Vestel Elektronik 2022 2. Çeyrek Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (19.08.2022)

2Ç22 Finansal Sonuçlar – Pozitif

AL
Hisse Fiyatı: 27,64 TL
Hedef Fiyat: 38,64 TL
Getiri Potansiyeli: %40

Beklentilerin oldukça üzerinde net kar. 2Ç22’de Vestel Elektronik’in net karı yıllık bazda %13,7 artışla 788 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakam kurum beklentimizin ve ortalama piyasa beklentisinin sırasıyla %240 ve %158 üzerinde gerçekleşti. Net karın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesinde, beklentimizin üzerinde gerçekleşen operasyonel karlılığın yanı sıra, 104 milyon TL seviyesinde kaydedilen ertelenmiş vergi geliri etkili oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 29,26 milyon TL ertelenmiş vergi geliri kaydedilmişti.

Satış gelirleri beklentilerin hafif altında. 2Ç22’de net satış gelirleri, bizim beklentimizin %4, piyasa ortalama beklentisinin %3 altında, yıllık bazda %60,8 artarak 12,89 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Artan yurt içi satış hacmi ve birim fiyatlara ek olarak olumlu kur etkisi, yıllık bazda güçlü ciro büyümesinde etkili oldu. Segment bazında ise TV ve elektronik satışları bu dönemde yıllık bazda %53 artışla 4,87 milyar TL; beyaz eşya satışları ise yıllık bazda %66 artışla 8,02 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin konsolide brüt kar marjı 2Ç22‘de yıllık bazda 4,8 puan artışla %32 seviyesinde gerçekleşirken; TV ve elektronik ile beyaz eşya segmenti brüt kar kar marjları sırasıyla %23 ve %38 olarak gerçekleşti. Bu dönemde şirketin satış gelirlerinin %50’sini Avrupa, %35’ini yurtiçi, %16’lık kısmını ise diğer ülkelere yaptığı satışlardan elde ettiği görüldü.

Beklentilerin üzerinde operasyonel karlılık. 2Ç22’de, Vestel Elektronik’in FAVÖK’ü yıllık bazda %86 artışla 2,42 milyar TL seviyesinde, kurum beklentimizin %56, piyasa beklentisinin de %55 üzerinde gerçekleşti. Operasyonel giderler marjındaki ılımlı artış karşısında brüt karlılıktaki güçlü görünüm FAVÖK’teki artışta etkili oldu. FAVÖK marjı yıllık bazda 2,5 puanlık artışla %18,7 seviyesine yükselirken, bu rakam piyasa beklentisinin 7,0 puanlık üzerinde bir gerçekleşmeye işaret ediyor. Şirketin net borcu ise bir önceki çeyreğe kıyasla %32,7 artarak 15,96 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Tavsiyemizi ‘AL’ olarak sürdürüyoruz. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen ikinci çeyrek finansal sonuçlarının hisse performansına yansımasını “pozitif” olarak değerlendiriyoruz. Vestel Elektronik’in “otomotiv elektroniği ve batarya yatırımları” kapsamında gerçekleştirdiği uluslararası anlaşmaların orta vadede karlılığa yapacağı katkıyı şirket için olumlu beklentilerimizin odağında görüyoruz. Vestel Elektronik için 12 aylık hedef fiyatımız olan 38,64 TL’yi ve ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Kaynak: Halk Yatırım