Turkcell 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (17.11.2021)

TCELL 3Ç21 FİNANSAL ANALİZ

Şirket’in 3Ç21 dönemi net kârı yıllık bazda %18 artarak 1,29mlr TL’de bulunan piyasa beklentisini aştı ve 1,43mlr TL oldu. Cari dönem hâsılatı geçen yılın aynı dönemine göre %22, bir önceki döneme göre %9 artarak 9,09mlr TL’ye yükseldi. Satılan malın maliyeti, 3Ç20 dönemine göre satışlara paralele olarak %22’lik artış ile 6,36mlr TL oldu. Faaliyet giderleri, pazarlama giderlerindeki artıştan kaynaklı olarak yıllık bazda %35 artarak 649,2mn TL’ye yükseldi. Esas faaliyetlerden diğer gelir/gider dengesi ticari işlemlere ilişkin kur farkı gelirlerindeki dramatik düşüşten kaynaklı olarak 1,21mlr TL’den 240,1mn TL’ye geriledi. Bu durumun etkisi ile esas faaliyet kârı 3Ç20 dönemine göre %20 azalarak 2,52mlr TL oldu. Finansal gelir/gider dengesi kaleminde ise 3Ç20’de 1,56mlr TL net gider oluşmuşken, kur farkı giderlerindeki sert düşüşün etkisi ile 3Ç21’de 641,6mn TL net gelir gerçekleşti. Gelir tablosu geneline baktığımızda; net satışlar dönem kârının temelini oluşturmaktadır. Esas faaliyetlerden diğer gelir/gider dengesinde ticari işlemlerden kaynaklanan net kur farkı gelirlerinin düşüşü kârlılığı baskılayan bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Buna karşın finansman giderlerindeki iyileşme kârlılığı desteklemektedir. Kâr marjlarında yıllık bazda sınırlı düşüş görülürken bir önceki çeyreğe göre sınırlı yükseliş gözlemlenmektedir.

Esas faaliyet kâr marjı ise yıllık bazda 14,4 ve bir önceki çeyreğe göre 7 puan azalarak %28’e geriledi. Bunun yanı sıra kâr marjlarında görece yüksek görünüm devam etmektedir. Likidite oranları makul seviyelerin üzerindeki görünümünü korumaya devam etmektedir. 3Ç21 döneminde şirketin yabancı para net finansal pozisyonu -12,1mlr TL olmuştur. Şirket, yurtdışında faaliyet gösteren bağlı ortaklığındaki net yatırımlarını TL’ye çevrilmesinden kaynaklanan döviz kuru riskinden korumak amacıyla 221,8mn EUR ve yüksek elektrik satışları için 18,1mn USD kredi korunma aracı olarak kullanmaktadır. Bu durumun etkisi ile 3Ç21 döneminde yabancı para net varlık pozisyonu 1,02mlr TL olmuştur. 2021 3. Çeyreğinde 1,2mn abone artışı ile 2007 yılından bu yana en yüksek çeyreklik artış gerçekleşmiştir. Abone sayısındaki artışta Kovid-19 etkisinin azalışı ile birlikte mobilitenin artması ve turist sayısındaki artış etkili oldu. Hisse fiyatı son bir ay içerisinde endeksin %2,92, son 1 yıl içerisinde ise 8,56 gerisinde performans sergilemesine karşın halen çarpan analizine göre endeksin üstünde fiyatlanmaktadır. Genel bağlamda 3Ç21 dönemi finansallarını cirodaki artış ve beklenti üstü kar sebebiyle sınırlı pozitif olarak değerlendirmekteyiz.

Kaynak: Piramit Menkul