Turkcell 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (5.11.2021)

3Ç21 Finansal Sonuçları

Endeksin Üzerinde Getiri
Fiyat (TL/hisse) 16,83
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 19,92
Potansiyel Getiri %18

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/09 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %9,2 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %22,0 artışla 9.1 milyar TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %21,4 artışla 25 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %16,4 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 18,9 artışla 4.1 milyar TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %17,9 artışla 11 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 278 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 117 baz puan düşüşle %45,0 olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 127 baz puan düşüşle %43,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %28,46 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %18,0 artışla 1.4 milyar TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı % 24,2 artışla 3.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net borcu 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %5,0 artışla 11.5 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 3Ç21’de 9.530 mn TL satış geliri (kons: 9.212 mn TL-Gedik: 9.203 mn TL), 4.030 mn TL FAVÖK (kons: 3.927 mn TL-Gedik: 3.945 mn TL) ve 1.429 mn TL net kar (kons: 1.278 mn TL-Gedik: 1.287 mn TL) açıklamıştır. Güçlü abone kazanımları ile ARPU katkısının yanında, uluslararası operasyonların ve ekipman satışlarının katkısı ile konsolide satış gelirleri yıllık %22 artışla operasyonel performansı desteklemiştir. Şirket 2021 yılı beklentilerini revize etmiştir Buna göre; satış gelirlerinin %20 (önceki: % 18; 9A21: %21,2), FAVÖK’ün 14,5 milyar TL (önceki: 14,3 milyar TL; 9A21: 10,8 milyar TL) ve yatırım harcamaları satışlar oranının %21 (önceki: %21-22) olması beklenmektedir. Şirketin konsolide gelirleri yıllık %22,3 yükselişle 9,530 milyon TL olmuştur. Mobil segmentte 1,1 milyon net abone kazanımı, fiyat düzeltmeleri ve daha yüksek paketlere geçme aksiyonları sonrası Türkiye gelirleri yıllık %17 artış kaydetmiştir. Toplam abone sayısı yıllık %6,5, çeyreklik %3,1 yükselişle 35.3 milyon olmuştur. Mobil segmentte abone başına gelir (ARPU) yıllık %11,4 ve çeyreklik %9,8 büyümeyle 52,9 TL olarak gerçekleşmiştir. Dijital servis gelirleri yıllık %31,3 yükselişle satış gelirlerine destek olmuştur. Kur etkisi, Ukrayna ARPU artışı ve güçlü abone kazanımı ile uluslararası gelirler yıllık %39,2 artış kaydetmiştir. Güçlü ekipman satış gelirleriyle diğer gelirler yıllık %43 artış gösterirken, techfin gelirleri de yıllık %37 yükselişle katkı sağlamıştır. Satışların maliyeti, esas olarak yüksek radyo maliyetleri ve enerji yan kuruluşunun artan maliyetleri nedeniyle hafif yükselmiştir. Böylelikle şirketin FAVÖK’ü yıllık %19 artış kaydederken, FAVÖK marjı ise hafif daralma sergilemiştir. 3Ç20’de 565 milyon TL olan net finansal giderler, 3Ç21’de 359 milyon TL’ye gerileyerek net kara katkı sağlamıştır. Net kar yıllık %18, çeyreklik % 29 büyüme göstermiştir. Net borç ise çeyreklik olarak hafif yükselmiştir. Hisse 2021 yılı beklentilerine göre 3,3x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım