Ericom Şirket Haberleri – (29.05.2014)

Açıklama Ericom Telekomünikasyon ve Enerji Teknolojileri A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak Borsa Yönetim Kurulu’nun 29/05/2014 tarihli toplantısında, 1) Şirket paylarının 22/05/2013 tarihinde devredilmesini müteakip 24/05/2013 tarihinden itibaren oluşan ve 31/03/2014 …

Devamını oku

Ericom Şirket Haberleri – (03.01.2014)

Açıklama: Şirketimizin 03.01.2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, 28.10.2013 tarihli olağan genel kurulunda alınan Avcılar Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin (Avcılar Enerji) sermayesini temsil eden payların tamamının tahsisli sermaye artırımı suretiyle alınması …

Devamını oku

Ericom Şirket Haberleri – (27.11.2013)

Açıklama: Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 27.11.2013 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak yaptığı toplantıda; 1. Şirketimizin 28.10.2013 tarihli olağan genel kurulunda alınan Avcılar Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin (Avcılar Enerji) sermayesini temsil eden payların …

Devamını oku

Ericom Şirket Haberleri – (23.08.2013)

01.01.2013 – 30.06.2013 ARA DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU’NA Giriş Ericom Telekomünikasyon Ve Enerji Teknolojileri A.Ş.’nin (Şirket) ve bağlı ortaklıkları …

Devamını oku

Ericom Şirket Haberleri – (23.08.2013)

Açıklamalar: Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 20.08.2013 tarihli toplantısında Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin tadiline, Şirket’in kayıtlı sermaye sistemine geçerken kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL olarak belirlenmesine, gerekli tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu’nun …

Devamını oku