Turkcell 2021 3 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (5.05.2021)

“Turkcell’in 1Ç2021 Ana Ortaklık Net Dönem Karı 1.105mn TL ile Piyasa Beklentisine Paralel Gerçekleşti…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 14,80 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 21,00TL

Turkcell’in 2021 yılı 1. çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 1.105mn TL ile 1.105mn TL’lik bizim beklentimize paralel gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisi 1.081mn TL idi. 1Ç2020’de şirketin ana ortaklık net dönem karı 872,7mn TL idi.

Şirketin 2021 1. çeyrek toplam hasılatı 2020 1. çeyreğe göre %17,5 artışla 7.827mn TL olmuştur. Bu büyüme temel olarak, genişleyen abone bazı, fiyat düzeltmeleri, artan veri ve dijital servis kullanımıyla desteklenen Turkcell Türkiye gelir artışından kaynaklanmaktadır. Turkcell Uluslararası gelirlerindeki güçlü büyüme ve dijital kanallar ile desteklenen cihaz satışları da Grup gelir artışını desteklemiştir. Toplam maliyetler %21,9 artarken, brüt kar %8,1 artışla 2.258mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 2,5 puan azalarak %28,8 olmuştur.

1Ç2021 operasyonel giderleri 2020’nin aynı dönemine göre %3,8 artmıştır. 1Ç2021’de diğer faaliyetlerden 698,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece, 1Ç2021 faaliyet karı 1Ç2020’ye göre %9,9 artışla 2.399mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı 2,1 puanlık azalışla %30,6 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan Şirket’in 2021 yılı 1. çeyrek FAVÖK’ü 2020’nin aynı dönemine göre %17,7 artışla 3.306,5mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 0,1 puanlık artışla %42,2 olarak gerçekleşmiştir. 3,1mn TL’lik net yatırım faaliyetlerinden gelir, 49,5mn TL’lik TFRS 9’a ilişkin gider ile 17,7mnTL’lik özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler sonrasında finansman öncesi faaliyet karı 2.370mn TL’yi göstermiştir.

Şirketin 1Ç2021 net finansman giderleri 921mn TL olmuştur. 1Ç2020’deki net finansman gideri 1.028mn TL idi. 344,1mn TL’lik vergi gideri sonrası, ana ortaklık net dönem karı 1Ç2020’ye göre %26,6 artarak 1.105mn TL olmuştur.

Turkcell’in hedef piyasa değerini, tahminlerimizdeki yukarı yönlü güncellemelere karşın, risksiz faiz oranının %13’ten %15 seviyesine yükseltilmesine bağlı olarak, 24,00TL’den 21,00TL‘ye çekiyor, ancak daha önceki “AL” önerimizi koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım