Turkcell 2021 6 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (16.08.2021)

“Turkcell’in 2Ç2021 Ana Ortaklık Net Dönem Karı 1.113mn TL ile Piyasa Beklentisinin Bir Miktar Üzerinde Gerçekleşti…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 15,43 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 21,00 TL

Turkcell’in 2021 yılı 2. çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 1.113mn TL ile hem 930mn TL’lik beklentimizin hem de 1.053mn TL olan piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gerçekleşen diğer faaliyet gelirleri ile vergi gideri beklentimize karşın vergi geliri kaydedilmesi etkili olmuştur. 2Ç2020’de şirketin ana ortaklık net dönem karı 851,7mn TL idi.

Şirketin 2021 2. çeyrek toplam hasılatı 2020 2. çeyreğe göre %23,5 artışla 8.548mn TL olmuştur. Bu büyümeyi temel olarak, Turkcell Türkiye’nin güçlü ARPU, net abone kazanımı performansı, uluslararası operasyonların katkısı ve dijital kanalların desteğiyle artan cihaz satışları desteklemiştir. Toplam maliyetler %24 artarken, brüt kar %22,2 artışla 2.411mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 0,3 puan azalarak %28,2 olmuştur.

2Ç2021 operasyonel giderleri 2020’nin aynı dönemine göre %29 artmıştır. 2Ç2021’de diğer faaliyetlerden 1.115mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece, 2Ç2021 faaliyet karı 2Ç2020’ye göre %64,4 artışla 2.889mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı 8,4 puanlık artışla %33,8 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan Şirket’in 2021 yılı 2. çeyrek FAVÖK’ü 2020’nin aynı dönemine göre %22,7 artışla 3.466mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 0,2 puanlık azalışla %40,5 olarak gerçekleşmiştir. 35,8mn TL’lik net yatırım faaliyetlerinden gider, 50,8mn TL’lik TFRS 9’a ilişkin gider ile 10,9mnTL’lik özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler sonrasında finansman öncesi faaliyet karı 2.813mn TL’yi göstermiştir.

Şirketin 2Ç2021 net finansman giderleri 1.937mn TL olmuştur. 2Ç2020’deki net finansman gideri 600,5mn TL idi. 236mn TL’lik vergi geliri sonrası, ana ortaklık net dönem karı 2Ç2020’ye göre %30,6 artarak 1.113mn TL olmuştur.

İkinci çeyrekteki net dönem karıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 2.217mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 1.724mn TL idi.

Kaynak: Ziraat Yatırım