Turizmde ortak akıl zamanı

Kerem Alkin – 11.08.2017

Türkiye enerji alanında yerli-milli imkanlara yönelik tarihi adımlar atıyor. Bu adımlar, 2020’lerden itibaren, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltarak, hem milli gelire, hem de Türkiye’nin cari açığının azaltılmasına büyük bir katkı sağlayacak. Türkiye’nin cari açığını azaltacak kritik önemde sektörlerden birisi de turizm. İmalat sanayii, yüksek teknolojili ürünler derken, turizmin yılda 30-35 milyar dolar döviz geliriyle, en yüksek ihracat gelirini kazandıran otomotiv sektöründen daha fazla katkı sağladığını görmeliyiz. Bu da, ancak turizme yönelik bakanlık, özel sektör ve medya işbirliği ile, ortak akıl oluşturulması ile mümkün. Bakan Kurtulmuş’un sektör temsilcileri ile bir araya geldiği Antalya toplantısında vurgulanan rakamlar, milli gelirdeki yüzde 12’lik ve istihdamdaki yüzde 8,2’lik payıyla, kültür ve turizm sektörünün büyük bir güce ve potansiyele ulaştığını gösteriyor. 2023 hedefi 50 milyon turist ve 50 milyar dolar gelir. Bu hedefin başarılması, Türkiye’nin en çok döviz geliri kazandıran sektörü olarak, turizmin yol haritası ve stratejisinin yeniden yapılandırılmasından geçmekte.

Devamı için TIKLAYINIZ!

Finkafe'de Paylaş