12 Şirketin 2017/2. Çeyrek Bilanço Değerlendirmeleri / Ziraat Yatırım – (01.08.2017)

Ziraat Yatırım bugünkü sabah stratejisi raporunda 12  Şirketin 2017/2. çeyrek bilançolarını  değerlendirdi:

Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC, Sınırlı Negatif): Şirket’in 2Ç2017’deki net dönem karı 19,5mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 37,2mn TL’nin altında kalmıştır. Brüt kar ise 23,6mn TL ile yine bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki 43,4mn TL brüt karın altında kalmıştır. Satış gelirlerindeki %7,5’luk artışa rağmen diğer üretim giderlerindeki artış brüt karın düşmesinde etkili olmuştur. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 oranında azalarak 57,6mn TL olmuştur.

Arçelik (ARCLK, Nötr): 2017’nin ikinci çeyrek finansallarına göre şirketin ana ortaklık karı geçen sene aynı döneme göre %60,6 azalışla 256,6mn TL olmuş ve 267mn TL’lik piyasa beklentisinin hafif altında gerçekleşmiştir. Kardaki azalmanın ana sebebi geçen sene 2. çeyrekte kaydedilen 415mn TL’lik yatırım gelirinin bu çeyrekte olmayışıdır. 2Ç2017 satış gelirleri %27,8 artışla 5.061mn TL olmuştur. Satışların %59’unu oluşturan yurtiçi satışlar %34,1 oranında artış kaydederken, yurtdışı satışlar %19,7 yükselmiştir. Satışların maliyeti gelirlerdeki artıştan daha yüksek %34,5 oranında artış kaydetmiştir. Brüt kar %14,9 artışla 1.554mn TL olurken brüt kar marjı 3,4 puan düşüşle %30,7 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki artış ise %15 olmuştur. Buna bağlı olarak, faaliyet karı %14,4 artışla 355,7mn TL’ye ulaşırken, faaliyet kar marjı ise 0,8 puan düşüşle %7’ye gerilemiştir. 2Ç2017 FAVÖK’ü %2,3 artışla 496mn TL’yi göstermiştir. FAVÖK marjı ise 0,7 puan gerilemeyle %9,8 olmuştur. Finansman tarafında ise şirket geçen sene 82,5mn TL finansman gideri kaydederken bu sene 154mn TL finansman gideri kaydedilmiş ve bu durum karı baskılamıştır. Öte yandan, vergi tarafında geçen seneki 2,6mn TL’lik giderin aksine bu çeyrekte 43,4mn TL gelir kaydedilmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak şirketin ana ortaklık karı üstünden hesaplanan net kar marjı geçen sene aynı çeyreğe göre 11,4 puan azalarak %5,1 olmuştur. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte Arçelik’in 6 aylık ana ortaklı karı geçen seneye göre %38,5 azalarak 496,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Sonuçlarından ardından şirket 2017 yıl sonu ciro artış beklentisini %20’den %25’e revize ederken, FAVÖK marjı beklentisini ise %11’den %10,5’e düşürmüştür.

Bolu Çimento (BOLUC, Sınırlı Negatif): Şirket’in 2Ç2017 tarihindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %14 oranında azalarak 30,6mn TL’ye gerilemiştir. Brüt kar da aynı dönemler itibariyle %14 oranında gerileyerek 46mn TL olmuştur. Satış gelirlerinde önemli bir değişim gözlenmezken, brüt karın gerilemesinde satışların maliyetinin artması etkili olmuştur. Öte yandan, net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %23 ve %34 olmuştur. Geçen yılın ikinci çeyreğinde söz konusu oranlar sırasıyla %26 ve %39 idi. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 oranında azalarak 41mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Erbosan Boru (ERBOS, Pozitif): Erbosan Boru’nun 1Ç2017 net dönem karı 11,1mn TL olmuş ve 2016 ikinci çeyrekteki 8,2mn TL’lik net karın %34 oranında üzerinde gerçekleşerek olumlu bir görüntü sergilemiştir. Erbosan Boru’nun satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %54,6 oranında artarak 99,5mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %52,2 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %65,9 oranında artarak 18,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,3 puan artışla %18,7’ye yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %36 oranında artmış ve 5,6mn TL olmuştur. Faaliyet karı %79,6 artarak 13,1mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet karı marjı 1,8 puan iyileşerek %13,1 olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 515bin TL’lik gelir kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 13,6mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 2,5mn TL’lik vergi gideri sonrası net dönem karı da 11,1mn TL olmuştur. Net kat marjı ise finansman gelirindeki düşüş sebebiyle 1,7 puan düşüşle %11,1’i göstermiştir. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı %90,9 artışla 25,1mn TL seviyesine ulaşmıştır.

Finansbank (FINBN, Nötr): Finansbank’ın 2Ç2017’deki konsolide olmayan net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %8 oranında azalarak 388,1mn TL olmuştur. İkinci çeyrek karı ile birlikte Banka’nın 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %47 oranında artarak kaydederek 810mn TL’ye ulaşmıştır.

İskenderun Demir Çelik (ISDMR, Pozitif): Ereğli Demir Çelik’in bağlı ortaklığı olan şirketin 2017 yılı 1. yarıyıl net karı 2016’nın birinci yarısındaki 281,4mn TL’den 1.046mn TL’ye yükselmiş ve oldukça iyi bir performans kaydetmiştir. Güçlü artışın sebebi satış gelirlerindeki %77,4’lük iyileşmeye karşın satış maliyetlerindeki daha düşük %55,8’lik artıştır. Buna bağlı olarak brüt kar 430,1mn TL’den 1.273mn TL’ye yükselmiştir.

Kordsa Teknik (KORDS, Sınırlı Negatif): Şirketin 2017 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı 27mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 düşüş kaydetmiştir. Satış gelirleri ikinci çeyrekte %28,6 oranında artan şirketin maliyetlerdeki yüksek artış sebebiyle brüt karı sadece %2,9 oranında artmış ve 106,1mn TL olmuştur. Faaliyet karı da %8,9 oranında gerileyerek 55,3mn TL’ye inmiştir. Yatırım faaliyetlerinden net gelirler 0,6mn TL’den 4,2mn TL’ye yükselerek karlılığı desteklerken, net finansmandan 2Ç2016’daki 1,3mn TL’lik gelire karşın 2Ç2017’de 10,7mn TL gider kaydedilmesi karı baskılamıştır. Tüm bunların etkisiyle şirketin ana ortaklık net dönem karı %27 oranında gerilemiştir.  Diğer taraftan, ikinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Ocak-Haziran dönemi karı 88,1mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemi ile yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmiştir.

Vestel Beyaz Eşya (VESBE, Sınırlı Negatif): Şirketin 2Ç2017 net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %48,4 azalarak 66,7mn TL olmuştur. Düşüşün sebebi geçen seneki finansman gelirinin aksine bu çeyrekte finansman gideri yazılması ve brüt kar marjındaki gerilemedir. Satışlar 2Ç2017’de %29,9 artışla 1.056mn TL olurken, brüt kar %25,9 düşüşle 116,5mn TL’ye gerilemiştir. Brüt kar marjı ise 8,3 puan düşüşle %11 seviyesinde gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %18,1 artarak 36,7mn TL olmuştur. Diğer faaliyet gelirleri de 28,6mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki diğer faaliyetlerden giderler 5,7mn TL idi. Faaliyet karı %10 düşüşle 108,4mn TL’ye gerilemiştir. Faaliyet kar marjı ise 4,6 puan düşüşle %10,3’ü göstermiştir. Finansman tarafında ise 38mn TL gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde net dönem karı geçen seneki 129,4mn TL’nin oldukça altında 66,7mn TL olmuştur. Net kar marjı ise 9,6 puan gerilemeyle %6,3 olarak gerçekleşmiştir. Vestel Beyaz’ın 6 aylık net dönem karı ise 2016’nın aynı dönemine göre %28,4 oranında azalarak 139,5mn TL’ye gerilemiştir.

 

Aslan Çimento (ASLAN, Sınırlı Negatif): Şirket’in 2Ç2017 dönemindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %34 oranında azalarak 12,1mn TL’ye gerilemiştir. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %59 oranında azalarak 12,9mn TL olmuştur.

Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı (ECBYO, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2. çeyrek net dönem karı 1,2mn TL olmuş ve geçen seneki 1,1mn TL’lik zararın tersi yönünde gerçekleşmiştir. Böylelikle Eczacıbaşı YO’nun 6 aylık net dönem karı 1,6mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde net kar 2,1mn TL idi.

Güneş Sigorta (GUSGR, Nötr): Güneş Sigorta 2Ç2017’de 7,8mn TL zarar kaydetmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 57,5mn TL zarar kaydetmişti. Yılın ikinci çeyreğinde genel teknik bölüm dengesi 0,4mn TL olurken, geçen yıl 46mn genel teknik bölüm gideri kaydedilmişti. Yılın ilk yarsısındaki toplam zarar ise 7mn TL ile geçen yılın ilk yarısındaki 80mn TL zararın oldukça altında kalmıştır.

Hektaş Ticaret (HEKTS, Nötr): Şirket’in 2Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 oranında artarak 15,7mn TL’ye yükselmiştir. Hektaş Ticaret’in satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,8 oranında artarak 71,5mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %47,5 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %22,6 oranında artarak 27,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 4,5 puan düşüşle %38,2’ye gerilemiştir. Hektaş’ın operasyonel giderleri 2. çeyrekte geçen seneye göre %22,1 artış göstermiştir. Şirket’in faaliyet karı %33,2 artışla 22,6mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 0,9 puan azalarak %31,6 olmuştur. Finansman tarafında 2,6mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 20,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 15,7mn TL olmuştur. Net kat marjı 2,9 puan düşüşle %22 seviyesine gerilemiştir. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,3 oranında artarak 43,1mn TL olmuştur.

Raporun tamamı için tıklayın.

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN