Turkcell 2021 3 Aylık Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (3.05.2021)

TCELL / Turkcell 2021 1. Çeyrek Bilanço Analizi

Kapanış: 14,84 TL
Hedef Fiyat: 23 TL

Turkcell 1Ç21 döneminde piyasa beklentisi olan 1.078 mn TL’nin üzerinde 1.105 mn TL net dönem karı açıkladı. Net kar yıllık bazda %27 artarken, bir önceki çeyreğe göre %15 azaldı. Ancak bir önceki çeyrekte bir defaya mahsus elde edilen gelirler hariç bırakıldığında net karda %8 artış var. Net kar rakamındaki artışta, cirodaki artış ve mobil bileşik ARPU gelirlerindeki %9 büyüme etkili oldu. Daralan kar marjları ve ağırlıklı olarak kur farkı kaynaklı 921 mn TL finansman gideri net kar üzerinde baskı yarattı.

Son 3 yılın en yüksek müşteri kazanımı

Turkcell’in toplam abone sayısı yıllık %3 artarak 37.4 milyon oldu. Yılın ilk çeyreğinde faturalı abone sayısındaki artış sayesinde toplamda 705 bin abone kazanıldı. Bu abone kazanımı, son 3 yılın en yüksek seviyesi oldu. Mobil tarafta abone sayısı %2,4 artışla 34 milyona yükseldi. Faturalı abone sayısı %6,7 artış gösterdi ve mobil abone içerisindeki oranı %66’ya yükseldi.(1Ç20: %63) Mobil ARPU (M2M hariç), artan veri ve dijital servis kullanımları ile daha yüksek tutarlı paketlere geçişlerin etkisiyle %9 büyüdü ve 49,9 TL oldu. (ARPU: Abone başı aylık gelir)

Grup gelirleri %17,5 artış gösterdi

Şirketin grup gelirleri 1Ç21’de yıllık %17,5 artışla 7.827 mn TL oldu. Faturalı abone oranındaki artış, daha fazla dijital servislerin kullanılması ve müşterilerin daha yüksek tutarlı paketlere geçmesi büyümedeki temel etken oldu. Bir önceki çeyreğe göre ise grup gelirleri %0,6 azaldı. Grup gelirlerinin %76’sını oluşturan Türkiye gelirleri yıllık %13 artışla 5.979 mn TL’ye yükselirken (4Ç20:6.771 mn TL) %9’unu oluşturan uluslararası gelirler Ukrayna operasyonlarındaki güçlü büyüme ve dövizin TL karşısında değer kazanması ile %27 büyüyerek 708 mn TL’ye yükseldi. (4Ç20: 747 mn TL) Grup gelirlerinin %12’sini oluşturan grup dışı çağrı merkezi gelirleri, enerji işi gelirleri ve tüketici elektroniği satışı gelirlerinden oluşan diğer segment gelirleri ise yıllık %52 artışla 917 mn TL oldu. (4Ç20:354 mn TL) Bir önceki çeyreğe göre Türkiye gelirleri ve uluslararası gelirlerde azalma var. Diğer segment gelirlerindeki kuvvetli artış sayesinde 2020 yılı 4. Çeyrek cirosuna ulaşılmış.

Kar marjları daraldı

Brüt kar marjı artan maliyetlerin yarattığı negatif etkiyle 2,8 puan azalarak %29,7 seviyesine geriledi. FAVÖK %15 artışla 3.352 mn TL olurken, FAVÖK marjı ise %44(1Ç20: %45,4) seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjındaki daralmanın brüt kar marjına göre daha az olmasında düşük ofis giderleri ve seyahat harcamaları nedeniyle azalan genel yönetim giderlerinin etkisi var.

Kaynak: İntegral Yatırım