Vakıfbank 2018 / 3 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (22.05.2018)

Vakıfbank 2018 / 1. Çeyrek Bilanço Analizi

Öneri: TUT
Hedef Fiyat: 7.06 TL
Önceki Hedef Fiyat: 7.06 TL
Artış Potansiyeli: 25%

Beklentilerin üzerinde sonuçlar…

Vakıfbank 1Ç18 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde 1,051 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda 16.7% artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 972 milyon TL olan tahminimizin ve 933 milyon TL olan piyasa beklentisinin %8 ve %13 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre %14.2 azalmasına rağmen %18.6 oranında güçlü bir ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir.

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen net ücret ve komisyon gelirleri, UFRS9′ a geçiş sebebiyle TL799mn tutarında karşılığın serbest bırakılarak diğer gelirler kalemi altında muhasebeleştirilmesi, beklentilerden yüksek seyreden beklenen zarar karşılıkları, güçlü kredi büyümesi ve aktif kalitesinde önemli bir bozulma olmaması çeyreğin öne çıkan unsurları oldu. 1Ç18 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz.

Yönetim 2018 yılı için bütçe projeksiyonlarında herhangi bir değişikliğe gitmemiştir.
Net faiz marjı tüfe endeksli kağıtların muhasebeleştirilmesinde değişikliğe gidilmesinin de etkisiyle çeyreksel bazda 27 baz puan azalarak 3.54% olarak gerçekleşmiştir. 2Ç18 için banka yönetimi marjlarda hafif toparlanma olabileceğini belirtmiştir.
Aktif kalitesi tarafında takipteki krediler rasyosu 10 baz puan azalarak 3.9% seviyesinde gerçekleşmiştir. Bankanın ikinci aşama kredilerinin toplam krediler içindeki ağırlığı 60 baz puan azalarak 3.2% olarak gerçekleşmiştir. Son olarak bankanın üçüncü aşama beklenen zarar karşılıkları 4Ç17’deki %86.4 seviyesinden %78.1 seviyesine gerilemiştir.

Hisse için 18% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız hedef fiyatımızı 7,06 TL; tavsiyemizi ise “TUT” olarak koruyoruz. Hedef fiyatımıza göre 25% artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse 2018T 3.7x F/K (Benzerlerine göre 17% iskontolu) ve 0.51x F/DD çarpanlarıyla işlem görmektedir. Bankanın 2018 tahmini sermaye getirisi 14.9%’dur.