Türk Traktör 2019 3 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (29.04.2019)

1Ç19 Finansal Sonuçlar – Olumsuz

Mevcut Hisse Fiyatı: 29.40 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 28.50TL
Potansiyel Getiri: %-3

FVAÖK marjı beklentilerin 1 puan altında
Ø Türk Traktör 1Ç19 sonunda beklentiler dahilinde 8mn TL net kar açıklamıştır.Operasyonel tarafta ciro beklentiler dahilinde iken FVAÖK marjı beklentilerin yaklaşık 1 puan altında gerçekleşmiştir.

Düşen karlılık
Ø Yurtiçi satışlar bu dönemde yıllık %70 azalarak 2,324 adet olurken yurtiçi satış gelirleri %52 düşerek 407mn TL olmuştur. İhracat satışları ise bu dönemde %26 yükselmiş, ihracat gelirleri ise zayıf TL nedeniyle yıllık %52 artmıştır. Toplam hacim bu çeyrekte %44 düşerken şirketin cirosu %22 azalmıştır. Şirket bu dönemde 96mn TL brüt kar ve %11.7 brüt kar marjı kaydetmiştir. Bu da 51mn TL’lik bir FVAÖK ve %6.2 FVAÖK (yıllık 3.5 puan azalış) marjına işaret etmektedir. Şirket’in net borcu çeyrek esnasında 105mn TL azalarak 1,465mn TL oldu. Bu rakam 3.3x net borç/FVAÖK oranına işaret etmektedir.

2019 beklentileri aşağı revize edildi
Ø Şirket 2019’da yurtiçi traktör pazarının 24-29bin (önceki 33- 38bin) adet olmasını bekliyor. (2018: 48bin idi). Şirket yurtiçi satış hacmini 11.5-14k (önceki 15.5-18bin) seviyesinde ön görürken ihracat satış hacmi 14-15bin (değişiklik yok) adettir. Yatırım harcamasını ise 175-225mn TL (önceki 200-250mn TL) olarak öngörmektedir. Tahminlerimiz ihracat tarafında şirket ile uyumlu yurtiçi tarafında daha iyimser gözükmektedir. Önümüzdeki dönemde tahminlerimizi aşağı yönlü revize edebiliriz

Sonuçların hisse etkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz
Ø Operasyonel karlılığın beklentilerin altında kalması ve kötümser 2019 beklentileri nedeniyle finansalların piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.