Türk Hava Yolları 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (12.11.2021)

THYAO 3Ç21 FİNANSAL ANALİZ

Şirket’in 3Ç21 mali dönemi net kârı, 3,93mlr TL piyasa beklentisini aşarak 6,29mlr TL olarak gerçekleşti. Önceki yılın aynı döneminde ise 946mn TL değerinde zarar oluşmuştu. Beklentileri aşan net kârın temel nedenini oluşturan hâsılat, yıllık bazda %164 artarak 29,03mlr TL oldu. (Piyasa beklentisi 29,13mlr TL) Cari dönem hâsılatının önemli kısmını 20,2mlr TL ile yolcu gelirleri oluştururken kargo gelirleri de 4,8mlr TL’den 8,3mlr TL’ye yükselmiştir. Hâsılatı coğrafi dağılıma göre incelediğimizde Avrupa’ya yapılan uçuşların 8,3mlr TL ile en yüksek satış gelirini oluşturduğunu ve onu 6,08mlr TL ile Uzak Doğu’nun, 6,05mlr TL ile de Amerika’nın takip ettiğini görmekteyiz. 9A21 dönemi trafik sonuçları 2020 yılında pandemi kaynaklı kısıtlamalar sebebiyle uçuşlar gerçekleştirilemediğinden dolayı 9A19 dönemi ile kıyasladığında yolcu sayısının %45 düştüğü kargo ve posta toplamının ise %25 arttığı görülmektedir.

Satışların maliyetindeki yıllık bazda artışın %104 ile cirodaki artışın altında kalması brüt kârı pozitif etkilemiştir. Brüt kâr %806 artış kaydederek 8,45mlr TL olmuştur. Maliyetlerin ana kalemi olan ‘Akaryakıt Giderleri’ne ilişkin ortalama birim maliyet (akaryakıt gideri/akaryakıt tüketimi) 9A21 döneminde önceki yılın aynı dönemine göre stabil kalmıştır. Faaliyet giderleri çeşitli kalemlerdeki yükselişin etkisiyle %86 artsa da artış cirodaki artışın gerisinde kaldığından net kâra olumlu yansımıştır. Esas faaliyetlerden diğer net gelirler, ‘kur farkı net gideri’ oluşmasından dolayı %77 azalarak 215mn TL’ye gerilemiş ve kârlılığı baskılamıştır. Esas faaliyet kârının yıllık bazda %1042 ve çeyreklik bazda %544 artış ile 6,16mlr TL olması operasyonel performanstaki güçlü artışı teyit etmektedir.

Şirket’in yatırım faaliyetlerinden elde ettiği net gelirler devlet teşvik gelirlerinden destek bularak 220mn TL’den 465mn TL’ye yükselmiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan kaynaklı 37mn TL’lik zarar payı cari dönemde 638mn TL’lik kâr payına dönüşmüştür. 3Ç20 döneminde meydana gelen 2,47mlr TL değerindeki finansman net gideri, ‘kur farkı net geliri’nin etkisiyle 3Ç21 döneminde 173mn TL’lik finansman net geliri olmuştur. Önceki yılın aynı döneminde 797mn TL’lik vergi geliri elde eden Şirketin 3Ç21’de yaklaşık 1mlr TL ertelenmiş vergi gideri nedeniyle 1,15mlr TL net vergi gideri yazması net kârı negatif etkileyen bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Kârlılık marjlarını önceki yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda; operasyonel kâr marjlarının 20 puandan fazla arttığını ayrıca net kâr marjının 30,3 puan artarak %21,7’ye yükseldiğini görüyoruz.

Cari dönem kâr marjlarının 3Ç19 dönemine göre de artış kaydetmesi dikkat çekmektedir. Bilanço kalemlerini önceki çeyreğe göre karşılaştırdığımızda nakit ve nakit benzerlerinin EUR ve USD cinsi vadeli mevduatların artışından dolayı 19,56mlr TL’den 26,49mlr TL’ye yükseldiği görülmektedir. Bir miktar artan likidite oranlarının makul seviyelerin altındaki seyri sürmektedir. 3Ç21 dönemi finansallarının bütününe baktığımızda; güçlü bir şekilde iyileşen operasyonel performansın 3Ç19 dönemine göre de arttığını ve pozitif alana geçen finansal gelir/gider dengesinin kârlılığa olumlu yansıdığını görmekteyiz. Buna karşın tamamına yakınını EUR cinsi yükümlülüklerin oluşturduğu eksi döviz net varlık pozisyonunun yüksek tutardaki seyrini sürdürdüğü görülmektedir. Bundan dolayı cari dönem finansallarını olumlu olarak değerlendirmekteyiz.

Kaynak: Piramit Menkul