17 Şirketin 2017/1. Çeyrek Bilanço Değerlendirmeleri / Ziraat Yatırım – (03.05.2017)

Ziraat Yatırım bugünkü sabah stratejisi raporunda 17 Şirketin 2017/1. Çeyrek bilançolarını  değerlendirdi:

Adel Kalemcilik (ADEL, Pozitif): Adel Kalemcilik’in 1Ç2017 net dönem karı 21,9mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 11,8mn TL’lik net karın %85 üzerinde gerçekleşerek güçlü bir görüntü sergilemiştir. Adel Kalemcilik’in satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 oranında artarak 124,9mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %28,1 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %25,7 oranında artarak 58,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,5 puan düşüşle %46,9’a gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %4,3 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 7mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 30,6mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 3,7 puan artarak %24,5’e ulaşmıştır. Finansman tarafında 3,2mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 27,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 21,9mn TL olmuştur. Net kat marjı 5,5 puan artışla %17,5 seviyesine yükselmiştir.

Alkim Kağıt (ALKA, Pozitif): Alkim Kağıt’ın 1Ç2017 net dönem karı 8,1mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 2mn TL’lik net karın üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Alkim Kağıt’ın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,6 oranında artarak 49,3mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %3,4 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %107,2 oranında artarak 10,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 9,3 puan artışla %21,2’e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %3,6 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 3mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 5mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 4,4 puan artarak %10,1’e ulaşmıştır. Finansman tarafında 5,2mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 10,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 8,1mn TL olmuştur. Net kat marjı 11,9 puan artışla %16,4 seviyesine yükselmiştir.

Brisa (BRISA, Sınırlı Negatif): Brisa’nın 1Ç2017 net dönem karı 24,7mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 31,7mn TL’lik karın altında gerçekleşmiştir. Brisa’nın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,7 oranında artarak 473,1mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %29,1 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %4,8 oranında gerileyerek 128,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 6,4 puan düşüşle %27,1’ye gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %7,5 oranında azalmıştır. Diğer faaliyetlerden de 10,6mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 58mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 1,8 puan gerileyerek %12,3’e ulaşmıştır. Finansman tarafında 36,8mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 21,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 24,7mn TL olmuştur. Net kat marjı 2,7 puan düşüşle %5,2’ye gerilemiştir.

Bizim Toptan (BIZIM, Negatif): Bizim Toptan’ın 1Ç2017’de 19,4mn TL net dönem zararı kaydetmiş ve 1Ç2016’daki 3,5mn TL’lik net dönem karına göre olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Azalan ciroya bağlı olarak brüt kar %34,9 gerilemeyle 40,3mn TL olurken, brüt kar marjı 2,9 puan düşüşle %6,7 olmuştur. Operasyonel giderler %7,1 artışla 50,8mn TL, diğer faaliyet giderleri 13,4mn TL’ye yükselmiştir. Bu giderler sonrasında faaliyet zararı 23,9mn TL’ye ulaşmıştır. 3,2mn TL’lik finansman gideri eklendiğinde vergi öncesi zarar 25,5mn TL seviyesini göstermiştir. İlgili döneme ilişkin 6,2mn TL’lik vergi geliri net dönem zararının bir miktar küçülmesine sebep olmuştur.

Bolu Çimento (BOLUC, Sınırlı Negatif): Bolu Çimento’nun 1Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %35 oranında azalarak 10,4mn TL’ye gerilemiş ve piyasa beklentisi olan 12mn TL’nin hafif altında gerçekleşmiştir. Satış gelirleri ise %7 oranında artarak 92,1mn TL’ye yükselse de, %19 artan satış maliyetleri (genel üretim giderleri ve çimento nakliye giderlerinin önemli etkisiyle) sonrasında brüt karlılık %20 oranında düşerek 20,6mn TL olmuştur. Şirket’in net kar marjı 1Ç2017’de %11 ile bir önceki yılın ilk çeyreğindeki %19 olan kar marjının altında kalmıştır.

Teknosa (TKNSA, Sınırlı Pozitif): Teknosa’nın 1Ç2017 net dönem karı 962bin TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 17,7mn TL’lik zararın tersi yönünde gerçekleşerek iyileşen bir görüntü sergilemiştir. Teknosa’nın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,1 oranında azalarak 689,2mn TL’ye gerilerken, satışların maliyeti ise %13 oranında düşüş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %8,3 oranında gerileyerek 135,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 0,8 puan artışla %19,7’ye yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %15,4 oranında azalmış ve karlılığı olumlu yönde desteklemiştir. Diğer faaliyetlerden de 6,6mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 14,3mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı %2,1’i göstermiştir. Finansman tarafında 13,1mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 1,4mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 962bin TL olmuştur.

Kipa (KIPA, Negatif): Tesco Kipa’nın Aralık-Ocak-Şubat dönemi net dönem zararı 77,6mn TL olmuş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 8,8mn TL’lik zararın üzerinde gerçekleşmiştir. Zararın artmasındaki sebep yatırım faaliyetlerinden gider yazılmasıdır. Şirketin brüt karı %0,4 artışla 139,5mn TL olurken, faaliyet zararı 13,6mn TL’yi göstermiştir. 60,4mn TL’lik yatırım ve 28,3mn TL’lik finansman gideri sonrasında vergi öncesi net zarar 102,3mn TL olmuştur.  32,1mn TL’lik vergi geliri sonucunda şirketin zararı 77,6mn TL’ye gerilemiştir. Şubat dönemiyle birlikte şirketin Mart 2016 – Şubat 2017 net zararı 214,3mn olarak hesaplanmıştır. Geçen sene aynı dönemde de şirket 216mn TL zarar açıklamıştı.

Kiler GYO (KLGYO, Pozitif): Kiler GYO 1Ç2017’de 215,3mn TL kar elde etmiştir. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 6,7mn TL kar rakamı açıklamıştı. Kardaki ciddi artışta 2,6mn TL’den 332,9mn TL’ye yükselen satış gelirleri etkili olmuştur. Satış gelirindeki artışta  ise Sapphire Rezidans’tan elde edilen 329,9mn TL’lik satış geliri etkili olmuştur. Brüt kar da 226,4mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in geçen yılın ilk çeyreğindeki brüt karı 1,8mn TL idi.

Mardin Çimento (MRDIN, Pozitif): Mardin Çimento’nun 1Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %62 oranında artarak 10,3mn TL’ye yüskelmiştir. Satış gelirleri de %36 artararak 34,3mn TL’ye ulaşırken, yurtdışı satışlar (ihraç kayıtlı satışlar) oranı %20’ye yükselmiştir. Bu oran geçen yılın aynı çeyreğinde %3,9 idi. brüt karlılık ise %14 oranında artarak 7,2mn TL’ye yükselmiştir. Son olarak, net kar marjı 1Ç2017’de %30 olmuş ve bir önceki yılın ilk çeyreğindeki net kar marjının (%25) üzerinde gerçekleşmiştir.

Park Elektrik Madencilik (PRKME, Sınırlı Pozitif): Şirket 2017 yılının ilk çeyreğinde, Şirketin konsantre bakır üretim faaliyeti ile ilgili varlıklarının 195mn dolar bedelle satılmasının etkisiyle 491,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. 1Ç2016’da 1,3mn TL zarar kaydedilmişti. Satış gelirleri %18,9 oranında artarak 69,4mn TL olan şirketin brüt karı ise 4,2mn TL’den 21,8mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan, diğer faaliyetlerden kaydedilen 20mn TL’lik zarar rakamının etkisiyle şirket 9,7mn TL faaliyet zararı kaydetmiştir. Satışa bağlı olarak yatırım faaliyetlerinden 561mn TL gelir kaydedilmiş ve buna bağlı olarak da net dönem karı 491mn TL ile çok yüksek seviyede gerçekleşmiştir. Satış işlemi Mart ayında açıklandığı ve yüksek kar oluşacağı daha önceden belli olduğu için etki sınırlı kalabilir.

Reysaş GYO (RYGYO, Sınırlı Negatif): Reysaş GYO 1Ç2017’de 13,2mn TL zarar kaydetmiştir. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 9,5mn TL kar elde etmişti. Şirketi’in brüt karlılığı %27 oranında artarak 21,3mn TL’ye yükselse de, finansman giderlerindeki 18,1mn TL’lik artış ve finansman gelirlerindeki 6,3mn TL azalış zarar kaydedilmesinde önemli etken olmuştur. Şirket’in 2017 yılı ilk çeyrek itibariyle 331,4mn TL (49,6mn USD, 38,6mn EUR) döviz açık pozisyonu bulunmaktadır.

Torunlar GYO (TRGYO, Öneri “EKLE”, Sınırlı Negatif): Torunlar GYO yılın ilk çeyreğinde 33,4mn TL zarar kaydetmiştir.  Şirket, geçen yılın aynı döneminde 134,3mn TL kar elde etmişti. Piyasa beklentisi 30mn TL yönünde zarar iken, bizim beklentimiz 4mn TL kar yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizden daha düşük gelmesi etkili olmuştur. Şirket’in 1Ç2017’deki satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,5 oranında artarak 135,5mn TL’ye yükselirken, brüt kar %10,3 oranında artmış ve 96,2mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da %71 gerçekleşirken, geçen yılın ilk çeyreğindeki brüt kar marjı %67  idi. Zarar kaydedilmesinde ise 144,6mn TL’lik finansman giderleri etkili olmuştur. Torunlar GYO’nun ilk çeyrek itibariyle yaklaşık 3 milyar TL’lik döviz açık pozisyonu (621mn USD, 196,5mn EUR) bulunmaktadır.

Mall of İstanbul Avm üzerinde 300mn USD bedelle Türkiye İş Bankası lehine tesis edilmiş olan ipoteğin bütün şartları saklı kalmak kaydıyla, 27.04.2017 tarihinde ipotek tutarı 150mn USD ‘ye indirilmiştir.

Batısökte Çimento (BSOKE, Negatif): Şirket 1Ç2017’de 19,6mn TL net zarar kaydederken, brüt olarak da 3,6mn TL zarar kaydedilmiştir. Geçen yılın ilk çeyreğinde net kar ve brüt kar sırasıyla 3,8mn TL ve 6mn TL idi. Ayrıca aynı dönemler itibariyle Şirket’in finansman giderleri 8,6mn TL artmıştır.

Demisaş Döküm (DMSAS, Sınırlı Negatif): Şirket 2017 yılının ilk çeyreğinde 1,7mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde yaklaşık 1mn TL kar elde edilmişti. Brüt karlılık %37 oranında artarak 7,9mn TL’ye yükselmesine karşın, 6,5mn TL artan finansman giderleri zararda önemli etken olmuştur.

Denizli Cam (DENCM, Sınırlı Negatif): Denizli Cam 1Ç2017’de 1,8mn TL zarar açıklamıştır. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 0,84mn TL zarar kaydetmişti. Şirket’in brüt karlılığı %12 oranında gerileyerek 2,6mn TL olurken, finansman giderleri 0,8mn TL artmış ve zarar kaydedilmesinde etkili olmuştur.

Federal Mogul İzmit Piston (FMIZP, Nötr): İzmit Piston’un 1Ç2017 net dönem karı 3,8mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 3,9mn TL’lik net karla yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmiştir. İzmit Piston’un satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,5 oranında azalarak 16,1mn TL’ye gerilerken brüt kar %5,6 oranında gerileyerek 3,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,1 puan düşüşle %24,1’e gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %12,6 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 1mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 4,1mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 0,3 puan azalarak %25,2’ye gerilemiştir. Vergi öncesi net kar 4,8mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 3,8mn TL olmuştur. Net kat marjı 0,8 puan düşüşle %23,4 seviyesine gerilemiştir.

Kent Gıda (KENT, Sınırlı Pozitif): Şirketin 1Ç2017 net dönem karı 2,8mn TL ile geçen seneki 1,9mn TL’lik zararın tersi yönünde gerçekleşmiştir. Şirketin zarardan kara geçmesindeki ana etken ciro artışı ve vergi geliridir. Brüt kar %14,1 artışla 47mn TL, faaliyet karı da 3,6mn TL olmuştur. 2,4mn TL’lik vergi geliri sonrasında net dönem karı 2,8mn TL’ye yükselmiştir.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN