Turkcell 2021 6 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (20.08.2021)

1Y21’de hız kazanan gelir artışı, 2021 öngörülerinde yukarı yönlü revizyon getirdi

AL
Hedef Fiyat: 21.30 TL
Önceki Hedef Fiyat: 23.00 TL
Yükseliş potansiyeli : %55

Turkcell, 2Ç21’de, kuvvetli opersyonel performansı ve ertelenmiş vergi gelirlerinin etkisiyle, yıllık %30.6 oranında artışla (çeyreklik %15.1 azalışla) piyasa ortalama beklentisi olan 1,055mn TL’nin ve tahminimiz 953mn TL’nin üzerinde, 1,113mn TL net kar açıklamıştır. Grup’un 2Ç21 opersayonel performansı, beklentiler paralelinde gerçekleşmiştir. Konsolide satış gelirleri, yıllık bazda %23.5 (çeyreklik %9.2) artarak 8,548mn TL seviyesinde, piyasa ortalama beklentisi olan 8,308mn TL ve tahminimiz 8,263mn TL paralelinde gerçekleşmiştir. Grup’un FAVÖK’ü de yıllık %22.7 (çeyreklik %4.8) oranında yükselişle 3,466mn TL olarak, piyasa ortalama beklentisi olan 3,428mn TL ve tahminimiz 3,356mn TL paralelinde gerçekleşmiştir. Turkcell, kuvvetli gerçekleşmiş olan 1Y21 performansının ardından, 2021 yılı satış, FAVÖK ve operasyonel yatırımlar/satışlar öngörülerini yukarı yönde revize etmiştir. Açıklanan sonuçların ve 2021 yılı öngörülerinin büyük ölçüde yukarı yönde revizyonunun Grup payları kısa dönem performansı üzerinde olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Kuvvetli abone alımları ve dayanıklı opersayonel sonuçlar– Turkcell, 2Ç21’de, COVID-19’a karşı alınan önlemlerin mobiliteyi azaltmış olmasına rağmen, net 617bin abone kazanımı gerçekleştirebilmiştir. Grup, bu dönemde mobil faturalı hat abone sayısını net 501bin arttırmış, mobil ön ödemeli hatlarının sayısı da net 28bin yükseliş göstermiştir. Böylelikle, faturaları hatlarının tüm abone sayısı içerisindeki payı artarak 2Ç21 sonunda %66.2’ye ulaşmıştır (2Ç20 sonu: %65.3). Turkcell’in (M2M hariç) abone başına elde edilen aylık gelirleri, abone kompozisyonundaki olumlu gelişim, artan data kullanımı, yukarı yönlü satışlar ve fiyat ayarlamaları ile yıllık bazda %13.7 artarak 52.3 TL olarak gerçekleşmiştir. Grup’un konsolide satış gelirleri böylelikle, yurt dışı iştiraklerinin güçlü büyüme göstermiş olması ve cihaz satış gelirlerindeki artışın da desteğiyle yıllık bazda %23.5 (çeyreklik %9.2) artarak 8,548mn TL olarak gerçekleşmiştir. Turkcell’in FAVÖK’ü de 2Ç21’de yıllık bazda %22.7 (çeyreklik %4.8) artarak 3,466mn seviyesinde gerçekleşmiş; FAVÖK marjı, artan cihaz satış gelirlerine bağlı olarak, yıllık 0.3 y.p. (çeyreklik 1.7 y.p.) azalışla %40.5 olarak gerçekleşmiştir. Grup’un 2Ç21 net diğer faaliyet gelirleri, kur farkı gelirlerindeki artış ile yıllık bazda %302 (çeyreklik %59.6) artarak 1,115mn TL’ye ulaşmıştır. Net finansal giderleri ise yıllık %223 (çeyreklik %110) artarak 2Ç21’de 1,937mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında Turkcell, 2Ç21’de 460mn TL tutarında ertelenmiş vergi geliri kaydetmiş, net karı, yıllık bazda %30.6 (çeyreklik %0.7) artarak 1,113mn TL’ye ulaşmıştır. Grup’un net borç/FAVÖK oranı, bu dönemde kar payı ödenemerinin ilk taksitinin (862mn TL) gerçekleşmiş olmasına rağmen, 2Ç21 sonunda bir önceki çeyrek sonuna benzer, 0.9x seviyesinde gerçekleşmiştir.

2021 yılı öngörülerinde güncelleme – Turkcell, 2021 yılı satış gelirlerinin yıllık %18 artmasını (öncek beklenti %14-%16), FAVÖK’ünün 14.3mlyr TL’ye ulaşmasını (önceki beklenti: 14mlyr TL) ve operasyonel yatırım harcamalarının toplam satışlarına oranının %21-%22 aralığında gerçekleşmesini beklemektedir (önceki beklenti %20 civarı). Tahminlerimizi ve değerlememizi bu öngörüler ışığında, ve Grup’un 2021T-2030T yılları arasında toplam yatırımlarının satışlara oranı varsayımımızı %30 olarak yukarı yönde revize ederek, Grup payları için 12 aylık 21.30 TL hedef fiyata ulaşmakta ve AL önerimizi sürdürmekteyiz. Turkcell payları, gelişmekte olan piyasalarda işlem gören eşleniklerinin 2021T FD/FAVÖK ve F/K medyanı 5.5x ve 14.4x’e kıyasla iskontolu işlem görmektedirler.

Kaynak: Şeker Yatırım