10 Şirketin 2017/3. Çeyrek Bilanço Analizleri / Ziraat Yatırım – (07.11.2017)

Ziraat Yatırım bugünkü sabah stratejisi raporunda 10 Şirketin 2017/3. çeyrek bilançolarını  değerlendirdi:

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,2 oranında artarak 227mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Piyasa beklentisi 208mn TL, bizim beklentimiz ise 244mn TL idi. BİM’in satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,9 oranında artarak 6.263mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %23,6 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %25,2 oranında artarak 1.087mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,2 puan artışla %17,4’e yükselmiştir. BİM’in operasyonel giderleri aynı dönemde %23,1 oranında artmış ve 810,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 5mn TL gelir kaydedilmesi ardından faaliyet karı %32,7 yükselişle 281,5mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 0,3 puan artarak %4,5’e ulaşmıştır. Finansman tarafında 7,7mn TL’lik gelir kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 289,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 227mn TL olmuştur. Net kat marjı 0,2 puan artışla %3,6 olmuştur. 3. çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk 9 ayındaki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,2 oranında artarak 641,3mn TL olmuştur.

Çimsa (CIMSA, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %1 oranında artarak 72,1mn TL gerçekleşmiş ve bizim beklentimiz olan 60mn TL ve piyasa beklentisi olan 58mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirket’in brüt karı ise 3Ç2017’de 124,9mn TL ile bir önceki yılın aynı döneminde göre %13 artış kaydetmiştir. Öte yandan, net ve brüt kar marjı sırasıyla %17 ve %29 olurken, geçen yılın aynı döneminde bu oranlar %17 ve %26 idi. Son olarak, üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %25 oranında azalarak 153,4mn olmuştur.

İzmir Demir Çelik (IZMDC, Pozitif): İzmir Demir Çelik’in 2017 yılı 3. çeyrek ana ortaklık karı 15,1mn TL olmuştur. 3Ç2016’daki ana ortaklık zararı 25,5mn TL idi. Satış gelirleri %47,9 oranında artan şirketin brüt karı 3Ç2017’de %114,2 artarak 70,3mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderlerin %5,6 artması ve diğer faaliyet giderlerinin gerilemesine bağlı olarak faaliyet karı 3Ç2016’daki 7,1mn TL’den, 3Ç2017’de 45mn TL’ye yükselmiş ve pozitif bir görüntü çizmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 670bin TL gider kaydeden şirketin finansman öncesi karı 44,3mn TL’yi göstermiştir. Finansman tarafında ise 26,4mn TL gider kaydedilmiş ve vergi öncesi kar 17,9mn TL olmuştur. 3,5mn TL’lik vergi gideri sonrasında net kar 14,4mn TL olmuştur. Bu karda 708bin TL’lik zarar kontrol gücü olmayan paylara ait olması sebebiyle ana ortaklığa düşen kar 15,1mn TL olmuştur. 3. çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirketin ilk 9 aylık karı 61,8mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %107,5 oranında artış kaydetmiştir.

Kordsa Teknik (KORDS, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2017 yılı 3. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 33,4mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %85,4 artış kaydetmiştir. Satış gelirleri 3. çeyrekte %35,3 oranında artan şirketin maliyetlerdeki görece yüksek artış sebebiyle brüt karı %18,3 oranında artmış ve 100,7mn TL olmuştur. Öte yandan, operasyonel giderlerin %15,2 oranında düşük oranda artış kaydetmesi ve diğer faaliyet gelirlerinin geçen seneki 4,4mn TL’den 17mn TL’ye yükselmesine bağlı olarak faaliyet karı %47 oranında artarak 67,2mn TL’ye yükselmiş ve olumlu bir görüntü çizmiştir. Yatırım faaliyetlerinden net gelirler 0,2mn TL olurken, net finansmandan 3Ç2016’daki 10,9mn TL’lik gidere karşın 3Ç2017’de 16,1mn TL gider kaydedilmesi karı baskılamıştır. İlgili dönemde vergi gideri %56,2 artışla 13,5mn TL olmuş ve kar artışını sınırlandıran bir diğer faktör olmuştur. Sürdürülen faaliyetlerden dönem karı %44 artışla 37,9mn TL olmuştur. Bunlara ek olarak, şirket durdurulan faaliyetlerden 10mn TL kar elde etmiştir. Bu karın tamamı Nile Kordsa’daki arsa satışından gelmektedir. 48mn TL’lik dönem karının 14,6mn TL’si kontrol gücü olmayan paylara ait olduğu için ana ortaklık net dönem karı 33,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, 3. çeyrek kar rakamıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi karı 121,5mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,1 artış kaydetmiştir.

Sabancı Holding (SAHOL, Öneri “AL”, Sınırlı Pozitif): Sabancı Holding’in 2017 yılı 3. çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %63,9 oranında artarak 880,5mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 703mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 724mn TL’nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada Sanayi ve Perakende gruplarının beklentimizin üzerinde performans kaydetmesi etkili olmuştur. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Holding’in ilk dokuz ay ana ortaklık net dönem karı 2.340mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,8’lik artış kaydetmiştir.

Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Vakıfbank’ın 2017 yılının ikinci çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %21,9 oranında gerileyerek 700,7mn TL olmuş ve hem bizim beklentimiz olan 724mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 736mn TL’nin hafif altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada net faiz gelirlerinin beklentimizin altında gelmesi etkili olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız.

Akiş GYO (AKSGY, Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki net dönem ana ortaklık karı 14mn TL gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 7mn TL zarar kaydedilmişti. Saf GYO ile birleşmeden sonra Akasya’dan 51,3mn TL kira gelirleri elde edilmiştir. Diğer yandan, 3Ç2017’deki brüt kar ise 62mn TL ile geçen yılki 14mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem ana ortaklık karı 277,6mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 34,2mn TL ana ortaklık karı elde edilmiştir.

Boyner Perakende (BOYP, Sınırlı Negatif): Boyner Perakende’nin 3Ç2017 ana ortaklık net dönem zararı 121,7mn TL olmuş ve 2016 3.çeyrekteki 136,1mn TL’lik net zararın altında gerçekleşmiştir. Boyner Perakende’nin satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,7 oranında artarak 998,8mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %22,4 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %28,5 oranında artarak 384,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,1 puan artışla %38,5’e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %20,7 oranında artmış ve 391,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 9,4mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 3mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet zararı 23,2mn TL idi. Şirketin zarar açıklamasının ana sebebi olan finansman tarafında 117,5mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 115,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da 121,5mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen zarar ise 121,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Çimbeton (CMBTN, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki net dönem ana ortaklık karı 3,1mn TL gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 2mn TL zarar kaydedilmişti. Diğer yandan, 3Ç2017’deki brüt kar ise 2,7mn TL ile geçen yılki 0,7mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem ana ortaklık karı 1,5mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 1,2mn TL ana ortaklık zararı elde edilmişti.

Hürriyet Gazetesi (HURGZ, Negatif): Şirket’in 3Ç2017’deki ana ortaklık net dönem zararı bir önceki yılın aynı dönemine göre 42,9mn TL artarak 49,4mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin zarar etmesinin ana sebebi yatırım faaliyetlerden 43,8mn TL gider yazması olmuştur. Şirket’in brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %1,8 oranında artarak 51,7mn TL olmuştur. Diğer yandan, 3. çeyrek zarar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk 9 ayındaki net dönem zararı bir önceki yılın aynı dönemine göre 77,3mn TL artarak 116,9mn TL olmuştur.

Raporun tamamı için tıklayın.

ÜCRETSİZ CANLI BORSA İÇİN HEMEN TIKLAYIN!..

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!

SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin