rakamına göre iyi bir görüntü sergilemiştir.

Özak GYO (OZKGY, Sınırlı Negatif): Özak GYO 2016 yılının ikinci çeyreğinde 2,1mn TL kar rakamı açıklarken, 2Ç2015’te bu rakam 124mn TL idi. Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışından 69,9mn TL gelir kaydedilmesi ve brüt karın 2Ç2016’da 5,6mn TL ile 2Ç2015’teki 16mn TL’nin altında kalması karın düşmesinde önemli faktörler olmuşlardır. Şirketin satış gelirleri, konut satışındaki düşüş ve otelcilik faaliyetlerindeki gelirlerin azalmasına bağlı olarak 2Ç2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %50 düşüş göstererek 21,4mn TL olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte şirketin Ocak – Haziran 2016 dönemindeki net dönem karı ise 6,3mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine 158,2mn TL kar yazılmıştı.

Parsan (PARSN, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %15,1 oranında artmış ve 6,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artışta 6,9mn TL’lik ertelenmiş vergi gelirindeki artış etkili olurken, brüt kar 2Ç2016’da 11,5mn TL ile 2Ç2015’teki 17,6mn TL’nin altında kalmıştır. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte şirketin Ocak – Haziran 2016 dönemindeki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 oranında azalarak 4,9mn TL olmuştur.

Tümosan Motor ve Traktör (TMSN, Pozitif): Şirketin 2Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %60,5 oranında artmış ve 16,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %31 oranında artarak 2Ç2016’da 31,8mn TL’ye yükselirken, brüt kar marjı 2Ç2015’teki %20,3 seviyesinden 2Ç2016’da %24,4’e yükselmiştir. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte şirketin Ocak – Haziran 2016 dönemindeki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %40 oranında artarak 26,7mn TL olmuştur.

Turcas Petrol (TRCAS, Negatif): Turcas’ın 2.çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %73,2 oranında azalarak 5,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Düşük kar rakamında diğer faaliyetlerden elde edilen gelirlerin 32,1mn TL’den 202bin TL’ye gerilemesi etkili olmuştur. Diğer taraftan yatırım faaliyetlerinden gelirler 186bin TL’den 4,3mn TL’ye yükselerek düşüşün daha da yüksek olmasını engellemiştir. İkinci çeyrekteki düşük kar rakamına karşın Turcas’ın Ocak- Haziran dönemi karı 20,7mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 855bin TL’lik kar rakamına göre iyi bir görüntü sergilemiştir.

Türk Tuborg (TBORG, Pozitif): Tuborg 2016 yılının ikinci çeyreğinde 54mn TL net dönem karı açıklamış ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 37mn TL’lik kara göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Şirketin Ocak-Haziran dönemi karı ise 91,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde net kar 75,4mn TL idi.

Yazıcılar Holding (YAZIC, Negatif): Yazıcılar Holding’in 2.çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %62,5 oranında azalarak 23,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Düşük kar rakamında özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirlerin 70mn TL’den 46,4mn TL’ye gerilemesi ve finansman giderlerinin 44,2mn TL’den 62,2mn TL’ye yükselmesi etkili olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte ilk çeyrekteki zarar rakamının etkisiyle Yazıcılar Holding’in Ocak- Haziran dönemi karı 18,4mn TL olmuş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %63,3 oranında gerileme kaydetmiştir.

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN