Turizmde kayıpların telafisi 2023’te

Turizm ve ağırlama endüstrisi, pek çok alt sektörü ve hizmet türü itibariyle ‘Kovid-19’ küresel virüs salgınından en geniş boyutta etkilenen sektörlerin başında geliyor. Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında çalışmalarını yürüten Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ile Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD)’nın geçtiğimiz günlerde yayınlanan ortak raporu, ağırlıklı olarak hizmet sektörlerindeki kayıplar nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında küresel GSYH’daki kaybın 4 trilyon dolara ulaştığını; uluslararası turist mobilitesi, hareketliliğindeki ağır gerileme nedeniyle, 2020 yılında turizm sektörüyle bağlantılı tüm sektörlerde kaybın 2,4 trilyon dolara ulaştığını gösteriyor.

Dünya genelinde, gelişmiş ve önde gelen gelişmekte olan ülkelerde ciddi ölçüde hız kazanmış aşılama süreci sayesinde, turizm sektörü bazlı genel bir hareketlenme gözlemleniyor olsa da, 2019 yılında küresel ölçekte turizm ve ağırlama endüstrisinin 2,9 trilyon dolarlık bir katma değer ürettiğini, turizm ve ağırlama endüstrisinin, kümelenme yoluyla diğer sektörlere dolaylı katkısını da hesaba kattığımızda 9,3 trilyon dolarlık bir katma değerin üretildiğini ifade edebiliriz. İki uluslararası kuruluşun ortak raporundaki tahmin, toparlanma ile ilgili tüm belirti ve umutlara rağmen, sektörün küresel ölçekte 2021 yılında da 1,7 ile 2,4 trilyon dolar arasında bir kayıp daha yaşayabileceğine işaret ediyor.

Aşılamanın gelişmiş ve önde gelen gelişmekte olan ülkelerden, daha geniş bir gelişmekte olan ülkeler grubuna doğru hızlanarak genişlemesi gerektiği; aşılama ne kadar hızlı ve geniş alanda etkili ise, turizm ve ağırlama endüstrisinin kendisini o kadar hızlı toparlayabileceği; ancak, aşılamanın yeterince yaygınlaşamaması halinde, küresel turizm endüstrisinde normale dönüşün 2023 yılına sarkabileceği uyarısı raporda yer almakta. Bu nedenle, 2020 ve 2021’deki hacim kaybı nedeniyle, küresel turizm sektöründeki gelir seviyesinin adeta 1980’ler seviyesine düştüğü; bunun da bu sektörden dünya genelinde geçinen milyonlarca aileyi tehdit ettiği vurgulanmakta.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ!