1 TL’lik Reklam Milli Gelirde 19,3 TL Değer Yarattı

Her 1 TL’lik Reklam ve Medya Yatırımı Milli Gelirde 19,3 TL Değer Yarattı

Pazarlama iletişimi ve reklam sektörüne yön veren altı dernek ve üyelerinin iş birliğiyle oluşturulan Reklam ve Pazarlama İletişimi Derneği (REPİD), “Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı” araştırmasının ikinci faz sonuçlarını açıkladı. Reklam sektörünün toplam ülke ekonomisine son beş buçuk yılda kattığı değerin ilk kez enflasyondan arındırılmış olarak incelendiği rapora göre, reklam ve medya yatırımlarının ülke ekonomisine ortalama katkısı yüzde 6,34’ü buldu. Buna göre son beş buçuk yılda yapılan her 1 TL’lik reklam ve medya yatırımı, milli gelirde ortalama 19,3 TL değer yarattı.

Reklam ve medya harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki katma değerini somut verilerle ortaya koymak amacıyla hazırlanan “Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı” başlıklı araştırma raporunun ikinci faz sonuçları açıklandı. İlki 2021 yılında hazırlanan rapor bu sene, Reklamverenler Derneği (RVD), Reklamcılar Derneği (RD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA), Açıkhava Reklamcılar Vakfı (ARVAK) ve Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD) dernekleri ve üyelerinin katkılarıyla Eylül ayında kurulan Reklam ve Pazarlama İletişimi Derneği (REPİD) koordinasyonuyla hazırlandı.

Son 5 Yılda Milli Gelire Yüzde 6,34 Katkı Sağladı

Reklam sektörünün Gayrısafi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) kattığı değere ilişkin yeni sonuçlar ortaya koyan rapora göre; Reklam sektörünün toplam ülke ekonomisi içerisindeki son beş yıllık ortalama performansı, enflasyondan arındırılmış olarak ilk kez incelendi. Buna göre, son beş buçuk yılda her 1 TL’lik reklam ve medya yatırımı, milli gelirde 19,3 TL değer yarattı. Reklam ve medya yatırımları Türkiye ekonomisine (GSYH) doğrudan ve dolaylı olarak yüzde 6,34 katkı sağladı. Böylece, 2018-2023H1 döneminde ekonomik büyümeye katkının yüzde 6,34’ü reklam yatırımlarından kaynaklandı. Bu rakam, reklam ve medya sektörlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin sadece doğrudan görünen katkılarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda bu sektörlerin geniş bir yelpazede diğer endüstrilere de dolaylı yollarla pozitif etkileri olduğunu gösterdi.

Reklam Sektörünün İstihdama Katkısı Yüzde 2,22

Reklam sektörünün istihdam üzerine etkisini ortaya koymak amacıyla ayrı bir ekonometrik model daha oluşturulan araştırmaya göre, reklam sektörünün ülke istihdamına olan yüksek katkısının sürdüğü görüldü. Son beş buçuk yıllık TÜİK istihdam verilerine göre, reklam ve medya yatırımlarının istihdama katkısı yüzde 2,22 oldu. Başka bir deyişle, ülkemizde istihdam edilen toplam 29,3 milyon kişi içinde 648 bin 776 kişi, reklam ve medya yatırımlarındaki büyüme ile desteklendi. Araştırmada ayrıca, Türkiye’deki son on yıllık verilere (2012-2023) göre, reklam ve medya yatırımlarının istihdama olan katkısının güçlü ve pozitif bir ilişki içinde olduğuna dikkat çekildi.

“Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı” araştırmasının ikinci faz raporunun sonuçları, 11 Aralık’ta düzenlenen 2023 Smarties Etkinliği’nde yapılan bir sunumla açıklandı.

Yatırımlarının 2,5 Kat Büyüme Potansiyeli Var

REPİD ve Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura, rapor bulgularına ilişkin şunları söyledi: “Reklam sektöründe son 3 yılda önemli büyüme gösteren yatırımların 2,5 kat büyüme potansiyeli var. Dönüşüme uyacağız, sektörü sağlıklı büyütmenin şartı, reklam etkinliğinin objektif değerlendirilmesini sağlayacak, platformlar arası standart bir ölçüm sisteminin oluşturulması, yani tüm mecra ölçümlerinin tek çatı altında birleştirilmesidir.”