Zorlu Enerji Hisse Yorumu / Yatırım Finansman – (24.08.2017)

Zorlu Enerji Hisse Yorumu

Endeks Üzeri Getiri
(Önceki: Endekse Paralel Getiri)
Getiri Potansiyeli 21%

Zorlu Enerji için tavsiyemizi Endekse Paralel Getiri’den Endeks Üzeri Getiri’ye çektik… Beklenenden daha iyi gerçekleşen Osmangazi faaliyetleri, Sartıtepe & Demirciler santrallerinin dahil edilmesi, Zorlu Soalr tarafından gelen gelirler ve YEKDEM’e dahil olan yeni santraller neticesinde tahmin edilenden daha güçlü gelen 1Y17 finansal sonuçlarını takiben Zorlu Enerji için ciro ve FAVÖK beklentilerimizi artırdık. Ayrıca, Pakistan’daki yeni güneş enerjisi santralinden satışların 2018 tahminlerimize dahil edilmesinin Zorlu Enerji’nin finansal sonuçları üzerinde güçledirici etkisi olacaktır. Böylece, uzun vade için daha yüksek FAVÖK tahminlerimiz ile birlikte şirket için yaptığımız serbest nakit akışı getirisi öngörülerimiz artmıştır. Sonuç olarak, Zorlu Enerji için hedef fiyatımızı %41 artırarak hisse başına 1.42 TL’den 2.00’ye ve önerimizi Endeks’e Paralel Getiri’den Endeks Üzeri Getiri’ye yükselttik.

Osmangazi operasyonları şirketin finansal performansını desteklemeye devam edecektir… Şirket 2 Şubat 2017’de OEDAS ve OEPSAS’ı satın aldı ve böylece, yurtiçi elektrik dağıtım işine girdi. Osmangazi faaliyetleri 1Y17’de satış hacmindeki olumlu süprizler sayesinde şirketin cirosuna sağlam bir katkıda bulundu. Yine 2Y17’de OEPSAS’ın şirketin cirosuna katkısının güçlü olacağını tahmin ediyoruz. Böylece, 2017 ciro öngörümüzü %13 artırarak 2,967 mn TL’ye getirdik. OEDAS’ın karlılığı 1Y17’de beklenenden daha iyi gerçekleşti. 2Y17’de elektrik dağıtım faaliyetlerinin karlılığının aynı kalacağı varsayımı ile 2017 yılı FAVÖK öngörümüzü %24 artırdık.

Yeni yenilenebilir kapasite yatırımları operasyonel performansı yukarı çekecektir…. Kızıldere III jeotermal elektrik santralinin ilk ünitesi 2017 Ağustos ayında devreye girdi ve santralden elektrik satışları spot piyasa’ya gerçekleşecek. Ancak, Kızıldere III jeotermal elektrik santrali 2018 yılında YEKDEM mekanizmasına dahil olacak ve diğer 65MW’lık ünite 1Y18’de devreye girecektir. Bu yüzden, Kızıldere III jeotermal elektrik santrali 2018 yılında şirketin karlılığını destekleyebilir. Buna ek olarak, Pakistan’daki güneş enerjisi santrali 1Y18’de devreye girecektir ve Zorlu Enerji’nin operasyonel performansına sağlam katkı sağlayacaktır. Böylece, 2018 yılı için FAVÖK tahminimizi %26 artırarak 1,181 mn TL’ye getirdik.

İskontolu çarpanlar yukarı potansiyele işaret ediyor… Hisse şu anda 13.0x 2017B FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görüyor ki bu da üç yıllık ortalama çarpana göre %27 iskontoya işaret ediyor. Ayrıca, 2018B FD/FAVÖK çarpanı olan 8.7x küresel benzerlerine göre %6 iskontoyu gösteriyor. 2018 yılı için serbest nakit akışı getirisi tahminimiz %5.8’dir.

Riskler… Türkiye’de elektrik talebi büyümesindeki yavaşlamanın perakende elektrik satışı tarafına olabilecek olası etkisi ve yenilenebilir enerji yatırımlarında olabilecek herhangi bir gecikme değerlememiz için aşağı yönlü riskleri oluşturuyor. Öte yandan, herhangi bir ülkede yapılacak bir eneji yatırımı yukarı yönlü risk olarak görülebilir.

Raporun tamamı için tıklayın.