Türk Hava Yolları 2021 3 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (5.05.2021)

Kargo iş kolu operasyonları desteklerken, net karlılık kur farkı gelirlerinin de etkisiyle artış gösterdi

TUT
Hedef Fiyat: 14.50 TL
Yükseliş potansiyeli: %12
Önceki Hedef Fiyat: 16.00 TL

Türk Hava Yolları, 1Ç21’de 438mn TL net kar açıklamıştır. Şirket’in bu dönemde kaydetmiş olduğu kur farkı karları ve ertelenmiş vergi gelirleri ile net karı, 251mn TL olan piyasa ortalama net zarar beklentisinin ve -336mn TL olan tahminimizin üzerinde gerçekleşmiştir. COVID-19 salgını nedeniyle THY’nin toplam yolcu sayısı, 1Ç21’de % yıllık bazda %52.1 azalış göstermiş, ancak toplam kargo hacmi yıllık %13.5 oranında artmıştır. Böylelikle THY’nin satış gelirlerindeki azalış, kargo iş kolundan elde edilen gelirler ve TL’nin ABD doları karşısındaki yıllık değer kaybının olumlu etkisilyle %13.6 ile sınırlı kalmış ve piyasa ortalama beklentisi olan 13,340mn TL’nin ve tahminimiz 13,258mn TL’nin paralelinde, 13,252mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 1Ç21 FAVÖK’ü ise, büyük ölçüde kargo iş kolundan elde edilen karlılık ile TL bazında yılllık 4.0x artarak 1Ç21’de oldukça kuvvetli, 2,566mn TL seviyesinde gerçekleşmiş, ancak bu tutar piyasa ortalama beklentisi olan 2,783mn TL’nin ve tahminimiz 3,024mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Şirket’in beklentilerin üzerinde açıklanan net karlılığının kısa dönem pay performansını olumlu etkileyebileceğini düşünmekteyiz.

Yolcu birim gelirleri ve kargo gelirlerindeki yükseliş, operasyonel karlılığı arttırmıştır – THY’nin toplam yolcu sayısı, 1Ç21’de yıllık bazda %52.1 azalmış, yolcu doluluk oranı ise 13.4 y.p. gerileyerek %62.6 olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında, yolcu birim gelirleri US$ bazında yıllık bazda %4.1 artarak 1Ç21’de US¢ 7.11 olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranındaki belirgin azalışa rağmen, kargo hacmindeki artış ve kargo birim gelirlerinin yüksek seyri ile AKK başına elde edilen birim gelirler yıllık %7.8 artarak US¢5.83’e ulaşmıştır. Birim giderler ise, görece yüksek seyrini sürdürmüş ve yıllık %25.1 artarak US¢ 9.22’ye yükselmiştir. Böylelikle, THY’nin 1Ç21 satış gelirleri, kargo gelirlerindeki yıllık %76.8 oranındaki artışın desteğiyle, US$ bazında %29.1 azalarak US$ 1,796mn’a, FAVKÖKK marjı (net diğer faaliyet gelirleri, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararlarından elde edilen paylar ve devlet teşvik gelirleri hariç) US$ bazında hesaplamamıza göre yıllık 13.1 y.p. artarak %23.2’ye ulaşmıştır. FAVÖKK, US$ bazında yıllık %62 artarak hesaplamalarımıza göre US$ 417mn olarak gerçekleşmiştir. THY, 1Ç21’de büyük ölçüde 693mn TL tutarındaki kur farkı gelirlerine ve 187mn TL tutarındaki türev finansal araçlara bağlı gelirlerine bağlı olarak, net 314mn TL tutarında finansal gelir kaydetmiştir (1Ç20 net finansal giderler: 739mn TL). Şirket bu dönemde ayrıca 209mn TL tutarında ertelenmiş vergi gideri kaydetmiş ve böylelikle 1Ç21’de 438mn TL net kar elde etmiştir. THY’nin net borcu 1Ç21 sonu itibariyle hesaplamalarımıza göre 118.4mlyr TL’ye yükselmiştir (4Ç20-sonu: 109.2mlyr TL).

THY payları için pay başına 12 aylık hedef fiyatımızı 14.50 TL olarak revize etmekte ve TUT önerimizi sürdürmekteyiz. COVID19 salgını nedeniyle baskılanan uçuş tabelinin, aşılanmaların devamı ile yaz aylarında görece olarak iyileşmesi beklenmektedir. 1Ç21 sonuçlarının açıklanması ile Şirket için değerlememizi tahminlerimizi güncelleyerek, yeni makroekonomik ve kur tahminlerimiz ve risksiz faiz oranı varsayımımızda 200bps artış ile 12 aylık hedef fiyatımızı 14.50 TL olarak belirlemekte, TUT önerimizi sürdürmekteyiz.

Kaynak: Şeker Yatırım