Türk Telekom 2012/6 Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (26.07.2012)

Türk Telekom ‘un 2012 6 aylık döneminde net karı 2011 yılının aynı dönemine göre yüzde 26 yükselerek 1401.2 milyon TL olarak açıklandı.

Beklentimiz 1295 milyon TL net kar idi. 2012 ilk çeyreğinde 771.6 milyon TL kar açıklayan Şirket 2012 2. çeyreğinde ise 629.6 milyon TL net kar elde etti. Beklentimiz 665 milyon TL net kar olması yönündeydi. 2012’nin ikinci çeyreğinde, vergi öncesi kâr bir defaya mahsus giderler olmasaydı 65 milyon TL daha yüksek gerçekleşecekti: Beklentimizden düşük gelen karın nedeni olarak (1) sabit hat tarafındaki dava karşılık giderleri ve cezalar (43 milyon TL) ve (2) mobil taraftaki vergi anlaşmazlığı karşılığı (22 milyon TL).

Şirket’in 2012 yılı 6 aylık döneminde cirosu 2011 yılının aynı dönemine göre yüzde 5 yükselerek 6.142 milyon TL olarak açıklandı.(Beklentimiz: 6.260 milyon TL. Şirket’in 2012 yılı 2.çeyrek cirosu 2011 yılının aynı dönemine göre yüzde 7 yükselerek 3.182 milyon TL olarak açıklandı.(Beklentimiz:3.078milyon TL).Satış gelirindeki büyümenin ana unsurları olarak Mobil (artış: 97 milyon TL), ADSL (artış: 33 milyon TL) ve Data Hizmetleri (artış: 26 milyon TL) oldu. Mobil segmentindeki sert rekabete rağmen, Şirket 2012 yılı 856 milyon TL yıllık bazda % 12,8 artış gösterdi. 2. çeyrekte daha düşük büyüme hızı olsa da, ADSL gelirleri 767 milyon TL ile yıllık bazda %4.5 yükselmiştir. PTSN gelirleri ise %6.6 düşerek 974 milyon TL’ye gerilemiştir.

2012 6 aylık döneminde ise Şirket’in FVAÖK’ü 2011 yılının aynı dönemine göre yüzde 2 yükselerek 2447.2 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir 2012 2. çeyrekte ise Şirket’in FVAÖK’ü 2011 yılının aynı dönemine göre yüzde 5 yükselerek 1252.5 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2012 2. çeyrek için FVAÖK beklentimiz 1252.5 milyon TLidi.  Sabit hat faaliyetlerindeki FAVÖK geçen yılın 2. çeyreğine kıyasla aynı kalmış ve FAVÖK marjı %49 olarak gerçekleşmiştir. Mobil faaliyetlerindeki FAVÖK geçen yılın 2. çeyreğine kıyasla %26 artarak 69 milyon TL’den 87 milyon TL’ye çıkmış olup, mobil FAVÖK marjı da 2012’nin ikinci çeyreğinde %10 olarak gerçekleşmiştir.2012’nin ikinci çeyreğinde, FAVÖK bir defaya mahsus giderler olmasaydı 50 milyon TL daha yüksek gerçekleşecekti: (1) sabit hat tarafındaki dava karşılık giderleri ve cezalar (38 milyon TL) ve (2) mobil taraftaki vergi anlaşmazlığı karşılığı (12 milyon TL).

Özellikle TL’nin Euro ve Dolar karşısında değer kazanması sayesinde, 2011 2. çeyreğinde oluşan 234 milyon TL’lik net finansal gidere kıyasla 2012 2. çeyreğinde 21 milyon TL net finansal gider kaydedilmiştir.

Şirketin 2012 yılında satış gelirlerinin, 2011’a oranla %6 yükselerek 12.628 milyon TL düzeyinde oluşmasını, FVAÖK’ün ise, 2011’a göre %4 yükselerek 5.233 milyon TL olmasını beklemekteyiz. 2012 yılı net kar beklentimiz ise 2011 yılı karına oranla %3 yükselerek 2.679 milyon TL olacağı yönündedir.

Şirket için 2012 yılı tahmini rakamları ile hesapladığımız piyasa çarpanları 9.1x F/K, 2.7x PD/DD, 5.8x FD/FVAÖK ve 2.4x FD/Satışlar düzeyindedir.

Türk Telekom için hedef fiyatımız 8.13 TL olup yüzde 15 yükselme potansiyeli ile önerimiz ‘Endeks Üzeri Getiri’dir.

Rapora ulaşmak için tıklayınız…

Kaynak: Gedik Yatırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir