14 Şirketin 2017/3. Çeyrek Bilanço Analizleri / Ziraat Yatırım – (08.11.2017)

Ziraat Yatırım bugünkü sabah stratejisi raporunda 14 Şirketin 2017/3. çeyrek bilançolarını  değerlendirdi:

Anadolu Cam (ANACM, Pozitif): Anadolu Cam’ın 3Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %52 oranında artarak 55,6mn TL’ye yükselmiş ve 29mn TL olan beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri 3Ç2017’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,1 oranında artan Şirket’in brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %33 oranında artmış ve 153,4mn TL’ye yükselmiştir. Net ve brüt kar marjı ise %10 ve %26 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %7 ve %23 idi. Diğer yandan, Şirket’in 2017 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem ana ortaklık karı 167,3mn TL gerçekleşmiştir. Geçen yılına aynı döneminde 419,3mn TL ana ortaklık karı elde edilmişti. Geçen yıl, satılmaya hazır finansal varlık satışından 341,7mn TL satış karı elde edilmişti.

Borusan Mannesman (BRSAN, Pozitif): Şirket 2017 yılının 3. çeyreğinde karını bir önceki yılın aynı dönemine göre %204 artırarak 66,1mn TL ana ortaklık karı kaydetmiştir. Brüt kar %81,8 artışla 135mn TL’yi gösterirken, faaliyet karı %114,1 artışla 92,7mn TL olmuştur. Öte yandan finansman giderleri 3Ç2016’daki 14mn TL’den 3Ç2017’de 27,4mn TL’ye yükselmiştir. Böylelikle vergi öncesi kar 65,9mn TL olmuştur. 2016’nın aynı dönemindeki vergi öncesi kar 29,3mn TL idi. 225bin TL’lik vergi geliri sonrasında net kar 66,1mn TL’yi göstermiştir. 3. çeyrek sonuçlarıyla beraber Borusan Mannesman’ın 9 aylık ana ortaklık karı 183,9mn TL olmuştur. 2016’nın ilk 9 ayındaki kar 89,4mn TL idi.

Bursa Çimento (BUCIM, Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %33,5 oranında artarak 20,5mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri %45,7 oranında artan Şirket’in brüt karı da bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 oranında artarak 3Ç2017’de 49,5mn TL’ye yükselmiştir. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %20,7 oranında azalarak 51,4mn TL olmuştur.

İndeks Bilgisayar (INDEKS, Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %36 oranında artarak 12mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in brüt karı da bir önceki yıla göre %23 oranında artarak 3Ç2017’de 40,2mn TL’ye yükselmiştir. Net ve brüt kar marjı sırasıyla %1 ve  %4 oranında gerçekleşerek bir önceki yılına aynı döneminde göre önemli bir değişim göstermemiştir. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %37 oranında artarak 41,4mn TL’ye yükselmiştir.

Kartonsan (KARTN, Pozitif): Şirketin 3Ç2017 ana ortaklık net dönem karı 12,9mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 3,7mn TL’lik ana ortaklık net dönem zararına göre iyi bir görüntü sergilemiştir.  Satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %75,6 oranında artan Şirket’in brüt karı ise 5,2mn TL’den 24,7mn TL’ye yükselmiştir. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem ana ortaklık karı 23,7mn TL’ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 1,2mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Soda Sanayii (SODA, Sınırlı Pozitif): Soda 3Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yıla göre %5 oranında artarak 139mn TL olmuş ve 127mn TL olan beklentilerin bir miktar üzerinde açıklamıştır. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,2 oranında artan Şirket’in, brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %12 oranında artmış ve 171,4mn TL’ye yükselmiştir. Net ve brüt kar marjı ise %24 ve %30 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %27 ve %31 idi. Son olarak, Şirket’in 2017 yılının ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %28 oranında artarak 422,6mn TL’ye yükselmiştir.

Selçuk Ecza Deposu (SELEC, Negatif): Şirket’in 3Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %15 oranında azalarak 50,5mn TL’ye gerilemiştir. Beklenti 73mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,9 oranında artan Şirket’in brüt karı ise bir önceki yıla göre sadece %6 oranında artarak 3Ç2017’de 180,1mn TL’ye yükselmiştir. Net ve brüt kar marjı sırasıyla %2 ve  %7 oranında gerçekleşerek bir önceki yılına aynı döneminin bir miktar altında kalmıştır. Son olarak, Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %18 oranında artarak 244,1mn TL’ye yükselmiştir.

Trakya Cam (TRKCM, Pozitif): Trakya Cam 3Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yıla göre %145 oranında artarak 160,7mn TL olmuş ve 134mn TL olan beklentilerin üzerinde açıklamıştır. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %55 oranında artmış ve 310,7mn TL’ye yükselmiştir. Net ve brüt kar marjı ise %16 ve %31 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %9 ve %29 idi. Diğer yandan, Şirket’in 2017 yılının ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 oranında gerileyerek 422,9mn TL’ye gerilemiştir. Geçen yıl, satılmaya hazır finansal varlık satışından 284,2mn TL satış karı elde edilmişti.

Ülker Bisküvi (ULKER, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,3 oranında artarak 63,7mn TL’ye yükselmiştir. Ülker Bisküvi’nin satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,3 oranında artarak 1.012mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %17,5 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %30,5 oranında artarak 233,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,8 puan artışla %23,1’i göstermiştir. Ülker Bisküvi’nin operasyonel giderleri aynı dönemde %34,4 oranında artmış ve 123,2mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 111bin TL gider kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %20,8 artışla 110,4mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı değişmeyerek %10,9’u göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden 141,7mn TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı 252,1mn TL olmuştur. Finansman tarafında 167,5mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 84,6mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 74,6mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen net kar ise 63,7mn TL’dir. Net kat marjı 0,2 puan gerilemeyle %6,3 olmuştur. 3. çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,2 oranında artarak 246,6mn TL olmuştur.

Yataş Yatak ve Yorgan (YATAS, Pozitif): Yataş’ın 3Ç2017’deki net dönem karı 30mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 5,5mn TL karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre üçüncü çeyrekte %85,7 oranında artan Şirket’in brüt karı da 3Ç2017’de 105,2mn TL seviyesinde gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %102,9 oranında artış sergilemiştir. 3. çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk 9 ayındaki net dönem karı 51,6mn TL olmuş ve geçen yılın aynı dönemindeki 12,1mn TL’lik kara göre iyi bir görüntü sergilemiştir.

Çemaş Döküm (CEMAS, Negatif): Şirket’in 3Ç2017 ana ortaklık net dönem zararı 3,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 1,2mn TL’lik ana ortaklık net dönem zararına göre olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri %2,8 azalarak 27mn TL olan şirketin brüt karı %82,6 azalışla 263bin TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet zararı 3Ç2017’de 3,7mn TL’yi göstermiştir. 3. çeyrek zarar rakamıyla birlikte Şirket’in ilk 9 aylık ana ortaklık zararı 1mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde Şirket 5,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

Datagate Bilgisayar (DGATE, Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %61 oranında artarak 6,8mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,9 oranında artan Şirket’in brüt karı da bir önceki yıla göre %29 oranında artarak 3Ç2017’de 11mn TL’ye yükselmiştir. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %54 oranında artarak 18,7mn TL’ye yükselmiştir.

Kront Telekomünikasyon (KRONT, Sınırlı Negatif): Şirket 3Ç2017’de 0,8mn TL kar açıklamıştır. Geçen yılın aynı döneminde 2,2mn TL kar açıklanmıştı. Brüt kar ise 3Ç2017’de 3,3mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 oranında azalmıştır. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %47 oranında azalarak 1,6mn olmuştur.

Parsan (PARSN, Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı 3,4mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem zararı 9,5mn TL idi. Satış gelirleri %39,6 oranında artarak 74,5mn TL’ye yükselen Şirket’in brüt karı da %71,1 oranında artarak 3Ç2017’de 22,5mn TL’ye ulaşmıştır. 3. çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem karı 12mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki net zarar 4,6mn TL idi.

Raporun tamamı için tıklayın.

HİSSENİ SEÇ, ANALİZİ E-MAİLİNE GELSİN!

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!

SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin