Tüpraş Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (31.08.2012)

Tüpraş’ın 2012 2.çeyrek net karı 2011 yılının aynı dönemine göre %47 düşerek 135,7 milyon TL olarak açıklandı. (Beklentimiz: 139 milyon TL net kar, Cnbc-e kar tahminleri anketi: 146 milyon TL).

Şirket 2012 ilk çeyreğinde 288,3 milyon TL kar açıklamıştı. Böylece Şirket’in 2012 6 aylık döneminde net karı 2011 yılının aynı dönemine göre %25 düşerek 424 milyon TL olarak açıklandı. (Beklentimiz: 427 milyon TL net kar).

Şirket ülkemizde son yıllarda fuel oil talebinin azalması ve beyaz ürünler ile siyah ürünler arasındaki fiyat farkının beyaz ürünler lehine artmasıyla, yapmış olduğu “Residuum Upgrading” yatırımları, bu potansiyele sahip rafinerilerin karlılıklarını artırmak için önemli fırsat olmuştur. İç talebi karşılamaya yönelik hazırlanan bu projeyle Tüpraş, rekabet gücünü ve lider konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir. Proje, rafineriler arasında optimizasyonu sağlarken, diğer rafinerilerden İzmit’e ham madde sağlanması yoluyla kapasite kullanımlarını da artıracak ve satışlar ile FAVÖK’e ciddi katkı yapacaktır. Tüpraş’ın kapasite kullanım oranı 2012 yılı ilk yarısında, şarja verilen ithal ürünler de dahil olmak üzere %78,1 olarak gerçekleşmiştir. Hampetrol ve yarı mamül olarak toplam şarj 11 milyon ton olarak gerçekleştirilirken, şarja verilen ürünlerle beraber yaklaşık 10,5 milyon ton ürün üretilmiştir.

Şirket’in 2012 yılı 2.çeyrek cirosu 2011 yılının aynı dönemine göre %13 yükselerek 11.879 milyon TL olarak açıklandı.(Beklentimiz:11.875 milyon TL, Cnbc-e kar tahminleri anketi: 11.668 milyon TL). Şirket’in toplam satış gelirlerinin %80,2’lik kısmını yurtiçi satışları %19,8’lik kısmını ise yurtdışı satışları oluşturmaktadır. Şirket’in 2012 yılı 6 aylık döneminde cirosu 2011 yılının aynı dönemine göre %25 yükselerek 22.425 milyon TL olarak açıklandı.(Beklentimiz:22.420,5 milyon TL).

Şirket’in 2012 yılının ilk altı aylık döneminde yurtiçi satış gelirleri 2011 yılının aynı dönemine göre %26 yükselirken yurtdışı satış gelirleri ise %21 yükselmiştir. Miktar bazında ise ilk altı ayda yurtiçi satışlar %7 (572 bin ton) artırılmış, ihracat dahil toplam satışlar ise geçen yıla göre %5 oranında artışla 11.876 bin ton olarak gerçekleştirilmiştir. Ürünler bazında bakıldığında, motorin satışları ilk altı ayda geçtiğimiz yılın % 19 üzerinde, jet yakıtı satışı geçtiğimiz yılın %14 üzerinde, doğal gaz ithalatında yaşanan problemin tüketimini artırdığı fuel oil satışı geçtiğimiz yılın %8 üzerinde, ağır kış koşullarının bir çok bölgede yol yapımına uygun olmaması nedeniyle asfalt satışları ise geçtiğimiz yılın %9 altında gerçekleştirilmiştir.

Şirket’in 2012 2. çeyrekte ise Şirket’in FVAÖK’ü 2011 yılının aynı dönemine göre % 39 düşerek önceki çeyreğe göre %14 düşerek 262,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2012 2. çeyrek için FVAÖK beklentimiz 330 milyon TL iken, piyasa beklentisi olan Cnbc-e kar tahminleri anketine göre beklenti 312 milyon TL idi. 2012 6 aylık döneminde ise Şirket’in FVAÖK’ü 2011 yılının aynı dönemine göre % 43 düşerek 491,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirketin 2012 yılında satış gelirlerinin, 2011’a oranla %5 yükselerek 44.291 milyon TL düzeyinde oluşmasını, FVAÖK’ün ise, 2011’a göre %16 yükselerek 1.670 milyon TL olmasını beklemekteyiz. 2012 yılı net kar beklentimiz ise 2011 yılı karına oranla %6 azalarak 1.159 milyon TL olacağı yönündedir.

Şirket için 2012 yılı tahmini rakamları ile hesaplamış olduğumuz piyasa çarpanları 8,8x F/K, 2,1x PD/DD, 7x FD/FVAÖK ve 0,3x FD/Satışlar düzeyindedir.

Tüpraş için hedef fiyatımız 43,93 TL olup %8 yükselme potansiyeli ile önerimiz ‘Endekse Paralel Getiri’dir.

Rapora ulaşmak için tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.