Türk Hava Yolları 2021 6 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (16.08.2021)

Operasyonel karlılık iyileşirken, 2Ç21’de net karlılık kur farkı giderlerinin etkisi altında kaldı

TUT
Hedef Fiyat: 14.50 TL
Yükseliş potansiyeli: %17
Önceki Hedef Fiyat: 14.50 TL

Türk Hava Yolları (THYAO) 2Ç21’de yüklü kur farkı zararı kaydetmiş olması nedeniyle, piyasa ortlama net kar beklentisi olan 811mn TL’nin ve tahminimiz 1,298mn TL’nin altında, 497mn TL net zarar açıklamıştır. THY’nin toplam yolcu sayısı COVID-19 salgınından oldukça olumsuz etkilenmiş olan 2Ç20’ye kıyasla %601 artarak 2Ç21’de 8.2mn’a ulaşmış, ancak 2Ç19’un %55.6 altında gerçekleşmiştir. Şirket’in toplam kargo hacmi de yıllık %45.7 oranında artış göstermiştir. Artan yolcu hacmi ve kargo gelierleri, ve TL’nin US$ karşısındaki değer kaybının etkisiyle THY’nin satış gelirleri, yıllık bazda %195.2 artarak piyasa ortalama beklentisi olan 18,578mn TL ve tahminimiz 18,919mn TL’nin büyük ölçüde paralelinde, 18,233mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 2Ç21 FAVÖK’ü de TL bazında yılllık 3.8x artarak 2Ç21’de oldukça kuvvetli, hesaplamalarımıza göre 4,399mn TL seviyesinde, piyasa ortalama beklentisi olan 4,195mn TL ve tahminimiz 4,481mn TL’nin paralelinde gerçekleşmiştir. Şirket’in operasyonel sonuçları beklentiler dahilinde gerçekleşmiştir; ancak bu dönemde belirgin artış göstermiş olan kur farkı giderleri ile baskılanan net karlılığının beklentilerin altında, net zarar olarak gerçekleşmiş olması nedeniyle, açıklanan sonuçların Şirket payları performansı üzerinde kısa dönemde olumsuz etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

2Ç21 FAVKÖK’ü 2Ç19 seviyesini aşmıştır – THY’nin toplam yolcu sayısı, 2Ç21’de yıllık bazda %601 oranında artmış, ancak 2Ç19’un %56 altında gerçekleşmiştir. Şirket’in yolcu doluluk oranı ise 2Ç19’un 18.0 y.p. altında, %62.3 olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında, yolcu birim gelirleri 2Ç19’a kıyasla US$ bazında %1.5 azalarak 2Ç21’de US¢ 7.18’e gerilemiştir. Ancak, kargo hacmindeki artış ve kargo birim gelirlerinin yüksek seyri ile THY’nin AKK başına elde edilen birim gelirleri 2Ç19’a kıyasla %0.5 artarak US¢5.84’e ulaşmıştır. Birim giderler ise, görece yüksek seyrini sürdürmüş ve 2Ç19’a kıyasla %16.6 artarak US¢ 8.02’ye yükselmiştir. Böylelikle, THY’nin 2Ç21 satış gelirleri, kargo gelirlerindeki 2Ç19’a kıyasla %139 oranındaki artışın desteğiyle, US$ bazında %31.6 azalarak US$ 2,176mn’a, FAVKÖK marjı (net diğer faaliyet gelirleri, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararlarından elde edilen paylar ve devlet teşvik gelirleri hariç) US$ bazında hesaplamamıza göre yıllık 1.3 y.p. ve 2Ç19’a kıyasla 10.9 y.p. artarak %26.7’ye ulaşmıştır. FAVKÖK, US$ bazında yıllık 2.5x ve 2Ç19’a kıyasla %15.7 oranında artarak hesaplamalarımıza göre US$ 581mn olarak gerçekleşmiştir. THY’nin net finansal giderleri, 2Ç21’de büyük ölçüde 1,604mn TL tutarındaki kur farkı gelirlerine bağlı olarak, yıllık bazda 2.8x artarak 2,033mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket, bu dönemde 281mn TL tutarında ertelenmiş vergi geliri kaydetmiş, ancak kur farkı giderlerinin etkisiyle 2Ç21’de 497mn TL net zarar oluşmuştur. THY’nin net borcu 2Ç21 sonu itibariyle 122mlyr TL’ye yükselmiştir (1Ç21-sonu: 118mlyr TL).

THY payları için TUT önerimizi sürdürmekteyiz. COVID-19 salgını nedeniyle baskılanan uçuş tabelinin, aşılanmaların devamı ile görece olarak iyileşmesi beklenmektedir. Ancak iyileşmenin hızının ve sürekliliğinin, salgının seyrine ve aşılanmaların hızına bağlı olacağı düşünülmektedir. 2Ç21 sonuçlarının açıklanması ile Şirket için değerlememizi güncelleyerek 12 aylık hedef fiyatımızı 14.50 TL olarak yinelemekte, ve salgın ile ilgili gelişmelerin volatilite gösteriyor olmaları nedeniyle, her ne kadar aşılanmalar bu volatilitenin etkisini yumuşatabilecek olsa da, temkinlilikle TUT önerimizi sürdürmekteyiz.

Kaynak: Şeker Yatırım