VakıfBank 2022 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Deniz Yatırım – (11.05.2022)

1Ç22 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi

Değerlendirme: Olumlu

Öneri AL
Hisse Fiyatı, TL 4.59
Hedef Hisse Fiyatı, TL 6.40
Yükselme Potansiyeli 39%

Vakıfbank 1Ç22 konsolide olmayan finansallarında 3.0 milyar TL net kar açıkladı. Piyasadaki medyan beklenti 3,066 milyon TL bizim beklentimiz ise 3,944 milyon TL idi. Bankanın net kar rakamı %50 ç/ç ve %300 y/y artarken, dönemsel öz sermaye karlılığı %18,9 olarak gerçekleşti. Banka bu dönemde 228 milyon TL de serbest karşılık ayırmış ve toplam serbest karşılık tutarını 2.0 milyar TL’ye yükselmiştir.

■ Vakıfbank için AL önerimizi koruyor hedef fiyatımızı 6,40 TL olarak güncelliyoruz (önceki: 5,40 TL). %10,3 ç/ç TL ve 4.0% ç/ç YP kredi büyümesi, net faiz marjının yaklaşık 18 baz puanlık daralarak %3,6 olarak gerçekleşmesi, takipteki krediler için toplam karşılık ayırma oranının yaklaşık 13 puan ç/ç artış ile %154,3 seviyesine yükselmiş olması, faaliyet giderlerinin %41,6 y/y artmasına karşın komisyon gelirlerinin %98,6 y/y artışı 1Ç22’de ön plana çıkan hususlar olarak değerlendirilebilir. 2022 tahminlerimize göre 0.37x F/DD ve 2.14x F/K çarpanları ile işlem gören Vakıfbank’ın 2022’de %266 kar artışı ile %20,3 öz sermaye karlılığı yakalamasını bekliyoruz. Yüksek karşılık oranları (Grup 2 ve 3 krediler için sırası ile %18,2 ve %76,8) ve %17,5 seviyesinde bulunan SYR (Çekirdek SYR: %12,8) ile olası risklere karşı korunaklı olduğunu düşünüyoruz.

■ Vakıfbank 2022 yönlendirmesinin üzerinde bir performans yakalayabilir. Banka yönetimi 2022 yılında sektöre paralel bir TL kredi, YP kredilerin ise hafif daralabileceğini bekliyordu. 1Ç22 sonuçlarının da bu hedefler paralelinde olduğu söylenebilir. Bizim beklentimiz ise TL tarafta %31, YP tarafta ise Dolar bazında %5 civarında büyüme şeklinde. Banka yönetimi net faiz marjının 75-100 baz puan kadar artmasını öngörüyordu. 1Ç22’de marj %3,6 ile 2021 tüm yıl seviyesinin iki katı şeklinde gerçekleşti. Bizim beklentimiz bankaya kıyasla daha iyimser ve 190 baz puan civarında artış olabileceğini tahmin ediyoruz. Bankadan farklılaştığımız konu TÜFE’ye endeksli bono gelirlerinden kaynaklanıyor olabilir. Bununla birlikte özellikle son dönemde ticari kredilerin vadelerinin kısalmış olması bankaları faiz marjını yönetme anlamında daha avantajlı bir noktaya getirmiştir. Toplam kredilerinin %80 civarında bir kısmını oluşturan ticari kredi portföyü ile Vakıfbank’ın da bu anlamda avantajlı bir konumda olduğunu düşünüyoruz. Banka yönetimi 2021 yılında 102 baz puan olarak gerçekleşen net kredi riski oranının 2022 yılında 150 baz puan civarında olması bekleniyor. Bizim beklentimiz de 70 baz puan bir artış ile 172 baz puan seviyesinde. Takipteki kredi oranı beklentimiz %2,9 ile 2021 yılsonunun hafif gerisinde. Banka komisyon gelirlerindeki artışı yıllık %20 seviyesinde beklerken, faaliyet giderlerindeki büyümeyi yıllık enflasyonun hafif üzerinde bekliyordu. 1Ç22’de komisyon gelirleri geçen yılın aynı dönemini ikiye katlarken, operasyonel giderlerdeki %41,6’lık artış sektör ortalamasına ve manşet enflasyona göre daha düşük. Her iki kalem için bizim beklentilerimiz ise sırası ile %62 ve %54 yıllık artış şeklinde. Banka bu beklentilerinin ardından 2021 yılında %8,6 olarak gerçekleşen öz sermaye karlılığının orta %10’lu seviyelerde olmasını bekliyordu. Bizim kendi tahminlerimizin sonucundaki beklentimiz ise %20,3 seviyesinde, ki bu da ağırlıklı olarak net faiz marjındaki daha iyimser beklentimizden kaynaklanıyor.

Kaynak: Deniz Yatırım