Vakıfbank 2018 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (08.08.2018)

Vakıfbank 2018 / 2. Çeyrek Bilanço Analizi

TUT olan tavsiyemizi sürdürüyoruz..

Vakıfbank 2Ç18 solo finansal sonuçlarında 1,074 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %2.1 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,007 milyon TL olan tahminimizin ve 1,044 milyon TL olan piyasa beklentisinin %7 ve %3 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 6 aylık karı geçen yıla göre sabit kalarak %17.3 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir. (Bütçe: %16-17).

Beklentilerden güçlü gelen ücret ve komisyon gelirleri, 188 milyon TL ticari kar, aktif kalitesinde önemli bir bozulma görülmemesi, güçlü sermaye yeterlilik rasyosu, operasyonel giderlerdeki yıllık bazdaki yüksek artış ve kredi-mevduat makasındaki göreceli zayıf artış çeyreğin öne çıkan unsurları olmuştur.

2Ç18 sonuçlarının açıklanmasının ardından ücret ve komisyon gelirlerindeki güçlü artış oranı (Çeyreksel: %15.2%, Yıllık: %58.5) ve sabit seyreden takipteki krediler rasyosu nedeniyle hafif pozitif bir etki bekliyoruz.

Hisse için 20.5% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız hedef fiyatımız, 5,47 TL olup %33 artış potansiyeli bulunmaktadır. Banka için TUT olan tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2018T 2.8x F/K (Benzerlerine göre %25 iskontolu) ve 0.37x F/DD çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Tüfe endeksli kağıtların getirisine göre düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda 15 baz puan artarak 3.14% olarak gerçekleşmiştir. Yüksek seyreden fonlama maliyetlerinin de etkisi ile kredi mevduat makasındaki genişleme 30 baz puan ile sınırlı kalmıştır. Bilindiği gibi Akbank ve Garanti bankasında kredi mevduat makasındaki artış çeyreksel bazda güçlü bir şekilde 93 baz puan ve 61 baz puan olarak gerçekleşmişti.

Aktif kalitesi tarafında, takipteki krediler rasyosu, sektörde görülen artıştan farklı olarak, çeyreksel bazda sabit kalarak 2Ç18’de %3.9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka, sektördeki diğer bankalardan farklı olarak Yıldız Holding kredisini yeniden yapılandırmayıp birinci aşama krediler portföyünde sınıflandırmaktadır. Bankanın ikinci aşama kredilerinin toplam krediler içindeki ağırlığı 90 baz puan artarak %4.06 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran sektör ortalaması olan %8’in oldukça altında seyretmektedir. Üçüncü aşama beklenen zarar karşılıkları ise sektördeki diğer mevduat bankalarından farklı olarak 1Ç18’deki 78.1% seviyesinden 77.8% seviyesine gerilemiştir.

Bankanın ana ve çekirdek sermaye yeterlilik rasyoları çeyreksel bazda 40 baz puan azalarak 15.0% ve %11.8 seviyelerine ulaşmıştır.