Türk Hava Yolları 2020 12 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (5.03.2021)

“THY’nin 4. Çeyrek Net Dönem Zararı 385mn TL ile Piyasa Beklentisinin Bir Miktar Altında Gerçekleşti…”

Öneri “EKLE”
Kapanış Fiyatı: 14,72 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 17,20TL

THY 2020 yılının 4. çeyreğinde 385mn TL (50mn USD) ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Bizim zarar beklentimiz 212mn TL, piyasanın zarar beklentisi ise 348mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gerçekleşen brüt kar marjına karşın vergi geliri beklentimizin aksine vergi gideri kaydedilmesi etkili olmuştur. Şirket 4Ç2019’da 1.948mn TL net dönem karı kaydetmişti

Türk Hava Yolları’nın 4Ç2020 satış gelirleri, yolcu sayısının 4Ç2019’a göre %64,6 azalmasına karşın, kurlardaki ve kargo gelirlerindeki artışın etkisiyle, %26,6 azalışla 13,9 milyar TL’ye gerilemiştir. Satışların maliyeti ise akaryakıt, yolcu hizmet & ikram ve personel giderlerindeki sırasıyla %53,8, %68,1 ve %24,8’lik azalışlar sebebiyle %25,8 düşüş kaydetmiştir. Böylece, maliyetlerdeki gerilemenin daha az olması sebebiyle brüt kar %30,8 azalışla 2.108mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde operasyonel giderler %27,6 oranında gerileyerek 1.628mn TL’yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise 4Ç2020’de 410mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece Şirket’in faaliyet karı 890mn TL olmuştur. 4Ç2019’daki faaliyet karı 1.963mn TL idi. Şirketin FAVÖK rakamı 4Ç2019’a göre %25,6 artarak 4Ç2020’de 3.885mn TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVKÖK marjı 4Ç2019’daki %18,1’den %32,3’e yükselmiştir.

4. çeyrekte yatırım faaliyetlerinden, devlet teşvik gelirleri kaynaklı, 452mn TL net gelir kaydedilmiştir. İştiraklerden ise özellikle TGS ve TFS Akaryakıt kaynaklı 67mn TL net kar oluşmuştur. Finansman tarafında da kur farkı ve kiralama faiz giderleri sebebiyle 1.464mn TL net gider kaydedilmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak vergi öncesi zarar 55mn TL olurken, 330mn TL’lik vergi gideri sonrası 385mn TL net dönem zararı açıklanmıştır.

THY hisseleriyle ilgili hedef piyasa değerini, tahminlerimizdeki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 21.180mn TL’den 23.737mn TL’ye; hedef hisse fiyatımızı da 15,35 TL’den 17,20 TL‘ye yükseltiyoruz. Daha önceki “EKLE” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım