Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri / Mart 2023

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri – Mart 2023

  • 2023 Mart sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre % 0,5 oranında azalışla 307,6 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 5,4 oranında azalışla 555,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -277,7 milyar ABD doları iken 2023 Mart sonunda -247,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre % 4,9 oranında azalışla 122,4 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 2,2 oranında artışla 122,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 7,2 oranında artışla 48,2 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre % 25,7 oranında azalışla 123,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre % 4,9 oranında azalışla 88,6 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre % 15,2 oranında azalışla 24,4 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 0,2 oranında azalışla 1,2 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 5,1 artışla 44,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre % 4,7 oranında artarak 343,2 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2022 yıl sonuna göre % 3,9 oranında artarak 41,9 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 25,3 oranında artarak 17,7 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 1,8 oranında artarak 58,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 1,7 oranında artarak 103,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası