Türk Hava Yolları 2021 6 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (11.08.2021)

2Ç21 Finansal Sonuçları

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/06 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %37.6 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %195.2 artışla 18.2 milyar TL olmuştur. 2021 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %46.4 artışla 31.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %71.4 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 277.9 artışla 4.4 milyar TL olmuştur. 2021 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %284.2 artışla 7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 476 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 528 baz puan artışla %24.1 olmuştur. 2021 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 1,369 baz puan artışla %22.1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 1. çeyrekte 438 milyon TL olurken, 2. çeyrekte 497 milyon TL net zararı bulunmaktadır. Geçen yılın aynı çeyreğinde 2.2 milyar TL net zararı olmuştur. 2021 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net zararı %98.6 düşüşle 59 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net borcu 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %2.9 artışla 121.9 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 2Ç21’de 18.233 mn TL satış geliri (kons: 18.578 mn TL), 4.399 mn TL FAVÖK (kons: 4.070 mn TL) ve 497 mn TL net zarar (kons: +811 mn TL) açıklamıştır. 2Ç21’de 2Ç19’a göre %49 azalışla 3,8 milyon yurtiçi, %61 gerilemeyle 4,3 milyon uluslararası yolcuya hizmet verirken, toplam yolcu sayısı % 56 daralmayla 8,1 milyon olmuştur. Şirket 2Ç19’a göre dolar bazında, %57 azalışla 1.159 milyon dolar yolcu geliri, %139 artışla 941 milyon dolar kargo geliri elde etmiştir. Böylelikle toplam satış gelirleri %32 düşüşle 2.176 milyon dolar olmuştur. 2Ç21’de, 2Ç19’a göre yakıt giderleri %43 azalışla 563 milyon dolar, personel giderleri %44 düşüşle 294 milyon dolar, havalimanı giderleri %29 gerilemeyle 214 milyon dolar, yer hizmetleri giderleri %27 azalışla 148 milyon dolar, satış&pazarlama giderleri %49 düşüşle 135 milyon dolar ve operasyonel giderler (satışların maliyeti dahil) yıllık %34 gerilemeyle 2.080 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle şirket %30 artışla 579 milyon dolar FAVÖK, %26,6 FAVÖK marjı (2Ç19: %14) ve %13,5 yükselişle 637 milyon dolar FAVKÖK, %29,3 FAVKÖK marjı (2Ç19: %17,6) elde etmiştir. 2Ç21’de 248 milyon dolar net finansal gelir sonrası şirket 62 milyon dolar net zarar açıklamıştır. Hisse son 2021 yılı beklentilerine göre 8,8x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Şirket için konsensüs net kar beklenirken, net zarar açıklanmıştır. Şirketin finansal sonuçlarının hisse üzerindeki etkisini sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım