Türkiye Cari Açık Rakamları / Mart 2021

Ödemeler Dengesi Gelişmeleri – Mart 2021

Cari İşlemler Hesabı

 • Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Mart ayına göre 2.124 milyon ABD doları azalarak 3.329 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 36.192 milyon ABD doları olmuştur.
 • Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.396 milyon ABD doları azalarak 2.959 milyon ABD dolarına gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 374 milyon ABD doları artarak 767 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.
 • Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Mart ayında 1.643 milyon ABD doları açık vermişken, bu ayda 319 milyon ABD doları açık vermiştir.
 • Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 228 milyon ABD doları tutarında artarak 742 milyon ABD doları olmuştur.
 • Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, 27 milyon ABD doları azalarak 1.184 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Bir önceki yılın Mart ayında 280 milyon ABD doları net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 47 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 363 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Portföy yatırımları 5.699 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1.033 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında da 915 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.
 • Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 229 milyon ABD doları ve Genel Hükümet 3.649 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3.648 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1.775 milyon ABD doları net artış ve Türk Lirası cinsinden 720 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 1.055 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 374 milyon ABD doları ve 202 milyon ABD doları net kullanım, Genel Hükümet ise 136 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ayda 6.169 milyon ABD doları net azalış gözlenmiştir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası