Tüpraş 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (3.11.2022)

“Tüpraş’ın 3Ç2022 Ana Ort. Net Dönem Karı 11,6 Milyar TL ile Yine Beklentilerin Oldukça Üzerinde Gerçekleşti…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 395,00 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 588,00TL

Tüpraş’ın 3Ç2022 ana ortaklık net dönem karı 11.554mn TL ile hem ortalama piyasa beklentisi 7.949mn TL’nin hem de bizim beklentimiz olan 7.914mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, satış gelirlerinin ve buna bağlı olarak brüt karın beklentimizden yüksek gerçekleşmesi ve finansman giderlerinin de beklentimizin altında kalması etkili olmuştur. Şirketin FAVÖK’ü beklentimizin üzerinde 18 milyar TL (beklentimiz 14,4 milyar TL idi) olarak gerçekleşmiştir. Tüpraş 3Ç2021’de 1.043mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Tüpraş’ın satış gelirleri 3Ç2022’de bir önceki yılın aynı dönemine göre, satış miktarındaki %6,8’lik artış, petrol fiyatlarının görece yüksek seyretmesi ve kur artışlarına bağlı olarak %263 oranında artmış ve 150,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ürün marjlarındaki güçlü görüntünün devam etmesiyle brüt kar 3Ç2021’deki 3,2 milyar TL’den 3Ç2022’de 19,5 milyar TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da %7,8’den %12,9 seviyesine ulaşmıştır. Operasyonel giderler aynı dönemde %146,7 oranında artarken, diğer faaliyetlerden kur farkı gideri kaynaklı 3,8 milyar TL net gider kaydedilmiştir. Böylece 3Ç2021’deki 2,3 milyar TL’lik net faaliyet karı 3Ç2022’de 13,7 milyar TL’ye yükselmiştir.

Şirketin FAVÖK’ü de 3Ç2021’deki 2,9 milyar TL’den 3Ç2022’de 18 milyar TL’ye (yaklaşık 500mn TL’lik Entek etkisi dahil) yükselmiştir. FAVÖK marjı da %7’den %11,9 seviyesine ulaşmıştır. Hisse devir işlemleri sonrası Entek konsolide finansallara dahil edilmiş ve geçmiş finansallar da buna istinaden düzeltilmiştir. Finansman tarafında 3Ç2022’de 796mn TL net gider kaydedilirken, iştiraklerden 180,1mn TL gelir elde edilmiştir. 1,6 milyar TL’lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı 11,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Tüpraş’ın hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki yukarı yönlü güncellemelere ve piyasa çarpanlarındaki değişikliklere bağlı olarak, 466,00TL’den 588,00TL’ye yükseltiyoruz. Hisse için daha önceki “AL” önerimizi de koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım