Turkcell Bilanço Analizi / Bloomberg HT – (23.02.2012)

Turkcell 2011 Yılı Bilanço Analizi:

Turkcell 2011 yılı son çeyreğinde 333 milyon TL net kar elde etti.

Turkcell ABD piyasalarının kapanmasını takiben açıkladığı 2011 yılı son çeyrek finansallarına göre yılın son çeyreğinde 333 milyon TL net kar elde etti. Yayınlanan basın duyurusuna göre, Belarus’taki devalüasyon nedeni ile kur farkı zararına maruz kalındığı, bu etki hariç tutulduğunda net karın 437 milyon TL olarak gerçekleşeceği duyuruldu. Belarus etkisinin aslında daha fazla olacağı bekleniyordu fakat geçtiğimiz hafta Turkcell yaptığı duyuruda, ülkede enflasyon muhasebesinin etkisi dikkate alındığında kur zararının etkisinin nispeten daha az olacağını duyurmuştu. Neticede açıklanan net kar duyuruda yer alan beklentiye paralel geldi. Böylece 2011 yılı net karı yıllık bazda %31 azalışla 1,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Basın bülteninde Belarus etkisi hariç tutulduğunda net karın 1,9 milyar TL olacağı belirtiliyor.

Son çeyreğe ilişkin finansallarda gelir tarafına bakıldığında, toplam gelirlerin 2,5 milyar TL ile bir önceki çeyreğe göre %3,2 azalış kaydetti. Bu azalışın abone başı aylık gelirlerdeki düşüşten kaynaklandığı görülmekle beraber, mevsimsel olarak yılın son çeyreğinde gelirlerde bu nedenle gerileme gözleniyor. %42 olan brüt kar marjının son çeyrekte %27’ye gerilemesi ise, genel itibari ile Belarus’taki enflasyon muhasebesinden kaynaklanan amortisman artışı nedeni gerçekleşmiş durumda. Belarus’taki muhasebesel etkinin bilanço ve gelir tablosuna yansıması ise 273,5 milyon TL olarak kaydedilen parasal kazanç kısmında gösteriliyor. Son çeyrekteki satış geliri geçtiğimiz yıl aynı dönem ile kıyaslığında %11,8 arttı. 2011 yılı toplamında ise satış gelirleri 9,4 milyar TL ile %4 yükseliş kaydetti. İştiraklerin gelirleri %32,3 artış göstererek 1,3 milyar TL’ye ulaştı ve Grup gelirine katkıları %11,1’den %14,3’e yükseldi.

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi (FAVÖK) tutarı 698 milyon TL olan beklentiye paralel 695 milyon TL olarak geldi. Bir önceki çeyreğe kıyasla %20 azalış gösteren FAVÖK, bir önceki yıl aynı döneme göre %7 arttı. FAVÖK marjı ise 2011 yılındaki gerileme trendini devam ettirdi. Son çeyrek FAVÖK marjı %28,4 olurken, bir önceki yıl aynı döneme kıyasla 1,3 puan daraldı. 2011 yılı FAVÖK marjı %31,1 geldi ve yıllık bazda 1,6 puan azalış kaydetti.

Turkcell’in Türkiye’deki operasyonları incelendiğinde, abone sayısının bir önceki çeyreğe göre 100 bin artışla 34,5 milyon aboneye ulaştığı görülüyor. Faturalı abone sayısında görülen artış bir önceki çeyreğe göre 700bin olurken, faturasız abone sayısının 500bin adet azaldı. Abone başına aylık ortalama getiri ise mevsimsel olarak bir önceki çeyreğe göre %6 azalmasına rağmen bir önceki yıl aynı dönemle kıyaslandığında %4,2 yükselerek 19,7 TL’ye ulaştı. Mobil data ve internet hizmetlerinin yaygınlaşması ile abone başına aylık gelirin şu anda 1/3 olan faturalı abone sayısındaki payın artmaya devam etmesinin geliri artışını beraberinde getireceği beklenebilir. Yurtdışı abone sayısı ile beraber Turkcell Grubu’nun abone sayısı bir önceki çeyreğe göre 1,1 milyon adet artış göstererek 64,8 milyona ulaştı. Özellikle Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Moldova’da faaliyet gösteren Fintur’un abone artışı dikkat çekti.

Şirket sonuçlarla beraber gönderdiği açıklamada, 2012 yılı için satış gelirlerinin 9,9 milyar TL – 10,1 milyar TL aralığında, FAVÖK’ün ise 3,0 milyar TL – 3,2 milyar TL aralığında gerçekleşmesini hedeflediklerini açıkladı. Açıklamada, ilk çeyrekte operasyonel karlılık açısından rekabet nedeniyle zayıflama beklentisine yer verildi.

Cihan Başkal

Bloomberg HT
Araştırma Bölümü
cbaskal@bloomberght.com

Kaynak: www.bloomberght.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir